Slunce

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM UVEDENÍM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Povstaňte děti Slunce. Probuďte se do Písně vašich Nebeských Srdcí všeho co je. Uchopte Slunce uvnitř vašeho srdce a poskytněte jeho záři všem ostatním.Tancujte ve Zlatých Paprscích Tekutého Světla. Buďte volní. Buďte radostní, protože Nyní je ten Čas.

Solární Dynamická Observatoř Nasy (SDO) studuje Slunce od roku 2010 a shromažďujíce kolem 1,5 terabytů každý den. Cílem tohoto pozorování je porozumět tomu, jak je sluneční silné magnetické pole generováno, udržováno a jak je nahromaděná magnetická energie přetvořena do slunečních větrů a dalších vysoce energetických částic,které ovlivňují zbytek...

Sluneční světlo, zdroj veškerého života na planetě Zemi. Bez něho bychom ani neexistovali. Jsme bytosti světla. Naše těla a oči jsou solární panely. Slunce je tak důležité, že jsem mu věnoval celou kapitolu ve své knize Heal yourself 101. Slunce je jeden z nezbytných základních zdrojů života a zářícího zdraví. Sluneční záření nezpůsobuje rakovinu....

Rozhodnete-li se po 6-ti měsících praktikování dívání do Slunce v této činnosti pokračovat, dostane se vám dalších výhod se sungazingem spojených. Vstoupíme-li tedy do třetí fáze sungazingu - intervalu od 30 - 44 minut (6-9 měsíců za předpokladu každodenní praktiky), můžeme zažívat následující:

V předchozím článku této série nazvané "Jak se dívat do Slunce(I)" jsme se seznámili se základními bezpečnostními pokyny jak postupovat při přijímání sluneční životodárné energie prostřednictvím očí a jaké jsou její projevy při dosažení intervalu cca 15 minut. Dnes se podíváme, co přináší tato praktika pokračujeme - li dále ve svém slunění očí a...

Budeme trochu mluvit o dívání do Slunce - sungazingu. V čem to stojíme? Za prvé, toto je vortex. Je vytvořen z žulových kamenů a jeho geometrický tvar je velmi posvátný v tom, že spirály se objevují všude. Když se podíváte na zprávy počasí, uvidíte hurikán jak formuje spirálu, když jste na moři a podíváte se na přicházející vlny jak přepadávají,...

Říká se, že jsou oči oknem do duše. Proč tato okna neotevřít a neposkytnout duši esenci domova prostřednictvím slunečního záření? Slunce je vibračně nejblíže Zdroji a jeho záření je doslova balzámem pro duši, tělo i mysl.

Když jsem se poprvé v prosinci 2012 na procházce s Abby zadívala do Slunce, byly dvě hodiny odpoledne krásného bílého mrazivého dne. Ztratila jsem pojem o čase a netroufám si odhadnout, jak dlouho jsem své oči slunečním paprskům vystavila. Pravdou je, že jsem dva měsíce měla oči přecitlivělé na světlo a práce na počítači, dívání se na televizi nebo...