Cesta ven

18.07.2020

Nikdy nebudete volní, svobodní, šťastní a nezažijete opravdovou lásku, dokud skrze své temné stránky, potlačené bolesti, uzdravený vztah ke svým rodičům, zpracování svých strachů, soudů a traumat nepotkáte a nepoznáte sami sebe. Vaše životní volby budou řídit právě tyto zmíněné strachy, bolesti a ego. Když mluvím o volnosti a svobodě, mám na mysli tu vnitřní, tu, kterou vám nikdo a žádná situace nemůže vzít. Budete silní. Vaše volby a životní směr bude určovat zářivý soulad vaší duše a pozemské podstaty. Nedotknou se vás intriky, manipulace, podprahové programy a rozhodnutí druhých, kteří se motají v začarovaném kruhu omezujících vzorců a programů rodových linií. Přestanete hodnotit a soudit druhé, protože uvidíte právě tyto bolesti a nesoulady, kterými sabotují své vlastní životy. 

Vědomou prací na sobě, přijetím svých bolestí a temných stránek stejně tak jako těch světlých v tomto duálním světě, kdy obsahuje každý z nás obojí, netvoříme neštěstí, ale naopak si dovolujeme zažít a poznat ryzí radost, sílu, krásu, štěstí a lásku.....tu opravdovou, ne tu kterou nám představili na základě podmínek rodiče v dětství, ale tu bezpodmínečnou, na kterou má každý své vesmírné právo. 

Ponořit se do vlastních hloubek a temnoty, přijmout a zpracovat bolesti a traumata je vaší zodpovědností vůči sobě samým. Nikdo jiný tuto práci za vás neudělá. Přijetí, propojení, bezpodmínečná láska, pochopení, emoční přítomnost a podpora druhých je základní životní potřebou každého jedince. Je důležitější než jídlo, pití a spánek. Tato potřeba byla v dětství každého z nás vykoupena tím, že jsme museli potlačit své touhy, přání, autentičnost a potřeby a přizpůsobit je těm, které uznávali a vyžadovali naši rodiče. To proto, abychom výše zmíněné potřeby k přežití v tomto brzkém stadiu života od nich získali. Tady ale došlo k tomu, že jsme potlačili, opustili a zradili sami sebe. Tady došlo ke zlomení našeho srdce. Tady jsme ztratili svou volnost a svobodu, protože naše přání, volby, potřeby a touhy nebyly pro naše rodiče přijatelné a tím jsme nebyli přijatelní ani my. Takto nám byla implantována definice lásky, která láskou není. Tuto nezdravou dynamiku hledáme a žijeme ve vztazích s druhými a nazýváme ji láskou. Hrajete stejnou hru jako to malé dítě s rodiči, a proto máte stále dokola zlomené srdce.

A pokud hledáte odpovědi na svůj zdravotní stav, na každý fyzický neduh od bolesti zubu až po rakovinu, odpověď najdete tady....v dětství. Sebepoznávání a sebeanalýza je vzrušující. Když poznáváte sami sebe, poznáváte celý vesmír a jeho zákony. O tom to všechno je. V momentě kdy odhalíte, pochopíte, přijmete a proléčíte emoční a mentální nesoulady, přesvědčení a nastavení, které neslouží VAŠEMU DOBRU, téměř okamžitě se léčí také vaše fyzické tělo.

Navýšené frekvence energií, které proudí na planetu budou i nadále a mnohem intenzivněji tlačit na emoce, psychiku a zdravotní stav těch, kteří sami sebe ať již vědomě nebo nevědomě potlačují. Odpovědí a řešením je autentické vědomé rozhodnutí a odvaha vstoupit do bolestivých míst svého dětství a vysvobodit uvězněné malé dítě přežívající v bolesti a emoční osamocenosti. Uvědomte si, že lineární čas je vnímán prostřednictvím mozku, ale ve vesmíru probíhají veškeré situace TEĎ. To znamená, že vaše dětství na jisté časové ose stále probíhá, je živé, není minulostí, neskončilo. Musíte prostoupit do časoprostoru vašeho dětství a tam změníte i svou budoucnost. (Na tuto tématiku doporučuji výborný film s Bucem Willisem "The Kid" )

V okamžiku kdy potkáte, uvidíte, poznáte a doceníte sami sebe jako velkolepé vesmírné umělecké dílo, přestanete sabotovat své životní štěstí. Nedovolíte svému strachu a propleteným intrikám vašeho ega ničit každodenní krásu, bohatství a osobní radost vašeho pozemského života. V momentě kdy budete na fyzické rovině žít láskyplné, harmonické, souladné a tvůrčí vztahy, doléčíte nejen sebe, ale také své rodové linie napříč časem.

©Martina Christová / Taunia Atiriamin                      www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.