Slunce

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.Přikázání štěstíKdyž sešel z hory, kde přivítal východ Slunce,...

Komunikace se sluncem probíhá prostřednictvím andělů, o které Savoy tvrdil, že je "jazykem symbolů - energie a vzorců vlnového pole s Faktorem Inteligence, které mohou mít dopad na spirituální vědomí člověka a tím dochází k uvědomění." Existují techniky, které usnadňují komunikaci se sluncem, když se do něho díváme. Když se díváme do slunce, slunce...

Křesťané stále přemýšlí nad Kristem jako nad bytostí v určitém místě, například v Palestině, kde Ježíš žil. Ale pokud je opravdovým vzkříšením a životem, nemůže žít v Palestině. Žije ve Slunci. Samozřejmě že je také všude v přírodě, ale pro nás, velmi specificky, je ve Slunci. Proto když přijmete zvyk dívat se ráno do Slunce a představovat si, že...

Rozhovor pro Svobodný vysílač o možném vědomém a cíleném využití Slunce jako průvodce na cestě do souladu s naší Duší.

Na základě zkušeností a zážitků rozšířeného vědomí v létě 2015 jsem měla možnost vidět a pochopit, že je světlo Inteligencí, která přesně ví co dělá. Je to nejčistší síla, která léčí, transformuje a tvoří. Jedním z nejsilnějších zážitků bylo vidět, jak světlo aktivuje DNA.

Naše DNA tato "dvojitá hadí" spirálovitá vlákna jsou k nalezení v jádře každé buňky našeho těla. V našem těle máme přibližně sto trilionů (100 000 000 000 000) buněk!

Sluneční světlo, zdroj veškerého života na planetě Zemi. Bez něho bychom ani neexistovali. Jsme bytosti světla. Naše těla a oči jsou solární panely. Slunce je tak důležité, že jsem mu věnoval celou kapitolu ve své knize Heal yourself 101. Slunce je jeden z nezbytných základních zdrojů života a zářícího zdraví. Sluneční záření nezpůsobuje rakovinu....

Povstaňte děti Slunce. Probuďte se do Písně vašich Nebeských Srdcí všeho co je. Uchopte Slunce uvnitř vašeho srdce a poskytněte jeho záři všem ostatním.Tancujte ve Zlatých Paprscích Tekutého Světla. Buďte volní. Buďte radostní, protože Nyní je ten Čas.

Solární Dynamická Observatoř Nasy (SDO) studuje Slunce od roku 2010 a shromažďujíce kolem 1,5 terabytů každý den. Cílem tohoto pozorování je porozumět tomu, jak je sluneční silné magnetické pole generováno, udržováno a jak je nahromaděná magnetická energie přetvořena do slunečních větrů a dalších vysoce energetických částic,které ovlivňují zbytek...

Rozhodnete-li se po 6-ti měsících praktikování dívání do Slunce v této činnosti pokračovat, dostane se vám dalších výhod se sungazingem spojených. Vstoupíme-li tedy do třetí fáze sungazingu - intervalu od 30 - 44 minut (6-9 měsíců za předpokladu každodenní praktiky), můžeme zažívat následující:

V předchozím článku této série nazvané "Jak se dívat do Slunce(I)" jsme se seznámili se základními bezpečnostními pokyny jak postupovat při přijímání sluneční životodárné energie prostřednictvím očí a jaké jsou její projevy při dosažení intervalu cca 15 minut. Dnes se podíváme, co přináší tato praktika pokračujeme - li dále ve svém slunění očí a...

Budeme trochu mluvit o dívání do Slunce - sungazingu. V čem to stojíme? Za prvé, toto je vortex. Je vytvořen z žulových kamenů a jeho geometrický tvar je velmi posvátný v tom, že spirály se objevují všude. Když se podíváte na zprávy počasí, uvidíte hurikán jak formuje spirálu, když jste na moři a podíváte se na přicházející vlny jak přepadávají,...