Zdraví

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM UVEDENÍM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Naše fyzické tělo reaguje na příchod nových vysokofrekvenčních energií prostřednictvím hormonálního systému. Tyto energie jsou stále intenzivnější a přichází na Zemi v čím dál kratších intervalech. Kromě jiných změn dramaticky mění naše fyzická těla na mnoha úrovních. Naše těla doslova mutují. Díky tomu můžete vždy před příchodem vyšších frekvencí...

(pozn.*...termínem vlivný člověk nebo osoba je míněná jakákoliv osoba, která na vás měla nebo má vliv...může se jednat o členy rodiny nebo jedince v postavení, kteří ovlivňovali či ovlivňují váš život - např. učitel, zaměstnavatel, atd.)

Emoce rozhořčení přerůstají míru kontroly. Můžete se sžírat nespravedlivým jednáním a chováním druhých (vztah s vaší matkou nebo partnerem). Necítíte, že máte oprávnění zastavit chování lidí, které vás obtěžuje. Možná jste byla naučena víře, že se ženy musí podřizovat, musí poslouchat a vždy dělat kompromisy v zájmu potřeb druhých - emoční, fyzické...

Potlačila jste svou kreativitu a vášeň ve svém životě. Můžete mít strach mít děti, protože vaše zážitky v dětství byly traumatické. Bojíte se, že se vaše dětství může opakovat. Můžete být také přilnutá ke své nezávislosti, protože to je stav, ve kterém se cítíte nejsilnější. Zrodit dítě může ohrozit vaši schopnost být nezávislá na druhých. Můžete...

Potlačujete sexuální energii. Necítíte se hodna mít své vlastní sexuální potřeby a často máte pocit povinnosti upřednostnit potřeby druhých před potřebami vlastními. Můžete se cítit napadána muži, jejichž potřeby jsou sobecké, což vám způsobuje neschopnost přijmout lásku a intimitu, kterou potřebujete.

Neplodnost

30.01.2020

Cítíte se neklidná díky hlubokým emocím vyplouvajícím na povrch z vaší minulosti. Tyto emoce se týkají také pradávných traumat vašich předků, což vám ztěžuje identifikovat její příčinu. To vytváří velkou hromadu emočního stresu a vnitřní konflikt. Můžete mít pocit, že jste obětí situace, nad kterou nemáte kontrolu. Zažila jste značnou dávku viny a...

Dnes je všeobecně známo, že se ženská energie nezlomně hlásí ke svému právoplatnému místu a uznání na této planetě. Pro nás pro všechny je integrace, pochopení a práce s ženskou energií procesem, kdy ji znovu-poznáváme, znovu-přijímáme a znovu se rozpomínáme jak s ní účinně a konstruktivně zacházet. Abychom jí vyčistily cestu do jejího plného...

Ženy v dnešní době trpí nadměrnými psychologickými a zdravotními potížemi, které se odráží hlavně v onemocnění reproduktivních orgánů. Hysterektomie - odnětí těchto orgánů - ať už částečná nebo celková, se pomalu ale jistě stává běžnou součástí ženského života. Za tímto faktem nalezneme mnoho příčin. Podívejme se nyní na jednu, která je uložena v...

Tento článek je sdílením vlastního vyléčení disharmonické funkce hormonálního systému za účelem motivovat a ukázat, že hormonální léčba v podobě hormonálních preparátů není nezbytná a že se hormonální systém dá navrátit do stavu plné funkčnosti změnou stravy, životního stylu a cílené práce na sobě samých. Byla to dlouhá cesta, která mě obohatila...

Žijeme ve světě energií, frekvencí a vibrací. V těchto termínech začínáme uvažovat a stávají se běžnou součástí našich každodenních rozhovorů. Odhalují podstatu a vzájemnou interakci událostí kolem nás. Podívejme se na některé frekvenční údaje našeho těla a potravin.