Blog

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM UVEDENÍM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

 Kali je tu

17.02.2020

Kali je tu a tento vzkaz poputuje přímo do středu vaší Duše. Pravděpodobně Ji cítíte, nebo její přítomnost, která je extrémně silná, bez nesmyslů, přímá, ohnivá a stvořená přetnout všechny nesmysly, které existují (hlavně ty, které přichází zabalené v "novodobo-spirituálním balení"). Sestry Světla, Bratři Pravdy. Vy, kdo držíte meče, které byly...

Nejdražší muži kráčící po povrchu planety Země. Je ve vás uložena síla, které je třeba. Velká moc a síla, která uvede do pohybu klíčové události vedoucí k osvobození lidské rasy z okovů omezenosti, krutosti, nemilosrdenství a vykořisťování. Vstup do této vaší síly ale vyžaduje odvahu - odvahu postavit se tváří v tvář sobě samým a uvolnit místo pro...

Pravda Srdce

15.02.2020

Od začátku letošního roku jsem cítila, že spirituálním tématem je "Pravda". Za pravdou k sobě samým leží potřeba být dostatečně odvážní udělat to, co nám říká pravdivý hlas. A pak udělat kroky k tomu, co ctí tuto pravdu.

Tento článek je odpovědí na reakce prohlášení Teal Swan, které jsem přeložila, a sice o tom, že minulé životy nejsou odpovědny za vaši momentální situaci. Mým záměrem není nikoho o ničem přesvědčovat. Tyto řádky jsou určeny především těm, kteří v sobě mají ryzí a autentickou touhu po poznání a pravdě a kteří jsou odhodlaní překonat vše, aby se...

Alchymie slz

10.02.2020

V každém momentě smutku, opouští další vrstva zastaralých buněčných vzpomínek vaše energetické pole. Jak je každá vrstva uvolněna prostřednictvím spontánního vyjádření pochyby, beznaděje a zklamání, život se postupně očišťuje a osvobozuje od prokletí nevědomí. To vám může pomoci pochopit, že se neděje nic zlého, pokud jste smutní. Pokud nic jiného,...

Jste Tvůrci. Vaším nejsilnějším nástrojem jsou vaše Záměry, Myšlenky, Pocity a Emoce. Nepřišli jste sem "odpojit se" od stávajícího systému a usadit se v odevzdanosti, nezájmu a znechucení, uchýlit se k alkoholu, drogám a práškům. Tato role vám nepřísluší. Pro tohle vám nebylo dáno fyzické tělo. Pro tohle vám nebyl věnován život na planetě Zemi.

Nejdražší lidé, mezi vámi se nacházejí ti, kteří již prostoupili mlhou zapomnění a mají přístup ke svému nejhlubšímu vědění.

Možná jste někdy zaznamenali, že si spirituální učitelé navzájem protiřečí nebo že i jedna a ta samá osoba pokaždé tvrdí něco jiného. Vzorným příkladem takového tvrzení je následující: "Musíte milovat sami sebe a zaměřovat svou pozornost na to co vás těší. Nejste tu od toho, abyste druhé činily šťastnými, protože každý je sám zodpovědný za své...

Kdo a co je Bohyně? Kde se nachází a proč se nyní toto slovo vyskytuje kolem nás stále častěji?

/*Pozn. překladatele: Někteří můžete vnímat "minulé životy" jako paralelní reality probíhající v jiném časoprostoru (dimenzi) - tudíž jsou velmi "živé"a prožitky, pocity a vjemy mohou být velmi skutečné./

Tak se mi zdá, že ezoterická scéna začíná být stále více nebezpečná, předimenzovaná informacemi, které někdo "stáhl" nebo "navnímal" a ať je to sebevětší hovadina, tak se jí druzí chytají a věří, že je to spasí.