Blog

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Rodina Duše

31.01.2024

Členové vaší rodiny Duše se na vaší cestě objeví nejvíce nečekanými způsoby.

Abychom odpověděli na Božské Volání a duchaplně a bohatě přispěli Životu, musíme porozumět tomu, že toto naše Volání je léčivým procesem, a ne opraveným výsledkem. Tady můžeme rozlišovat mezi ženskými a mužskými energiemi a principy. Ženský žije uvnitř cyklických, spirálovitých a často neviditelných procesů. Mužský žije v lineárních a navenek...

Když mi bylo kolem čtyř nebo pěti let, dala nám každému paní učitelka ve školce do ruky květinu pro maminku k MDŽ. Zdánlivě tak nevinná událost se mi vryla hluboko do srdce a nikdy jsem na ten okamžik nezapomněla. Oněměla jsem. Nic krásnějšího jsem předtím neviděla. A jak úžasně voněla. Okolní svět jakoby zmizel a já jsem zírala na...

Zatmění

25.04.2023

Zatmění přinášejí velké změny a také jsou spirituálními branami do vyšších vibrací.

O práci

11.02.2023

Potom řekl oráč, Promluv k nám o práci.

Jako každý rok, od podzimní rovnodennosti jste intenzivně stahováni do svého nitra. Planeta se přibližuje Slunci a jeho vliv a intenzivní světelné kódy vytlačují na povrch záležitosti hluboce uložené a nezvědomělé. Sestupujete do hlubin své pozemské existence, abyste se na hlubších rovinách setkali se svými stíny - svými předsudky,...

Láska v nás

26.09.2022

Když myslíte na Lásku, na co myslíte? Na koho myslíte? Myslíte na sebe? Máte v sobě tu hlubokou lásku, tu která dosahuje hloubky vaší vlastní duše a spojuje vás opět se vším co je? CÍTÍTE ji skrze každou buňku navyšujíce vaši vibraci a způsobující expanzi vaší energie, inspirující vašeho ducha, který vám dává pocit teplého rozčepýření a na...

Pravda Světla

22.09.2022

Ve tváři velkého světla dojde k odhalení veškerých stínů.

Zákon kmene

22.12.2020

Souhlasím s Danielem Landou v tom, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A zoufalých lidí v našem státě a po celém světě přibývá. Jsou obory, které jsou systematicky pod zástěrkou covidu likvidovány a lidé z těchto oborů a oblastí činnosti vystavováni narůstajícímu tlaku. Pak jsou ale lidé, kterých se tato situace až tak moc nedotýká. Nicméně,...

Bohyně - spirituální svatyně vysokého ženského vědomí - o vás ví a zná přesné metody vytahující z vás Opravdové Poslání Vaší Duše na Zemi.

Mezi vámi jsou ti, kdo jste přišli do stávajícího duálního světa znovu přivést posvátnou ryzí ženskou a mužskou energii. Energii, která je ukotvena ve svém středu, ve své plné zářivé síle. Mnozí z vás jste si zvolili životy, kde vaše síla, světlo a jedinečnost byly tak ubity a rozdupány, abyste se ocitli v místě velkého zoufalství, beznaděje a...

Momentálně se nacházíme mezi zatměními. Solární a Lunární zatmění jsou energetickými "vrcholy", kde je zesílen lunární cyklus.

Vnímám, že vysoké spirituální teorie v rukou nevyspělé lidské civilizace mohou býti velmi zavádějící a nebezpečné. A také jsou. Proto tvrzení typu...když najdete tu božskou lásku v sobě, každý člověk je vaším dvouplamenem a partnerem duše, s každým budete zažívat tantru a posvátnou sexualitu vede v dnešním světě akorát k prostituci páchané na...

Návrat domů

19.06.2020

Spirituální vzestup je výjimečným fenoménem. V podstatě znamená "návrat do pravdivé energie vaší Duše". Je to cesta rozpomínání a opětovnéno souladu, který má hluboký dopad na vaše tělo, srdce, vaši mysl a váš celý pohled na svět.

Cítím, že musíme strhnout mýty o tom, co znamená žít svůj účel, své poslání. Pro mě, žít mé opravdové poslání je volba, o které hluboko uvnitř vím, že je správná a navíc mě téměř každý den odvádí z místa pohodlí.

Intuice nebo logika? Válka kterou vedeme než se plně probudíme je boj mezi intuicí a logikou. Duše a ego. Když tento boj byl těžký pro mě jako intuitivní ženu, která vždy měla metafyzické zkušenosti, představte si, jaký boj to musí být pro podmíněného praktického muže, který si vždy myslel, že je svou myslí a nikdy se nemusel hluboce ponořit...