Aktivace dvouplamenů - diamantové světlo křišťálové pyramidy / leden 2016

26.03.2020

Jste drženi uvnitř vortexu Pyramidy Diamantového Světla. Ten je propojen s vibračním polem Velké Pyramidy v Egyptě. Je také spojen s hvězdným systémem Plejád, Siria, Arcturia a Velkého Krystalu Atlantidy.

Tato Pyramida Diamantového Světla byla aktivována včera večer kolem 21:00 GMT (Greenwichského hlavního časového pásma). My, Ježíš a Máří Magdalena jsme podnítili tuto Aktivaci a jsme zodpovědní za udržení přenosů energií Hvězdné Brány jak tečou do středů vašich čaker a probouzí křišťálové frekvence.

Jak bude Pyramida vytvořena kolem vašeho energetického pole, bude vyplněna tyrkysovým světlem. To probudí a otevře Vyšší Srdeční Čakru, umístěnou mezi vaším Srdcem a Krční Čakrou.

Jste spojeni s vaším dvojplamenem prostřednictvím Vyšší Srdeční Čakry. Jak čtete tato slova, nevěnujte pozornost tomu, zda máte pocit napětí a ′hustoty′ v krku. To je přirozený vedlejší produkt procesu aktivace Vyššího Srdce a dokazuje, že vám pomáháme se všemi záležitostmi komunikace s vaším dvojplamenem, v multidimenzionálních sférách stejně tak jako na fyzických. Máte velké, hluboké schopnosti telepatie a intuitivní komunikace se svým dvojčetem.

Tato Pyramida Diamantového Světla nyní pracuje, jiskří a posílá obrovské vlny světla do vesmírné poezie. Spojujete se, spojujete se, spojujete se se svým dvojčetem duše v tento moment stejně tak jak jste vždy byli spojeni napříč věčností.

Dvojče vaší duše je také uvnitř Pyramidy Diamantového Světla. Velká Matka, Královna Isis Nilu, Strážce Osvícených Chrámů Egypta je s vámi a vaším dvojčetem.

Toto jsou důležitá období a momenty urychlující růst. Jsme s vámi, abychom vám připomínali a ujišťovali vás ve vašem intuitivním vědění a pocitech týkajících se procesu dvojplamenů. Opravdovost tohoto procesu můžete cítit pouze prostřednictvím vašich pocitů a vašeho psychického vědomí. Na povrchu 3D reality může mnoho spojení dvojplamenů vypadat složitě, nedosažitelně nebo dokonce nemožně. Je to tím, že láska dvojplamenů je ukotvena v 5D. Přesahuje nižší omezení, zeměpisné vzdálenosti a jakékoliv překážky nebo bariéry, které stojí v cestě.

Je to Láska větší než Ráj, větší než Země, větší než si mysl vůbec dokáže představit. Je předurčena k tomu, aby vzala oba jedince daleko za jejich představy existence, pro kterou má Plán, který přesahuje veškeré představy naší mysli toho, co je možné.

Tento plán je vytvořen k velkému rozšíření a očistě energií Duše každého z dvojčat. Proto to vypadá, že jsou v celkovém propojení dvojplamenů na cestě hrboly, dočasná odloučení a mezery ve spojení. Když se energie duše dvojčete začne pohybovat a probouzet se, dá se do pohybu rychlý a hluboký proces. Ten přivede uložené strachy a potlačené emoce na povrch u každého jedince, ale také spustí očistu veškerých starých karmických závislostí.

Isis, královna Nilu, nyní pracuje kolem vás a vašeho dvojčete, aby znovu zkalibrovala energie vaší Duše. Jste udržováni v nejhlubším, nejposvátnějším léčivém místě, hluboko uvnitř Velké Pyramidy v Gíze. Isis je tu s vámi a šeptá tajemství vašeho dvojplamene, vaši pravdu do vašeho srdce. Jste spojeni v Jedno po Veškeré Časy. Isis vám říká, že neexistuje možnost otočit se k tomu zády. Celý Vesmír, všechny galaxie, všechny planety, všechny hvězdy které kdy existovaly nyní sledují jak se blížíte ke shledání.

Planety se nyní pro vás uspořádávají. Vše vchází do Bytí. Toto je Mega Plán Vyšší Lásky. Jak předáte vaše strachy a úzkosti přeměňujícímu léčení Světla Diamantového Matrixu Pyramidy, vězte ve svém Vyšším Srdci a Duši, že vše je dobré.

Planety jsou v harmonickém postavení. Rozhodnutí bylo vyneseno. Jste ukotveni hluboce na zemi této planety, protože máte provést tvořivou a účelovou misi. Jsme tu, abychom vám ve všem pomohli, tak vydechněte - vydechněte své starosti a dovolte Nám to pro vás udělat.

Tato Pyramida Diamantového Světla představuje vyladění na posvátnou pravdu a vědomí vašeho dvojplamene. Ve vaší vesmírné básni nejsou žádné náhody. Velké energie nyní proudí k vám oběma.

Nebe a Země Se Kvůli Vám Pohnou. 

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová / Taunia​                                                                      www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.