Zdraví

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Keltská sůl

22.08.2023

Co se soli týče, zjišťovala jsem z různých zdrojů, jaká sůl je pro lidský organismus bezpečná a prospěšná. Roky jsem používala Himalájskou růžovou sůl, se kterou ve své podstatě není nic špatně. Je těžena ve své ryzí čistotě a zachovány jsou všechny její minerály. Nicméně, jak se ukazuje, někteří distributoři tuto sůl upravují a znehodnocují....

Mořské řasy

28.06.2023

Mořské řasy jsou zázračná potravina. Obsahují více vitamínů a minerálů než jakákoliv jiná potravina na planetě. Jsou jedním z nejbohatších přírodních zdrojů bílkovin a obsahují celé spektrum karotenů, enzymů, aminokyselin, vlákniny a oktakosanolu (okysličuje tkáně).Minerály obsažené v mořské zelenině jsou zastoupeny ve stejných poměrech, jako...

Každý rok sbírám borovicový pyl. Z různých metod sběru se mi osvědčilo sbírat semeníky v době, kdy je pyl už vyzrálý a semeníky se začínají otevírat. Semeníky nechám usušit na podnose s pergamenovým papírem. Semeníky se otevřou a veškerý pyl se vysype na papír. Potom dám suché semeníky do větší sklenice, uzavřu a protřepu, aby vypadl zbývající pyl....

Jste tak chyceni v kruhu dělání věcí pro druhé, že často zapomínáte na své vlastní potřeby. Udělali jste tak mnoho pro druhé, že jste vyčerpali svou energii a své zdroje a fungujete na energetický dluh. To způsobuje rozhořčení vůči druhým, kteří ubírají váš čas a vztek vůči sobě pro nedostatek času užívat si život. Mohli jste prožít dětství, kde...

Problémy s lokty mají souvislost s pocitem nerozhodnosti. Nevíte, zda opustit nebo pokračovat v jistém projektu, práci nebo vztahu. Máte pocit povinnosti nahlížet do věcí, přestože vám to nepřináší žádný užitek. Vaše věrnost a oddanost projektu nebo osobě vás drží zpět. Nezbytně nepotřebujete opustit jisté okolnosti ve svém životě, nicméně,...

Všeobecný přehled Lidé, kteří trpí syndromem chronické únavy prožijí velkou část svého života v pocitu, že musí být ve střehu. Je to téměř jako by v jejich životě bylo nebezpečí, které nedokáží identifikovat. Jejich nadledvinky nadměrně pracují, aby je udržovaly v konstantním stavu boje nebo úniku (instinktech přežití). Tělo dokáže vydržet v...

Cítíte povinnost rozdávat lásku, zatímco očekáváte automaticky velmi málo nazpět. Když najdete lásku, na které jste pracovali a kterou jste hledali, nemůžete ji přijmout. Toto je důsledek vašeho nízkého sebevědomí. V minulosti vám byla dána pocítit vina za to, že se snažíte získat pozornost, aniž byste si ji zasloužili. Často vám chybí stabilita...

Uvnitř srdce existuje místo, které je skutečným fyzickým místem a které je středem našich těl. Je to místo, které se utváří jako první když jsme zplozeni a roste do úplného, plně funkčního srdce.

Nespavost

11.03.2020

Vypadá to, že existuje spousta nevyřešených záležitostí, se kterými nevíte, jak se vypořádat. Často nevíte, jak převzít kontrolu nad vlastním životem. Dlouho marně řešíte své záležitosti bez konstruktivního konce. Podvědomě cítíte menší vinu, když se tím stále dokola zabýváte, přestože víte, že existuje něco, co máte pochopit.

Zřejmě jste bolestivě stydliví a nejistí v tom, kde je vaše místo na světě. Dosáhli jste bodu, kdy jste unaveni z pocitu, že jste zaseknutí a beze směru. V tomto bodě vaše frustrace a vztek dosáhl bodu varu, téměř vařícího se pod vaší kůží.

Máte velký strach z toho, že nebudete vyslyšeni a pochopeni, proto komunikujete své názory v s velkou urgencí. Bojíte se, že nebudete mít dostatek času říci, co má být vyřčeno. Investujete velké množství energie do ujišťování se, že vám druzí rozumí. Máte hluboký nevědomý strach z napadení, pokud budou vaše záměry nepochopeny. Cítíte se být...

Naše fyzické tělo reaguje na příchod nových vysokofrekvenčních energií prostřednictvím hormonálního systému. Tyto energie jsou stále intenzivnější a přichází na Zemi v čím dál kratších intervalech. Kromě jiných změn dramaticky mění naše fyzická těla na mnoha úrovních. Naše těla doslova mutují. Díky tomu můžete vždy před příchodem vyšších frekvencí...

(pozn.*...termínem vlivný člověk nebo osoba je míněná jakákoliv osoba, která na vás měla nebo má vliv...může se jednat o členy rodiny nebo jedince v postavení, kteří ovlivňovali či ovlivňují váš život - např. učitel, zaměstnavatel, atd.)

Potlačujete sexuální energii. Necítíte se hodna mít své vlastní sexuální potřeby a často máte pocit povinnosti upřednostnit potřeby druhých před potřebami vlastními. Můžete se cítit napadána muži, jejichž potřeby jsou sobecké, což vám způsobuje neschopnost přijmout lásku a intimitu, kterou potřebujete.

Neplodnost

30.01.2020

Cítíte se neklidná díky hlubokým emocím vyplouvajícím na povrch z vaší minulosti. Tyto emoce se týkají také pradávných traumat vašich předků, což vám ztěžuje identifikovat její příčinu. To vytváří velkou hromadu emočního stresu a vnitřní konflikt. Můžete mít pocit, že jste obětí situace, nad kterou nemáte kontrolu. Zažila jste značnou dávku viny a...

Dnes je všeobecně známo, že se ženská energie nezlomně hlásí ke svému právoplatnému místu a uznání na této planetě. Pro nás pro všechny je integrace, pochopení a práce s ženskou energií procesem, kdy ji znovu-poznáváme, znovu-přijímáme a znovu se rozpomínáme jak s ní účinně a konstruktivně zacházet. Abychom jí vyčistily cestu do jejího plného...

Ženy v dnešní době trpí nadměrnými psychologickými a zdravotními potížemi, které se odráží hlavně v onemocnění reproduktivních orgánů. Hysterektomie - odnětí těchto orgánů - ať už částečná nebo celková, se pomalu ale jistě stává běžnou součástí ženského života. Za tímto faktem nalezneme mnoho příčin. Podívejme se nyní na jednu, která je uložena v...

Tento článek je sdílením vlastního vyléčení disharmonické funkce hormonálního systému za účelem motivovat a ukázat, že hormonální léčba v podobě hormonálních preparátů není nezbytná a že se hormonální systém dá navrátit do stavu plné funkčnosti změnou stravy, životního stylu a cílené práce na sobě samých. Byla to dlouhá cesta, která mě obohatila...

Potlačila jste svou kreativitu a vášeň ve svém životě. Můžete mít strach mít děti, protože vaše zážitky v dětství byly traumatické. Bojíte se, že se vaše dětství může opakovat. Můžete být také přilnutá ke své nezávislosti, protože to je stav, ve kterém se cítíte nejsilnější. Zrodit dítě může ohrozit vaši schopnost být nezávislá na druhých. Můžete...

Emoce rozhořčení přerůstají míru kontroly. Můžete se sžírat nespravedlivým jednáním a chováním druhých (vztah s vaší matkou nebo partnerem). Necítíte, že máte oprávnění zastavit chování lidí, které vás obtěžuje. Možná jste byla naučena víře, že se ženy musí podřizovat, musí poslouchat a vždy dělat kompromisy v zájmu potřeb druhých - emoční, fyzické...