Blog

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Momentálně se nacházíme mezi zatměními. Solární a Lunární zatmění jsou energetickými "vrcholy", kde je zesílen lunární cyklus.

Vnímám, že vysoké spirituální teorie v rukou nevyspělé lidské civilizace mohou býti velmi zavádějící a nebezpečné. A také jsou. Proto tvrzení typu...když najdete tu božskou lásku v sobě, každý člověk je vaším dvouplamenem a partnerem duše, s každým budete zažívat tantru a posvátnou sexualitu vede v dnešním světě akorát k prostituci páchané na...

Návrat domů

19.06.2020

Spirituální vzestup je výjimečným fenoménem. V podstatě znamená "návrat do pravdivé energie vaší Duše". Je to cesta rozpomínání a opětovnéno souladu, který má hluboký dopad na vaše tělo, srdce, vaši mysl a váš celý pohled na svět.

Cítím, že musíme strhnout mýty o tom, co znamená žít svůj účel, své poslání. Pro mě, žít mé opravdové poslání je volba, o které hluboko uvnitř vím, že je správná a navíc mě téměř každý den odvádí z místa pohodlí.

Intuice nebo logika? Válka kterou vedeme než se plně probudíme je boj mezi intuicí a logikou. Duše a ego. Když tento boj byl těžký pro mě jako intuitivní ženu, která vždy měla metafyzické zkušenosti, představte si, jaký boj to musí být pro podmíněného praktického muže, který si vždy myslel, že je svou myslí a nikdy se nemusel hluboce ponořit...

Abychom odpověděli na božské Volání a duchaplně a bohatě přispěli Životu, musíme porozumět tomu, že toto naše Volání je léčivým procesem, a ne opraveným výsledkem.

Návrat krále

17.06.2020

Oděni v zapomnění kráčíte po této zemi s životy vystavěnými na slaboučkých pilířích strachu a bolesti jste zapomněli, že jste nositeli obrovské kosmické síly, která ve vás přebývá. Zapomněli jste, že v sobě nesete obrovské kvality světelných bojovníků, mágů, ale hlavně v sobě nesete kvalitu nejvyšší - kvalitu krále. Král zná svou sílu, kterou...

Když se naleznete, vědomě či nevědomě, na cestě ke znovuosídlení vyvinutého ženského vědomí, můžete zjistit, že prožíváte mnoho let v sexuální samotě - bez partnera, bez pravidelného intimního, fyzického kontaktu.

"Probuzený muž je bojovníkem srdce. Svolává ostatní vědomé muže aby se přidali k revoluci, "složili" svá ega a s opravdovou mužskou energií ukázali, co znamená vrátit se k lásce." /Daniel Nielsen/

Máří Magdaléna je posvátná kněžka, která během svého života na Zemi vytvořila hluboce léčivé ženské prostory a modality a pokračuje v silné podpoře vzestupu Bohyně skrze prostorové dimenze.

Kam mě moje Duše umístí nemám právo soudit. Vždy existuje něco, co mohu předat v každé situaci, ve které se nacházím. Vždy existuje hlubší místo uvnitř mého srdce, kam jsem vyzývána vstoupit.

Jaká je síla ženy, která se otevřela posvátnosti a Božské pravdě sebe samé? Co se stane, když má odvahu přinést své vnitřní světlo ven? Co se stane, když zjemní své ostré hrany, posadí své bosé nohy na duši země, otevře své posvátné cesty Pradávným Předkům a prohlásí: "Ano, jsem připravena být vidět?"

Vaše životy jsou vytvořeny důslednými podprahovými mechanismy přežití. Vaše práce, vztahy, chování, aktivity, vzhled a přání jsou utkány tak, aby jste se cítili přijati svým okolím a společností, protože pak můžete bezpečně přežít v tomto světě. Snažíte se druhé přesvědčit a ukázat jim své štěstí, harmonii a dokonalost ve které žijete...nebo se...

Jak vysoké světelné frekvence zaplavují naší planetu, doslova rozmetají ve vašich životech vše, co s nimi není v souladu a rezonuje na nižších frekvencích. Vaše energetická a fyzická těla prochází intenzivní očistou, která se projevuje nečekanými nevolnostmi, únavou, horečkami, vnitřní horkostí, bolestmi a migrénami nebo vážným onemocněním. Vše co...

Na cestě každého schopného muže se v jistém bodě objeví žena - vědomá žena, která vás vyzve k vesmírnému tanci. Bude oděna do záhad vesmírné pravdy a vyšších zákonů. Setkání s touto ženou strhne iluze ve všech oblastech vašeho života a vy budete vyzváni k rozhodnutí - buď se vrátit do bezpečného, pohodlného světa falešných jistot, nebo vložit svou...

Vaše intuice nemusí dávat smysl druhým a z fyzického pohledu nemusí být zřejmé souvislosti, ale vy své intuici musíte naprosto důvěřovat.

Byl královský dvůr. Tomuto dvoru vládl král, který věděl vše. Měl spousty poddaných, kteří věděli méně, ještě méně, nejméně až téměř nic. Král měl kapelu složenou z mnoha hudebníků. Každý hrál na jiný nástroj. Byly to kouzelné nástroje, které je možné slyšet pouze, když se člověk naučí rozpoznávat jejich tóny. A to pouze tak, že hudbu bude hledat....