Slunce

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.Přikázání štěstíKdyž sešel z hory, kde přivítal východ Slunce,...

Komunikace se sluncem probíhá prostřednictvím andělů, o které Savoy tvrdil, že je "jazykem symbolů - energie a vzorců vlnového pole s Faktorem Inteligence, které mohou mít dopad na spirituální vědomí člověka a tím dochází k uvědomění." Existují techniky, které usnadňují komunikaci se sluncem, když se do něho díváme. Když se díváme do slunce, slunce...

Křesťané stále přemýšlí nad Kristem jako nad bytostí v určitém místě, například v Palestině, kde Ježíš žil. Ale pokud je opravdovým vzkříšením a životem, nemůže žít v Palestině. Žije ve Slunci. Samozřejmě že je také všude v přírodě, ale pro nás, velmi specificky, je ve Slunci. Proto když přijmete zvyk dívat se ráno do Slunce a představovat si, že...

Rozhovor pro Svobodný vysílač o možném vědomém a cíleném využití Slunce jako průvodce na cestě do souladu s naší Duší.

Na základě zkušeností a zážitků rozšířeného vědomí v létě 2015 jsem měla možnost vidět a pochopit, že je světlo Inteligencí, která přesně ví co dělá. Je to nejčistší síla, která léčí, transformuje a tvoří. Jedním z nejsilnějších zážitků bylo vidět, jak světlo aktivuje DNA.

Naše DNA tato "dvojitá hadí" spirálovitá vlákna jsou k nalezení v jádře každé buňky našeho těla. V našem těle máme přibližně sto trilionů (100 000 000 000 000) buněk!

Solární Dynamická Observatoř Nasy (SDO) studuje Slunce od roku 2010 a shromažďujíce kolem 1,5 terabytů každý den. Cílem tohoto pozorování je porozumět tomu, jak je sluneční silné magnetické pole generováno, udržováno a jak je nahromaděná magnetická energie přetvořena do slunečních větrů a dalších vysoce energetických částic,které ovlivňují zbytek...

Rozhodnete-li se po 6-ti měsících praktikování dívání do Slunce v této činnosti pokračovat, dostane se vám dalších výhod se sungazingem spojených. Vstoupíme-li tedy do třetí fáze sungazingu - intervalu od 30 - 44 minut (6-9 měsíců za předpokladu každodenní praktiky), můžeme zažívat následující:

V předchozím článku této série nazvané "Jak se dívat do Slunce(I)" jsme se seznámili se základními bezpečnostními pokyny jak postupovat při přijímání sluneční životodárné energie prostřednictvím očí a jaké jsou její projevy při dosažení intervalu cca 15 minut. Dnes se podíváme, co přináší tato praktika pokračujeme - li dále ve svém slunění očí a...

Budeme trochu mluvit o dívání do Slunce - sungazingu. V čem to stojíme? Za prvé, toto je vortex. Je vytvořen z žulových kamenů a jeho geometrický tvar je velmi posvátný v tom, že spirály se objevují všude. Když se podíváte na zprávy počasí, uvidíte hurikán jak formuje spirálu, když jste na moři a podíváte se na přicházející vlny jak přepadávají,...

Povstaňte děti Slunce. Probuďte se do Písně vašich Nebeských Srdcí všeho co je. Uchopte Slunce uvnitř vašeho srdce a poskytněte jeho záři všem ostatním.Tancujte ve Zlatých Paprscích Tekutého Světla. Buďte volní. Buďte radostní, protože Nyní je ten Čas.

Sluneční světlo, zdroj veškerého života na planetě Zemi. Bez něho bychom ani neexistovali. Jsme bytosti světla. Naše těla a oči jsou solární panely. Slunce je tak důležité, že jsem mu věnoval celou kapitolu ve své knize Heal yourself 101. Slunce je jeden z nezbytných základních zdrojů života a zářícího zdraví. Sluneční záření nezpůsobuje rakovinu....