ČLÁNKY O KRYSTALECH A KAMENECH ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU NENÍ DOVOLENO SDÍLET BEZ PÍSEMNÉHO DOVOLENÍ MAJITELE STRÁNEK. POKUD ČLÁNKY BUDOU NA ZÁKLADĚ TAKOVÉHO SOUHLASU SDÍLENY, MŮŽE TAK BÝT UČINĚNO V NEZMĚNĚNÉ FORMĚ S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY !!! 

Tyto stránky vznikly na základě impulzu od Slunce. Jsou na nich sdíleny osobní příběhy nebo příspěvky týkající se mé "cesty", které vedou k pochopení a uvědomění si souvislostí na cestě spirituálního a osobního rozvoje. Ve Slunečním Zápisníku jsou popisovány zážitky, vjemy a uvědomění, které invokuje Slunce. Mým přáním je, aby každý objevil, pochopil a využil sílu, kterou v sobě nosí. Aby se každý stal sám sobě učitelem, léčitelem, průvodcem a pánem. Mé příběhy jsou vašimi příběhy.

Martina Christová / Taunia


Facebook / Pinterest / Instagram / YouTube / Taunia / Mistrovské krystaly

           Jak se dívat do Slunce IJak se dívat do Slunce IIJak se dívat do Slunce III


V PŘÍPADĚ  ZÁJMU  O  KONZULTACI  MĚ  PROSÍM  KONTAKTUJTE  PROSTŘEDNICTVÍM  KONTAKTNÍHO  FORMULÁŘE ZDE:  https://www.slunecnabrana.cz/o-mne-kontakt2


NOVÉ ČLÁNKY:

Raw veganské kokosové řezy

Psychosomatické příčiny migrény z pohledu metafyzické anatomie

Psychosomatické příčiny křečových žil z pohledu metafyzické anatomie

Malachit - kámen Stvoření

Malachit- Chryzokol - kámen Celistvosti, Míru a Pohody

Jako bizon v bouři.....pokud chcete něco změnit, musíte stát ukotveně ve svém záměru a ve svém přesvědčení a stejně tak jako bizon stojící nehybně čelem proti bouři, stejně tak musíte stát nehybně a čelem proti bouři zkostnatělých přesvědčení stávajícího systému a lidí kolem vás s omezenými názory toho, co je možné a co ne.........Musíte stát nehybně stejně tak, jako bizon v bouři a nenechat se dostat na kolena strachem, pochybnostmi nebo jinými emocemi. "Protože ten kdo věří, že maraton se dá uběhnout pouze v určitém, momentálně zdolaném čase, ten nikdy nezvítězí."

Martina Christová                                www.slunecnabrana.cz                                                        www.mistrovskekrystaly.cz

Nikdy jsem si nemyslela, že se jednoho dne na své cestě spirituálního růstu budu učit znovu chodit, stát, sedět, jíst, pít a dýchat….. ale smysl to dává veliký. Když se pravdivě probouzíte do vědomí, jednoho dne začne reagovat i vaše fyzické tělo a nebude schopné fungovat ve starých postojích (jak mentálních, tak i těch fyzických 😊)) a začne tlačit na vědomou změnu. Rodové vzorce a programy se otiskují do našeho držení těla, pohybů a dechu. Když opravdu vystupujete z těchto vzorců, z těla začínají přicházet impulzy ke změně. Ucítíte to. Přichází to zevnitř. Je to potvrzení vašeho pokroku. A to je na tom to krásné. Neříkám že jednoduché, jen další úsek cesty do většího a hlubšího souladu do ryzí podstaty Bytí.

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                                                           www.mistrovskekrystaly.cz 

Jsme přeborníky konzumu. Dokážeme udělat konzum naprosto ze všeho. Stejně je to s hlubokými pravdami a moudrostmi Univerza. Ten, kdo se skrze většinou velmi bolestné zkušenosti a neutuchající otázky propracuje k dalším vrstvám vesmírné pravdy a vynese tento diamant na světlo pro druhé, je následující den tázán: "Co máš pro nás dnes? Čím dnes nakrmíš naši duši?" Je to jako droga. Ego se krátkodobě uspokojí nějakou spirituální moudrostí, kterou si většinou překroutí ve svůj prospěch. Není to o krmení duše. Duše se totiž nedá nakrmit, nedá se ošálit. Duši lze pouze vyživovat prostřednictvím hlubokých vstupů, ať ponorů či výstupů, do autentické pravdy a moudrosti Univerza, prostřednictvím schůzek se všudypřítomnou Inteligencí toho, co bylo, je a bude, skrze propojení se se životem.

Martina Christová                                  www.slunecnabrana.cz                            www.mistrovskekrystaly.cz 

Na základě velké touhy jsme "dostali" fyzické tělo. Abychom se mohli dotýkat stromů, hladit naše děti, cítit teplo slunečních paprsků a duši Země pod bosýma nohama. Abychom cítili vůni květů, vůni vzduchu po dešti, vůni milované osoby. Abychom viděli širokou škálu barev pozemského života, duhu, vycházející slunce a blankytně modré nebe. Abychom vnímali chuť sladkých plodů rostlin a osvěžujících doušků chladné vody. Abychom slyšeli zpěv ptáků a píseň mořských vln. Dostali jsme smysly, abychom mohli vnímat smysl Života. Ztratili jsme se v nesmyslech a přestali žít smysl.  

Martina Christová                                                www.slunecnabrana.cz              www.mistrovskekrystaly.cz 

Je zjevné, že pokud se člověk průběžně na své cestě nezabývá proléčením svých dětských a rodových traumat, je celkem jedno, jak je "vědomý" a do jakých galaktických zákoutí a vesmírů vidí, protože když se objeví situace, která u dotyčného spustí posttraumatickou reakci, v ten okamžik před vámi stojí malé dítě, které bojuje o přežití anebo naplnění svých nenaplněných potřeb, a v takovém případě, je schopné naprosto všeho.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Bolest existuje proto, aby vám ukázala, že někde není něco v pořádku, abyste měli možnost tuto záležitost vyřešit a uskutečnili tak krok do většího zdraví ať už na úrovni fyzické nebo psychické. Když se vyhýbáte bolesti která k vám přišla jako počáteční znamení problému, očekávejte, že tento problém přeroste do monumentálních rozměrů a pak už před ním nebude kam utéci. To platí na úrovni osobní stejně tak jako na úrovni společenské, kolektivní.                                Martina Christová                         www.slunecnabrana.cz             www.mistrovskekrystaly.cz 

Lidé vynaloží mnohem více úsilí na to, jak se vyhnout bolesti než na to, jak se radovat. /Anthony Robbins/ 

Potřebujete bolest, kdyby nebyla, zemřeli byste. Protože pokud byste nevnímali že krvácíte nebo že vás něco pálí když hoříte, tak jste mrtví. /Perry Nickelston/ 

Světlo Slunovratu se rozpíná a chce vám ukázat něco ohledně obrovských kroků růstu, které jste tento rok uskutečnili.

Možná neuvidíte, kolik semínek jste zasadili do plodné půdy PRAVDIVÉ cesty vaší duše až do počátku roku 2024 – ale věřte mi, tato semínka jsou významná.

Jsem si jistá, že kroky, které jste podnikli, hlavně v druhé polovině tohoto roku, nebyly vždy jednoduché nebo byly riskantní.

Ale v podstatě nebyly riskováním, protože vidím, že váš pradávný, moudrý a neuvěřitelně silný duch připravoval tato semínka po dlouhý čas.

Můžete si dopřát štědrý, laskavý a láskyplný okamžik k nahlédnutí kolik léčivých kroků jste tento rok udělali? 

Některé tyto kroky mohou být pro druhé viditelné, ale mnoho z nich bude velmi osobních a posvátných, kterým budete jen vy, nebo pár vám velmi blízkých lidí, rozumět. 

Nezáleží na tom, jak to z venku vypadá. Obrazně řečeno, tento rok jste překročili hory. Váš ledovec může být sotva viditelný pro vnější svět, ale ti, kteří mají zájem vás uvidět hlouběji, uvidí ten obrovský kus materiálu, který leží pod povrchem.

Práce, kterou jste udělali na vnitřních rovinách je obrovsky důležitá. Důvěra ve svůj vnitřní hlas a intuitivní inteligenci se vyplatí. Rok 2024 je neuvěřitelně důležitým rokem pro léčitele a pracovníky světla. Mnohem, mnohem, mnohem více lidí se bude otevírat léčení a cestě vedené duší. 

Vaše aktivované světlo je třeba. Prosím, dělejte si čas na tiché posvátné okamžiky k otevření vlastního srdce vůči sami sobě. A obrovské změně, kterou jste tento rok na sobě udělali. 

Autor článku: Sophie Bashford                                                          Překlad: Martina Christová                                                    www.slunecnabrana.cz                                                    www.mistrovskekrystaly.cz 

Nesrovnávejte se s nikým, kdo vede "pohodlný" život "uzamčený" v běžných "jistotách" stávajícího systému a v omezeném myšlení. S nikým, kdo nemá sny a touhy, kterým je oddaný. Takový člověk nemusí čelit vyhroceným výzvám, které s ním otřesou do jádra jeho vlastního bytí. Není s vámi nic špatně pokud zažíváte opak než tito lidé. Jste na cestě do vědomí vlastní velkoleposti, do souladu s kosmickou pravdou toho, kdo a kým opravdu jste. A v tomto uvědomění můžete tvořit výjimečný život postavený na odvaze vystoupit z omezených nastavení společnosti a vlastního života, jehož "vítězi" se stáváte. Neustupujte ze svých záměrů, byť se děje cokoliv.                                                    Martina Christová                                                  www.slunecnabrana.cz                    www.mistrovskekrystaly.cz 

Duševní práce není vysoká cesta. Je to hluboký propad do neodpustitelné temnoty, která vás nepustí, dokud nenajdete píseň, kterou se prozpíváte domů.        /McCall Erickson/

Mnoho z nás zde žije své vnitřní volání, ale jsme zaneprázdněni pohybem a máme nedostatek klidu, který je nezbytný ke komunikaci se zdrojem a duchem. V životě můžeme dojít pouze tak daleko, dokud se nerozhodneme zůstat v klidu a najít naše vnitřní ticho-vnitřní hlas, abychom se řídili duchem a ne egem, jinak poneseme stejnou zátěž-karmu, zatímco budeme opakovat stejné cykly a přestaneme navyšovat vibraci a duševní práci.                                                          /Mandela Elliot/

Přesto jak moc mluvíme o ženské energii, tento svět je řízen mužským elementem nadměrné nevědomé akce, strategie a plánování. Přitom paradoxně ryzí mužská síla ze společnosti mizí, muži jsou ve stavu pasivity a ženy přebírají jejich roli. Ani muži ani ženy nejsou ve své ryzí energii, která jim přirozeně božsky náleží. Je relativně těžké v takovém světě fungovat v ženských principech, přitom oba principy musí být vyrovnány. Neznáme principy Bohyně – ryzí ženské energie. Ale některé z nás oslovila svým nekompromisním zásahem a ránou, která nás probudila ze světa iluze a omezenosti našich fyzických smyslů. Nicméně, toto je začátek cesty do vědomí Bohyně. Pro ženy i pro muže. Na této cestě procházíme fázemi, které přináší konkrétní uvědomění. Je to cesta. Je náročné ve světě strategií, plánování, nezdravých mentálních přesvědčení a nadměrných, často nesmyslných a chaotických činností ustát ženskou energii, která je klidná. Je těžké zůstat v klidu a vyčkávat na ryzí impulz a božskou pobídku k vědomé konstruktivní akci a činnosti. Je to o trpělivosti, je to o odvaze, je to o bezpodmínečné víře ve Vesmír, je to o víře v Sebe. Z místa klidu. Z místa moudrosti. Z místa vědomí Kosmické Inteligence.                                             

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                                                          www.mistrovskekrystaly.cz 

Jste prodlouženou rukou Zdroje, který vyvinul enormní energii na to, abyste přišli do této reality za účelem sebepoznání a seberozvoje. Zdroj poznává sám sebe skrze vás, skrze vaši pozemskou zkušenost. Jste fragmentem Zdroje, který má možnost volby a na jejímž základě jste si zvolili tuto zkušenost. Předcházela jí vaše velká touha vstoupit do lidské reality. Tudíž, váš život tady je velkým konstruktivním Božským plánem a nikdo, opakuji NIKDO, nemá právo vás omezovat, zotročovat a bránit vašemu rozvoji a růstu. Při vstupu do pozemské roviny máte absolutní právo na vše, co tato realita nabízí.

Martina Christová                                                                  www.slunecnabrana.cz                                                         www.mistrovskekrystaly.cz

Myslím si, že potřebujeme hledat nové cesty, nové způsoby a nová řešení. Mám respekt a úctu ke starým praktikám a učením, ale žijeme ve velmi intenzivní době a ve velmi intenzivních energiích a výzvách, které obrací vše naruby a tlačí nás do souladu se svou Duší a se Zdrojem. Intenzivně !!! Opravdu si nemyslím, že máme dalších 20 let na to, abychom meditovali podle 1000 let starých principů, s vírou toho, že si jednoho dne zpracujeme nějaké téma.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Omraam poukázal na to, že: "Na fyzické, materiální úrovni je Slunce dveřmi, propojením a prostředníkem, díky kterému můžeme kontaktovat samotného Stvořitele. Mohu říci, že některé věci, které mě nemůže naučit člověk mi byly odkryty prostřednictvím Slunce. Žádná kniha vám nemůže dát to, co vám poskytne Slunce, pokud si k němu vytvoříte správný vztah. Pokud chcete vytvořit mezi vámi a Sluncem "pouto", musíte se na něho dívat v celkovém vědomí. Pokud to uděláte, nastane vibrační komunikace mezi Sluncem a vámi v různých formách a barvách, zrodí se úplně nový svět. Slunce je Inteligence, Život, živé Světlo. A když to vše pochopíte, najednou z ničeho nic k vám začne promlouvat. Zkuste mu položit otázku a uvidíte, že vám dá odpověď."  (Zdroj: Secret Mysteries of the Sun)

Práce s temnotou znamená vědomé přivedení souladu se Zdrojem do míst a částí našeho pozemského bytí, kde tento soulad není a tudíž se jedná o pozitivní počin, který se následně v životě vyzrcadlí.

Vězte, že vaše duše byla stvořena, aby se znovu a znovu transformovala a cokoliv se ve vašem životě nyní děje, ve hře je velmi zásadní transformační cyklus.

Víte, jak se zakuklit, když se připravujete na nový stupeň vědomí, který se rodí z hloubi vás samotných. Víte, jak rozprostřít svá křídla, když podmínky dozrají.

Proces transformace vám může někdy způsobit pocit, že světlo nikdy nepřijde. Ale vždy přijde. Brilantnost vaší další etapy se nádherně třepotá jako kapka vody na listu. Zářící a kaleidoskopická krása vaší duše.

Vaše základy jsou robustní a řádně položeny. Máte více podpory, než si dokážete představit.

Jste mistry transformace, a to je jedním z posvátných klíčů, které jste si přinesli do tohoto života abyste učili sebe a druhé.

Je bezpečné projít změnou v tomto období. 

Autor: Sophie Bashford                                                        Překlad: Martina Christová                www.slunecnabrana.cz                  www.mistrovskekrystaly.cz

Přišli jste sem uskutečnit cestu z duality do jednoty – do vědomého propojení se Zdrojem. Přišli jste sem růst prostřednictvím zkušeností založených na kontrastu a integraci jednotlivých aspektů sebe. Přišli jste sem přetvořit vzorce rodové linie, svých předků, které jste si před vstupem do této reality z místa vědomí vybrali. Vybrali jste si je za účelem vašeho specifického růstu a vaší jedinečné cesty. Proto…..nikdo druhý vám nemůže nic zaktivovat (kromě nevyřešených nesouladů, když zatlačí a vaše spínače ), nic za vás nevyřeší, nic vám nepřičaruje ani neodčaruje a nenapojí vás na zdroj. To je váš úkol, vaše cesta. Avšak někdo druhý vás může inspirovat, předat patřičné informace, ovlivnit vás svou energií anebo poskytnou úhel pohledu, který vám uniká nebo poukázat na něco, co ze své pozice nevidíte. Vaše cesta je jedinečná a zaslouží si vaši úctu a respekt.    

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                      www.mistrovskekrystaly.cz 

Právě v tomto okamžiku jste vedeni Božstvím.

Božské síly čisté lásky, které nesou v srdci vaše nejvyšší dobro, jsou s vámi a všude kolem vás.

Když skrze vás pracují, přijměte útěchu do svých nejhlubších snů.

Být přesměrováni není selhání.

Kroky vpřed, do strany nebo zpět jsou způsobem, kterým naše duše vplétá svou krásu a sílu do Vesmíru.

Pouze klikatá cesta je ta, která nám pomáhá růst, léčit se a vyvíjet se.

Tam, kam jste nyní vedeni, je krokem k vašemu nejvyššímu růstu a posvátnému účelu.

Ať to pro vaši mysl a ego vypadá jakkoliv, důvěřujte své duši, která skrze vás promlouvá a tvoří.

Sophie Bashford                                                          Překlad: Martina Christová                        www.slunecnabrana.cz                www.mistrovskekrystaly.cz

Pokud se sebou vědomě pracujete, tak se rozšiřuje a narůstá vaše vědomí a zvyšuje se citlivost vašeho těla. To je důvod, proč vám začínají postupně vadit nějaké potraviny nebo na ně máte alergickou reakci. Není s vámi nic špatně, není to "v hlavě", je to přirozený a podle mého názoru zdravý proces do kvalitního stravování, které je extrémně důležité pro kvalitu našich životů. Jídlo ovlivňuje jak fyzické, tak i mentální a emoční zdraví a naopak. Jídlo je jeden ze zásadních atributů kvality našeho života. 

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz            www.mistrovskekrystaly.cz 

V okamžiku traumatu ztrácíte vědomé spojení sami se sebou, se svou kosmickou podstatou. Proto nepomůže pozitivní myšlení. Nemůžete "představit" pozitivní postoj "někomu, kdo není doma". Prvně musíte obnovit toto spojení v místě, kde jste jej opustili a potom můžete aplikovat pozitivní myšlení a postoje. 

Martina Christová                                  www.slunecnabrana.cz                                www.mistrovskekrystaly.cz 

"Musíš se podívat hlouběji,
až za svůj vztek,
bolest, nenávist,
žárlivost, sebelítost,
dále hlouběji,
kde leží sen.
Najdi svůj sen.
Je to cesta k dosažení svého snu,
která tě vyléčí."
/Modlitba Lakotů/ 

Pokud si nenastavíte jasné hranice ve všech oblastech svého života, učiněných na základě konstruktivních rozhodnutí, kolektivní "nevědomí" je nastaví za vás. 

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz          www.mistrovskekrystaly.cz  

Očekávání nejhoršího scénáře v budoucnosti je často podvědomý ochranný mechanismus, který se nás snaží ochránit před nečekaným šokem, udržuje nás podvědomě ve střehu a připravené na nějakou katastrofu, proto, aby pro nás následky nebyly devastující. Prostřednictvím tohoto ochranného mechanismus, byť jsou jeho záměry konstruktivní, si ve stejný okamžik tuto nežádoucí realitu vytváříme. Velmi často vzniká u dítěte v rodině, kde je chování rodičů nebo jednoho z nich nevyzpytatelné a tím není prostředí ve kterém vyrůstá bezpečné emočně nebo fyzicky. 

Martina Christová                                                  www.slunecnabrana.cz                                                                www.mistrovskekrystaly.cz  

Pokaždé, kdy vás nepříjemný pocit donutí sáhnout po cigaretě, alkoholu, drogách, sexu nebo zvolit jakýkoliv jiný únik, v takovém okamžiku zrazujete a opouštíte sami sebe, protože každý nepříjemný pocit je volání vašeho nitra o pozornost a pomoc.                                      Martina Christová                                    www.slunecnabrana.cz                      www.mistrovskekrystaly.cz

Jeden z důvodů, proč lidé nevidí vlastní temnotu je proto, že je střežena obrannými mechanismy, které se starají o to, aby tato temnota byla neviditelná, aby byla pohřbená pokud možno hluboko v podvědomí. Proč? Protože pokud by byla vidět, došlo by k odsouzení a odmítnutí okolím, protože společnost stanovila co je přijatelné a co je nepřijatelné. A na přijetí druhými závisí náš život....od samého narození. Ale pokud svou temnotu neuvidíte a nepřijmete, nikdy nemůžete plně milovat sami sebe. A život vám to vyzrcadlí prostřednictvím druhých. Je to "jakýsi" začarovaný kruh, ze kterého vede první krok pevným rozhodnutím uvidět pravdu za jakýchkoli okolností.                                Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                        www.mistrovskekrystaly.cz

Lidstvo se probouzí a jeho vědomí bezpochybně roste. Nicméně, vzhledem k tomu, jak velká je na planetě spirituální "sféra", není dostatečně pochopena integrace temnoty. Vědomý člověk je člověk, který integruje svou temnotu, to znamená, je to člověk, který má odvahu se dotknout velké bolesti a přijmout nevlídnou pravdu svého života a rozpouštět iluze, ve kterých žil a žije. Kdyby se tak dělo, život by nám vlastní temnotu nemusel zrcadlit a nevládli by nám psychopaté. Temnota je portálem do Světla - do pravého Domova našich Duší.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Přijmout odpovědnost za vlastní chyby, slabosti a příběhy s nimi spojenými přináší další míru bolesti, proto je stále jednodušší hledat viníky ve svém okolí. Ale... na druhé straně této bolesti leží velký potenciál a síla připravená se projevit.

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                      www.mistrovskekrystaly.cz

MUŽI A SLUNCE                                                                      Nikdy neslyšíme o mužské menopause (andropauze), která nastává mnohem dříve než ženská (v pozdních 20-tých a brzkých 30-tých letech), protože dysfunkce erekce a ztráta testosteronu je velký business.....muži jsou doslova sluncemi a generátory energie, máme být vždy ztopoření s východem Slunce a nabití dostatkem mužnosti, potence a síly budovat a manifestovat cokoliv na zemi (na základě božského vedení bohyní). Ale, v našich brzkých 30-tých letech ztratíme mnoho času vyčerpáním naší životní síly a máme sex bez aktivace našeho vnitřního Slunce (podívejte se na film "Last dragon"), takže už nejsme ochotní tvořit, bojovat, nebo se navzájem řádně léčit. Není nám vysvětleno, že mužské sperma je přímo propojené se Sluncem a dokonce má na sobě vitamín D receptory, aby mohlo být aktivováno (nabito) a následně přijato ženským negativním "nábojem", kdy žena následně obdrží kundalini "nastartování" velmi podobné jako když se snažíte nastartovat vybitou baterii v autě - každé vsunutí a vysunutí pyje bude odrážet energii do její bytosti a vysílat léčivé pulzace skrze její tělo, které se následně vrací k muži po jejích orgasmech, až se oba nakonec vyladí do jednoho tónu a vibrace. Kdyby jen více žen vnitřně porozumělo tomuto konceptu a nežilo stále na tom svém nesmyslu ženské NEZÁVISLOSTI,....ženy jsou věštkyně ráje na zemi na základě směru a vizí bohyně ve svém božském "Klidu".... ale my moc "pracujeme", bohyně země jsou velmi "zaneprázdněny" místo toho, aby jen byly (byly v klidu) a byly vidět, protože si myslí, že mají budovat a stavět, protože je nám nařízeno stále něco dělat, což vytváří nesoulad a chaos.                                                      Autor: Mandela Sirius-C Naga                                              Překlad: Martina Christová                                                    www.slunecnabrana.cz                                www.mistrovskekrystaly.cz

Skutečná láska vyžaduje ochotu zemřít tomu, kým jsme byli, abychom se znovuzrodili na lásku připraveni, hodni jejích milostných výšin. Musíme prorazit brnění, které zakrývá naše srdce a toto prorážení není příjemné, je bolestivé, děsivé. Může trvat roky, než slzami rozpustíme tvrdost, která vzniká v tomto světě a pokrývá naše křehká, laskavá vnitřní já. Slzami nad každou zničující ztrátou. Slzami nad každou ponižující prohrou. Slzami nad každou zopakovanou chybou. Však ti, kteří si dovolí tyto slzy, a dokonce je uctívají, nejsou neúspěšnými kandidáty lásky, nýbrž jejími skutečnými zasvěcenci. Po bolesti přijde síla. Nejprve se srdce zlomí, a teprve pak se vznese. Oči, které plakakaly lépe vidí.  ~ Osho 

Musíte mít otázky. S každou otázkou ve vás vyklíčí a uzraje odpověď, která ve vás již "dřímá". Tím se vyvíjíte a rozvíjíte směrem k podstatě svého vlastního Bytí. Růst a vývoj je jednou ze základních potřeb člověka, která vede k naplněnému a radostnému životu.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Pokud jsme nemocní nebo nás v těle něco bolí, tělo (Bytí prostřednictvím těla) se nám snaží sdělit, že nejsme v souladu s tvořivou životní energií, tedy sami se sebou, jelikož tato životní energie jsme my. Pokud jste v souladu sami se sebou, tedy s tvořivou životní energií, tedy Kosmickou silou, Bohem, Stvořitelem, Přítomností Já jsem, Zdrojem, Vesmírem, svou Vyšší Podstatou, Bytím, ať si to každý nazývá jak chce, pokud jsme v tomto souladu, fyzické tělo je zdravé, plné energie, bezbolestné, vibrující, svěží a mladistvé, jelikož tato energie je nekonečná a věčná. Tato energie je vším, co je, bylo, je a bude a TATO ENERGIE JSTE VY. Pokud je tato energie nekonečná a věčná, zajisté se to odrazí v našich fyzických tělech, pokud to svým postojem a přístupem dovolíme. Pokud směřujete do souladu s touto silou a odstraňujete překážky často uložené v podvědomí (tedy o nich nevíte) které tomuto souladu brání, vaše tělo se automaticky samovolně uzdravuje, odchází závislosti (na drogách, alkoholu, cukru, cigaretách, atd.) omlazuje a vrací ke svému "nejvyššímu vyjádření". Plné naprosté zdraví je přirozený stav! Tečka!

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz 

Myšlenky lze dokonce uvidět - a existují tvorové, kteří je vidí. Myšlenka je živoucí entita. Na fyzické rovině se jich samozřejmě nemůžeme dotknout nebo je vidět pracovat, ale ve své vlastní sféře a se svými vlastními jemnými materiály (jemnohmotností) je živoucí aktivní bytostí. Ignorace této pravdy je příčinou mnoha těžkostí a utrpení. Lidské bytosti buďto neví nebo nevidí, že jejich myšlenky pracují, ať konstruktivně nebo destruktivně, proto si dovolí myslet cokoliv co se jim zlíbí a pak jsou překvapeni nad tím, co se jim stane. Myšlenka je žijící realita. Proto musíte hlídat sami sebe a vysílat pouze ty nejlepší myšlenky - myšlenky plné lásky, laskavosti, světla a harmonie. Opravdové vědění začíná tady, s vědomím, že myšlenka je realita.

Omraam Mikhaël Aïvanhov                                        Překlad: Martina Christová                                        www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz 

Mnoho lidí si myslí, že být spirituální znamená být pozitivní, ale být spirituální znamená být vědomý a uvědomělý. Stát se vědomým člověkem je velmi rozdílné od toho, stát se pozitivním.                                                                                      /Teal Swan/

Až vás Vesmír začne učit tvořit v ženské energii, odstaví vás od nadměrné akce vycházející z vaší logiky. Odstřihne vás od věcí a procesů nad kterými si myslíte, že máte kontrolu a kterým rozumíte. A to na tak dlouho, dokud vám nezbyde nic jiného, než se utišit, zklidnit a dokud neuslyšíte a nezačnete důvěřovat tenkému, jemnému vnitřnímu hlasu, který vám začne říkat, co máte dělat.                                                                              Martina Christová                                                  www.slunecnabrana.cz                        www.mistrovskekrystaly.cz

Zásadité minerály jsou potřeba nejen proto aby vám dodaly energii, ale aby absorbovaly a vedly celé světelné spektrum světla - elektromagnetické energie, která je přijímána ze slunce, země, čaker, dýchání, atd. Minerály vibrují v jisté oktávě, některé výše než druhé a potom vyzařují jistý světelný odraz - když jsou fotony temné hmoty přijaty dechem, korunní čakrou, chodidly, melaninem, atd. Ale protože průměrný člověk není zásaditý (jeho organismus je překyselený) a má nedostatek minerálů, není vybaven přijmout tyto fotony a přepracovat je do světla. A tím světelné kódy odumřou.

Mandela Elliott                                                                        Překlad: Martina Christová                                  www.slunecnabrana.cz                    www.mistrovskekrystaly.cz

Opravdově autenticky milovat druhé znamená pravdivě hluboce milovat v první řadě sebe. Milovat takovýmto způsobem sebe znamená mít odvahu a odhalit své nejtemnější a nejděsivější části, porozumět jim a v nejvyšší lásce a soucitu je z místa tohoto porozumění plně přijmout. Potom v tomto přijetí a porozumění dokážeme pravdivě a upřímně hluboce druhé milovat a přijímat. Do té doby je to jen povrchní pokrytecká hra.

Martina Christová                                                        www.slunecnabrana.cz                                      www.mistrovskekrystaly.cz  

"Babičko, jsem unavená. Tak moc unavená tímto životem..." "Vezmi svou únavu, mé dítě, a zabal se do ní. Jako do deky v chladných zimních měsících. Únava ti přichází vytvořit hnízdo, přináší pohodlné oblečení, aby jsi se mohla ponořit do jeho teplé náruče. Vyzývám tě zůstat v sobě. Bez síly, bez myšlenek, bez činů. Jako sníh, který pokrývá vše, aby změkčil svět, aby jej utlumil, aby jej ochránil od hluku. Přijmi vločky své únavy a dovol býti jimi naprosto pokryta."            "Mohla bych pod nimi zemřít..."                  "Místo toho budeš znovuzrozena. Jako semínko v zemi. Nebojuj se svou únavou, neodmítej ji prostřednictvím mnoha činů, tisíců záměrů, tisíců pocitů viny. Chce tě vzít za ruku a vést tě do ponoru do naprosté prázdnoty. Přímo tam, kde leží zdroj veškeré vnitřní síly. Učili nás být silní prostřednictvím vzdoru. Ale v odevzdání se rodí opravdoví hrdinové."                      "Bojím se babičko. Co když mě únava zničí?"  "Mé dítě, nebojíš se únavy, ale ztráty kontroly nad sebou. Nastal čas, aby ses odevzdala životu... A spojila se s jeho nejkrásnějšími dětmi - ovocem své duše!" 

Autor: Elena Bernabé                                    Překlad: Martina Christová www.slunecnabrana.cz                                  www.mistrovskekrystaly.cz     

Láska je síla která tvoří život, nové Světy, galaxie , nové Vesmíry. Je to síla která tvoří, ale zároveň boří a drtí vše "nezdravé". Láska je inteligence, která "ví". Je soucitná, ale zároveň se nedá koupit, nedá se spoutat, nedá se obelstít a nebude se obětovat. Proto jsme ji vytlačili ze svých životů a vyměnili ji za předsudky, přesvědčení, pohodlí a stavy, které nám diktuje společnost. Láska je všude kolem nás a usazuje se v životech těch, kteří se pro ni rozhodli, kteří ji pochopili a kteří "v ní" vědomě tvoří. 

Martina Christová                                                    www.slunecnabrana.cz                                                         www.mistrovskekrystaly.cz

Pouhých 20 minut slunečního záření denně umožní vašemu tělu uvolnit více než 200 antimikrobiálních látek, které bojují s plísní, parazity a viry......je to jeden z důvodů, proč se daří chřipkovým onemocněním především v zimě, kdy nemáme dostatek slunečního záření.                                 Zdroj: sungazers

Pokud chceme žít ve zdravé společnosti a zdravém světě, je nezbytné kultivovat (vedle ženské energie) také ryzí mužskou energii a sílu. Nastal kritický okamžik pro muže, kteří si musí položit otázku proč si vybrali inkarnaci v mužském těle, co zdravá ryzí mužská energie znamená a jaký je její úkol. Musí se přestat bát zodpovědnosti a navrátit se do posvátného účelu mužství, které zastřešuje ženství a je pečetí bezpečí. A ženy musí tento krok pro muže umožnit místo toho, aby vstupovaly do jejich role. Žena, aby sáhla do hlubin čisté posvátné ženskosti a kultivovala tuto sílu pro své okolí a svět, potřebuje cítit bezpečí. Bez ryzí mužské síly nemůže existovat ryzí ženská síla a naopak. Bez těchto sil nemůže existovat zdravý svět.

 ©Martina Christová                                                                   www.slunecnabrana.cz                               www.mistrovskekrystaly.cz

Zákon Příčiny a Následku je zákonem Vesmírným a pro Vesmírnou Inteligenci není argumentem, zda bylo rozhodnutí učiněno z místa poslušnosti na základě příkazu nadřízeného či někoho "v pozici moci". Následky rozhodnutí, které nebyly utvořeny v soucítění s druhými a v souladu pro dobro druhých a celku, budou autora na jeho cestě trpělivě očekávat.

Martina Christová                                                    www.slunecnabrana.cz                                                    www.mistrovskekrystaly.cz

Vaše ego se bude stále soustředit na to co nemáte a čeho potřebujete více, abyste byli šťastní a co vás odděluje od sdílení vašich darů otevřeného srdce a světla duše s druhými. Když dovolíte své mysli být posedlou pohledem omezenosti nebo nedostatku, přivedete sami sebe do pasti víry, že jste bezmocní. Uvěříte, že musíte prvně více získat než začnete více dávat. Uvěříte, že musíte počkat až je vše nějak dokonalé předtím, než začnete žít se svou Duší v plamenech. Toto je oddalovací taktika ega, která nefunguje a nikdy fungovat nebude. Odkládáním záležitostí kvůli iluzi ideálu dokonalého načasování nebo okamžiku nedostanete to, co chcete a po čem toužíte. Doris Lessing, autor a vítěz Nobelovy Ceny to konstatoval následovně: "Cokoliv máte dělat, udělejte to nyní. Podmínky budou vždy nemožné." Promluvte si upřímně sami se sebou o výhodách držet se zpět od dávání toho, co máte nutkání dát. Bez hodnocení - všichni to děláme. Rozsah, ve kterém můžete začít - a začněte hned teď dávat z vašeho nejhlubšího srdce a světla duše, bez přemýšlení kam vás to dovede - tady leží vaše drahocenná cesta. Vaším dáváním bez přemýšlení nad konečným výsledkem je to, co vás dovede ke konci - a také skrze každý vědomý okamžik k tomu, po čem vaše srdce a duše touží. 

Sophie Bashford                                                                    Překlad: Martina Christová                                              www.slunecnabrana.cz                           www.mistrovskekrystaly.cz

Nemůžete zvítězit, pokud nejste připraveni být vítězem. A to není žádná ostuda. Žádný opravdový hrdina se nezrodil ze lží a podvodů.    /Wonder woman/ 

Máme problém....pokud budeme potkávat "muže" - individua se zapletenými copánky a s kabelkou, v sukních nebo obepnutých červených legínách a v botech na podpadku, máme velký problém. Celá planeta má sakra Velký Problém !!! Jinými slovy, zmizela zdravá ryzí mužská energie, která je klíčová k zachování druhu.

Martina Christová www.slunecnabrana.cz                    www.mistrovskekrystaly.cz

Svět má ve zvyku uvolnit místo člověku, jehož slova a činy jasně ukazují, že ví kam kráčí.                /Simon Sinek/ 

Myslela jsem si, že je v životě nejtěžší čelit vlastním démonům. Mýlila jsem se. Nejtěžší je čelit pohodlnosti a pohodlí. Zkázou lidstva je pohodlnost. Pohodlnost přemýšlet, konat, dožadovat se odpovědí, skládat si souvislosti, dělat rozhodnutí za vlastní život a zdraví, přijímat výzvy a tvořit lepší realitu na zemi.

Martina Christová www.slunecnabrana.cz                      www.mistrovskekrystaly.cz

Člověk který nezná, nevidí a nepřipouští si svou vlastní velkolepost a jedinečnost ji hledá venku - mimo sebe. Takovému člověku nebude nikdo dlouho dost dobrý a přijatelný. Tento člověk hledá "ideál", o kterém sám neví, jak má vypadat a stále dokola odevzdává svou sílu formou obdivu někomu, kde objevil jisté aspekty, které sám někde ztratil a o kom věří, že splňuje jeho "ideál". Tento obdiv druhých ale nikdy netrvá dlouho. Proto nakonec vždy přijde zklamání. V momentě kdy je schopen nalézt a integrovat roztříštěné aspekty sebe samého a nalézt tento ideál sám v sobě, tehdy dokáže pravdivě ocenit a milovat druhé.

Martina Christová www.slunecnabrana.cz                      www.mistrovskekrystaly.cz

Existuje přesvědčení, že když nemáte žádné problémy a životní výzvy, jste v souladu sami se sebou a život máte zvládnutý. Nenechte se vtáhnout do této pasti. Ti nejúspěšnější, nejbystřejší a nejprozíravější lidé prošli obrovskými výzvami a přesto, že jsou dnes nejúspěšnějšími, nejbohatšími a pohodovými lidmi se zdravými vztahy, život jim stále připravuje výzvy adekvátní jejich úrovni. Nebojte se problémů a výzev, to jen Vesmírná Inteligence říká: "Hej, tohle je něco na co máš, na co najdeš řešení, v čem najdeš porozumění a uvědomění." Nenechte se odradit, když vás druzí budou soudit ze svého křesla zatuchajícího falešného pohodlí a iluze štěstí, protože problémy a životní výzvy jsou katalyzátorem vašeho růstu, který nemá hranice. Buď je přijmete a budete se rozvíjet nebo je vzdáte a budete se motat v nekonečném kruhu vlastních dramat do konce života.

Martina Christová / Taunia                                              www.slunecnabrana.cz                            www.mistrovskekrystaly.cz 

Esence vaší duše odpovídá vibračně konkrétnímu minerálu, zvířeti a rostlině. Možná existuje někdo, kdo je schopen vám tuto otázku zodpovědět, ale osobně bych sama volila cestu k takovému propojení s vlastní duší, kde se odpověď odhalí, protože ten zážitek si rozhodně nechcete nechat ujít.  

Martina Christová / Taunia                            www.slunecnabrana.cz                            www.mistrovskekrystaly.cz

Existují dva druhy lidí - ti, pro které je tak bolestivé popřít vlastní duši, že raději položí svůj život a ti, kteří svou duši tak potlačili, že ze strachu udělají cokoliv, aby přežili.


Martina Christová / Taunia                                www.slunecnabrana.cz                              www.mistrovskekrystaly.cz 

Každý má jinou definici štěstí. Štěstí neznamená bezproblémový život. Pro mě je štěstí míra ocenění života se vším, co přináší. I s problémy, jelikož každý problém drží za ruku velkou příležitost.

Martina Christová / Taunia www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Když budete mít štěstí, život vám zasadí takovou ránu, že se probudíte z narkózy nevědomí. Když budete mít takovéto štěstí, jediné, po čem budete dychtit a co vás bude zajímat je Pravda vaší Vesmírné Podstaty, ne ezoterické ptákoviny. Potom přestanete uhýbat své vlastní temnotě a životním výzvám. Život bude vaše plná vědomá autentická volba se vším, co přináší.

Martina Christová / Taunia www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Je vtipné, jak nám všichni kolem radí jak věci dělat a proč, když pointou a účelem našeho života je dělat věci jinak než ostatní, dělat je tak jak my cítíme a chceme, a dělat je tak, aby v tom bylo dobře především nám. V tom tkví evoluce lidstva a důvod, proč jsme sem přišli. 

Martina Christová / Taunia www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz

Na své cestě jsem v určitém bodě pochopila, že mi nikdo druhý nemůže poradit, protože lidé činí rozhodnutí na základě svých zkušeností, přesvědčení, která jim byla předána v dětství, programů a na základě strachu. Navíc, druzí lidé nevidí a neznají plán vaší duše, ač si v dnešní době spousta z nich myslí, že ano. Kdyby to tak bylo, celé by to tady ztrácelo pointu. Proto, ve finále, se stejně musíte obrátit sami k sobě a učinit rozhodnutí, která s vaší duší rezonují a která vás definují. O to tady jde. Nemusí se jednat o jednoduchá rozhodnutí, protože život stále přináší další výzvy a vaše duše sem přišla pro zkušenosti. O tom život je. Vnitřní klid najdete, když budete následovat hlas vaší duše přesto, že vás povede do těžkých zkušeností. Zažijete vnitřní klid a mír, protože jste ze své cesty neuhnuli a neutekli. Byť i útěk před tím, co před vás život postavil a před čím jste utekli přináší zkušenost, kterou toto rozhodnutí nese.

Martina Christová / Taunia                                                        www.slunecnabrana.cz                                                              www .mistrovskekrystaly.cz       

Člověk, který nenašel vlastní sebe-hodnotu, neuzdravil vztah k sobě a nepotkal se s velkolepostí vlastního bytí, uvidí vaše projevy úcty, lásky a ocenění jeho existence jako adoraci, lpění, závislost a jiné formy slabosti. Nepochopí, že bytostné, autentické a zdravé ocenění druhého člověka vyvěrá z moci a schopnosti uvidět vedle svého vlastního božství také božství toho druhého. A proto, dívejte se, jaký vztah mají druzí sami k sobě a k životu. Protože tak jak se k sobě a ke svému životu chovají, se budou chovat také k vám.

Martina Christová / Taunia                                      www.slunecnabrana.cz                                  www.mistrovskekrystaly.cz

Společnost kolabuje, protože naše životy řídí nastavení počítačových systémů, které vytlačují lidskost a selský rozum, mizí zdravé mezilidské vztahy. Pokud nastavení počítačového systému stojí nad zdravým selským rozumem, pochopením, úctou, oceněním a soucitem, je to počátek konce.

Martina Christová / Taunia                    www.slunecnabrana.cz                            www.mistrovskekrystaly.cz

Kontrolujte své výchozí body. S jakými záměry a vnitřními nastaveními děláte svá rozhodnutí? Jsou vaše rozhodnutí a činy postaveny na základě manipulace, strachu a na podprahových systémech přežití, o kterých ani nevíte, že právě v okamžiku vašeho rozhodování úřadují? Jsou vaše rozhodnutí a činy v souladu s vaší Duší? Ono se to totiž ve hmotě nemilosrdně ukáže. A je to čím dál jasněji, zřetelněji a rychleji vidět. A tomu já říkám Vesmírná Spravedlnost. Funguje u každého jedince, ale funguje také globálně...

Martina Christová / Taunia                          www.slunecnabrana.cz                                    www.mistrovskekrystaly.cz 

Problém je, že když řeknete druhým, aby převzali odpovědnost za vlastní život a zdraví, vůbec netuší, co se po nich chce a jak se to dělá. Pro mě osobně je to ve spojení se Zdrojem (trvalo 40let), s Inteligencí a Moudrostí Univerza kde pochopíte, že jediné, co máte dělat je naučit se ustupovat z cesty Vesmírné Spravedlnosti. Ustoupit z cesty znamená nebojovat, ale dosáhnout míru se svými vnitřními konflikty a postavit se do neutrální pozice pozorovatele. Je to o Autentické Úctě k veškerému Bytí a k Sobě. Ve vnitřním klidu a míru je ukryto štěstí a bohatství, které vám adrenalin a vzrušení nemohou nikdy poskytnout. A pozor!!! Není to nuda, protože se vám otevírají takové dimenze bytí a existence tady na zemi, které netušíte že existují a které stojí za to žít. A toto celé je o životě v Lásce. Protože jak krásně říká Anna Hogenová: Láska znamená dovolit druhému projít si svou vlastní zkušeností. 

Martina Christová / Taunia                                                            www.slunecnabrana.cz                                   www.mistrovskekrystaly.cz 

Hlídejte si vlastní vnitřní svět! Protože svět, který je nám dnes jako jediná skutečnost představován je nesmírně agresivní predátor, který vám může ukrátit život tím, co vám podsouvá, aniž o tom víte.                                      Anna Hogenová 

Moudrost se nevlastní, ta se vždy rodí znova. /Anna Hogenová/

Pochopení a uvědomění nelze předat slovy. To lze pouze prostřednictvím prožitku. Malému dítěti můžete říkat milionkrát, že se o kamna spálí, ale až svou zkušeností pochopí, co jste tím mysleli. Můžete napsat tisíce knih o životě v propojení se Zdrojem, o životě v Božské úctě a vděčnosti, ale tento vnitřní stav stejně druhým nepředáte. Proto vám nezbyde nic, než mlčet. 

 Martina Christová  www.slunecnabrana.cz    www.mistrovskekrystaly.cz

Je rozdíl mezi pokorou vycházející ze strachu a oddělenosti a autentickou pokorou vycházející z jádra vlastního Bytí Vesmírné Inteligence. 

Martina Christová /Taunia www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz

Musíte mít touhy, sny a cíle. A život vám přinese situace, které vás "zformují" do stavu a poznání, kdy s vaší touhou či cílem budete v souladu....aby se mohly uskutečnit, aby se vám v životě zmanifestovaly ve fyzické realitě. Proto tedy rčení "Cesta je cíl". A nebojte se, až dosáhnete nějaké své touhy, přijde další. A život vás bude opět formovat. Přinese vám uvědomění, léčení a poznání. Protože o tom život je. Protože ta Cesta je tím Cílem......protože prostřednictvím tužeb, snů a cílů, říkáte životu své Ano!

Martina Christová / Taunia                                                                www.slunecnabrana.cz                                            www.mistrovskekrystaly.cz 

Dělejte svá životní rozhodnutí tak, abyste si nevystavili vlastní parte. Aby z vás nebyly pohybující se mrtvoly. Aby byl váš život radostný a šťavnatý. Strach a ego nejsou vždy ti správní rádcové. Mají svůj účel, ale nesmí vám vládnout. Pokud chcete zažívat extra radost ze života, musíte být v proudu bytostné živoucí energie. A dostat se do tohoto proudu radostného života znamená riskovat. Znamená to vystoupit z pohodlí a pohodlnosti a ujít extra míli, vynaložit extra úsilí, dožadovat se nekompromisně kvality života, na který máte Vesmírné právo. A Vesmír vám dá vždy silné znamení, když před vás postaví zásadní zkušenost, která má změnit váš život směrem k naplnění vaší touhy. A proto....dělejte svá životní rozhodnutí tak, abyste si nevystavili vlastní parte. Nebojte se riskovat, přestože máte strach. Protože když nebudete riskovat, přijímat životní výzvy a zkušenosti, jste už dávno mrtví.

Martina Christová / Taunia                                          www.slunecnabrana.cz                                      www.mistrovskekrystaly.cz 

Abyste vstoupili do Absolutní Lásky kterou jste, musíte přijmout tu největší temnotu, kterou jste také. To znamená i sériového vraha, zloděje, pedofila, lháře, manipulátora, tyrana, sebevraha a další části sebe, o kterých nevíte, že nevíte, a ani vědět nechcete, že se ve vás skrývají. Až je objevíte, prozkoumáte, až dokážete vstoupit na úroveň jejich hororové emoční bolesti a plně a čistě je dokážete z tohoto místa pochopit a přijmout, pak se teprve můžeme bavit o vstupu do Absolutní Lásky. A potom nám Život nebude muset tyto odmítnuté, zapovězené, odsouzené a v nejhlubším podvědomí ukryté části nás samých ukazovat - vyzrcadlovat, protože Život je zrcadlový hologram.Žijeme v době obrovského přerodu a monumentálních změn. To zahrnuje také kolaps omezených tvrzení, učení, názorů a manipulací, které ezoterický, spirituální a duchovní svět doposud nabízel. Pokud jste se rozhodli pro Absolutní Pravdu a Lásku, musíte být sakra odvážní a odhodlaní "umírat" pokaždé, když tato Pravda strhne další vrstvu vaší "falešné", na mechanismech přežití založené identity. A pokud pro tuto cestu najdete odvahu, musíte se zajímat o psychologii. Kvůli sobě, abyste si porozuměli, abyste se prozkoumali, abyste poznali sami sebe. Pak odložíte strach, a i nepříjemné zkušenosti budete do svého života vítat, protože budete vědět, že přinášejí nová poznání a uvědomění, která jsou dalším krokem do celistvosti vašeho Bytí.

 Martina Christová                                    www.slunecnabrana.cz                                                         www.mistrovskekrystaly.cz

LUXUS VLASTNÍHO UVĚDOMĚNÍ

Na své cestě přijdete do bodu, kdy vám druzí nebudou moci dát uspokojivé odpovědi. To proto, že jsou schopni vám odpovědět z místa své vlastní úrovně pochopení a zkušeností. A pokud jste těmi, kteří prošlapávají nové cesty, musíte vytrvale tlouci na vesmírná vrata a dožadovat se vysvětlení, musíte hledat, toužit po pravdě a být odhodlaní dopřát si luxus vlastního pochopení tak dlouho, až se jednoho dne dostaví. Nesmíte se nikdy spokojit s povrchními názory a radami druhých, s omýlanými větami, jejichž význam lze uchopit jedině v místě hlubokého uvědomění a procitnutí na další úrovni svého bytí. A až se tak stane, ucítíte to. Pocítíte obrovskou radost z pokladu uvědomění, který vás osvobodí a stane se dalším kamenem do pevných základů vaší pozemské cesty k propojení se s vaší Duší - Bohem - Univerzem - Zdrojem.                                                    

Martina Christová                                                          www.slunecnabrana.cz                                    www.mistrovskekrystaly.cz

Přestože vidím temnotu, slabosti a traumata druhého člověka a tím mě vlastně nemůže překvapit a zklamat, vždy mě šokuje, když tato temnota vyjde na povrch a začne jednat. Na to, co ego dokáže vykonstruovat, vyslintat a vytvořit se nedá předem připravit. Vždy mě šokuje načasování a způsob, protože nad tím nezůstává stát jen rozum, ale mám pocit, že se na okamžik zastaví veškeré Vesmírné pochody.

Martina Christová / Taunia                www.slunecnabrana.cz              www.mistrovskekrystaly.cz 

Když utíkáte před zkušeností, která k vám přichází nebo ji odmítáte, odmítáte život. Proto jste sem přišli. Přišli jste pro zkušenosti. Pro celou škálu zkušeností. Pro ty, které hodnotíte jako dobré, ale i pro ty špatné. Zdroj poznává sám sebe prostřednictvím vašich zkušeností, protože vy všichni jste touto Zdrojovou energií, tímto Zdrojem. Pokud odmítáte životní zkušenosti, odmítáte tím život, odmítáte svůj účel - odmítáte sami sebe.

Martina Christová / Taunia www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz

"Pouze ti, kteří se pokusí o absurdní, dosáhnou nemožného."     /M. C. Escher/

Nechte se pokořit Láskou, pokloňte se Pravdě Univerza, Poklekněte před Vesmírnou Inteligencí, ale nikdy - NIKDY se neohýbejte před pýchou a egocentrickými postoji druhých.

Martina Christová / Taunia www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz

Spousta lidí nedosáhne vědomého spojení se svou duší, jelikož jejich utrpení není větší než nepohodlí, které cestu k vlastní duši provází.   

Martina Christová / Taunia                www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz

Autentickou svobodu a radost najdeme tehdy, až začneme žít z pramene vlastní esence Duše.  

Martina Christová / Taunia            www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz 

Vaším životním posláním je každá vědomě prožitá zkušenost. 

Martina Christová / Taunia      www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz 

Není to o množství, intenzitě a prestižnosti činností, které jsme schopni vykonat. Je to o schopnosti dosažení hloubky vědomí v každodenních běžných malých činnostech, které se naším prostřednictvím zapisují do zkušenosti Zdroje. Potom se naprosto každá zkušenost stává "meditací", autentickou radostí a oslavou života.

                                                          Martina Christová  www.slunecnabrana.cz                www.mistrovkekrystaly.cz 

Když procitnete do vědomí a propojíte se s Inteligencí Univerza, vaše "práce" teprve začíná, protože potřebujete přivést toto světlo vědomí do nejtemnějších zákoutí vaší pozemské existence.                               

Martina Christová / Taunia www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz

Řeknu to jasně, tak jak to je. Možná to bude znít drsně, ale taková je realita. Přišli jste sem za poznáním, přišli jste riskovat, přišli jste naplňovat touhy vaší duše, přišli jste se sem rozvíjet a posouvat hranice "možného". A kdo nechce, kdo se rozhodne pro povrchní život, pro únik sám před sebou prostřednictvím alkoholu, drog, sexu a dalších mechanismů úniku, ten kdo život tímto způsobem vzdal, ten tady nemusí být. Jeho existence zde ztrácí z pohledu Zdroje smysl, protože Zdroj poznává sám sebe prostřednictvím vašich zkušeností zde. Ano, i ty úniky jsou zkušeností. Ale vše má své hranice. A to je jedna z odpovědí na to, proč tolik lidí nyní opouští tuto realitu. Jen tak. Ráno se prostě neprobudí. Nebo páchají sebevraždy, které jsou na prvním místě příčin úmrtí, jen se o tom nesmí mluvit. Motáme se stále dokola ve stejné smyčce, stále dokola to samé. Je to únavné, už by to fakt chtělo "hodit tam" jiný scénář.....

Martina Christová / Taunia                                                                      www.slunecnabrana.cz                                                     www.mistrovskekrystaly.cz 

To, že fyzicky máte biologickou rodinu, ještě neznamená, že nemůžete být sirotkem. Hodnotu a definici domova má každý rozdílnou. Když se celý život pohybujete z místa na místo, po světě, bydlíte někde, u někoho nebo s někým.....a pak jednoho dne najdete cestu do svého srdce, ke své duši a vybudujete dům svých snů na místě, které už nechcete opustit, protože s vámi rezonuje celý kraj ve kterém žijete a který milujete, poznáte navýšenou hodnotu domova. Odvaha prosadit si cestu k vlastní pravdě je často vykoupená velkou samotou, protože se nedokážete potlačit natolik, abyste naplňovali očekávání druhých. A tak také nacházíte cestu ke stále hlubší a větší pravdě Univerza a tím do opravdového domova své vlastní Duše.

Martina Christová / Taunia                                  www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Důvěru v muže nalézám podle toho, jaká žena stojí po jeho boku.                                     Martina Christová / Taunia 

Krystalům porozumíte tím více, čím více porozumíte sami sobě v procesu "vnitřního ucelování". Docenění krystalů, převážně těch mistrovských, jde ruku v ruce s postupným procitáním do pravd Univerza. 

Martina Christová / Taunia www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz 

Poznat pravdu svého srdce znamená zpracovat traumata a mentální přesvědčení, které spouští přirozené mechanismy přežití. To proto, abyste mohli rozeznat své opravdové pocity prostřednictvím kterých k vám hovoří vaše duše od těch, které spouští staré vzpomínky, prožitky a traumata z minulosti. 

Martina Christová / Taunia www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz 

Když potkáte partnera duše, máte pocit společného poslání. Partnera duše potkáte, když jste vědomě "propojení" nebo připraveni se vědomě "propojit" s esencí vlastní duše. A to přátelé, to je počátek cesty ven ze systému - Matrixu. A to je počátek cesty k vyvinutí se do Vědomého Tvůrce. A to je počátek nové reality tady na Zemi - nového "Světa", založeného na větším souladu s principy zákonů Univerza.

Martina Christová / Taunia www.slunecnabrana.cz                    www.mistrovskekrystaly.cz

Štěstí je, když nelpíte na štěstí a přijímáte to, co život přináší. Protože již déle nerozlišujete, co je špatné a co je dobré, protože chápete, že vše, co život přináší má vždy vyšší smysl, a vy máte možnost tento smysl objevit a zažít jedno z největších štěstí které je, a tím je UVĚDOMĚNÍ. A každé uvědomění je dalším krokem k sobě, ke své božské podstatě, ke své vesmírné velkoleposti. Nenajdete štěstí, pokud nenajdete cestu do vlastního srdce.

Martina Christová / Taunia                          www.slunecnabrana.cz                                           www.mistrovskekrystaly.cz

Můžete číst o sebelásce, o sebehodnotě, můžete navštěvovat všemožné kurzy, semináře, zkoušet různé praktiky a omýlat afirmace o tom, jak se máte rádi a sami sebe milujete. Ale já vám garantuju, že až se opravdově autenticky sami do sebe zamilujete, až ten okamžik přijde, až sami sebe opravdově uvidíte, podlomí se vám kolena a v úžasu zalapáte po dechu. Pak se můžete přestat fotit a přesvědčovat svět desítkami svých "selfíček" na sociálních sítích o tom, jak jste krásní a úžasní, protože jste právě udělali další velký krok ke své vnitřní svobodě. Cesta k vlastní sebelásce vede malými krůčky a postupnými vědomými volbami, kdy se rozhodnete nezradit sami sebe. Kdy se rozhodnete, že přestanete masakrovat své srdce a vydáte se směrem, na který ukazuje,....a že to malé dítě v sobě, které bylo za hlas svého srdce v minulosti trestáno, vezmete na tuto cestu bezpečně s sebou. 

Martina Christová / Taunia                                                                                                                                  www.slunecnabrana.cz                                                                                                                              www.mistrovskekrystaly.cz 

Je VELMI důležité si uvědomit, že v oblasti osobního a duchovního rozvoje existuje mnoho zavádějících tvrzení a metod, které mohou člověka nasměrovat kamkoliv jinam než k sobě a k vlastní autentické pravdě. Jedná se o metody, které odvádí od bolesti a utrpení místo toho, aby vám pomohly tyto bolesti a utrpení pochopit, přijmout a integrovat uvědomění, které přináší. V tomto duálním světě je nezbytné prozkoumat obě strany jedné mince.

Realita, která se nyní na planetě odehrává je potlačeným stínem každého z nás. Proto je potřeba, aby každý v sobě našel svého vlastního Prymulu, Babiše a prevíty, kteří tahají za provázky světového dění. Potřebujete je natolik prozkoumat a pochopit, abyste porozuměli tomu, že jejich činy, akce a rozhodnutí pramení jen ze strachu a nenaplněných základních emočních potřeb. Pochopíte, že se jedná o kompenzaci a vyplňování nedostatků z dětství. Jenomže, můžete vlastnit celý svět, ale emoční a citové potřeby které nebyly naplněny v dětství stejně nikdy nezaplníte, protože se jedná o bezednou jámu. A to do té doby, dokud není vědomě přistoupeno k tomuto "hladovému" a trpícímu dítěti a jeho emoční a citové potřeby nejsou naplněny. A tohle až uvidíte, až to procítíte, až vnitřně dojdete k tomuto uvědomění, povolí vaše averze a napětí vůči těmto lidem a k tomu, jaká je realita a momentální situace, ve které se nacházíme. A potom se musíte podívat na vlastní křivdy a bolesti, nevyplněné emoční potřeby vlastního dětství, protože to je to, co se vám nyní světová situace snaží ukázat. A touto prací na sobě a s vlastním dětstvím začínáte měnit chod událostí a realitu, ve které žijeme. Toto je to, co je třeba nyní dělat. 

Nejste tu proto, abyste otevírali portály a přesvědčovali sami sebe a druhé o tom, jak jste šťastní a úspěšní, jak je vše úúúúžasné, a abyste se systematicky probubnovávali do stavů blaženosti a tím unikali od reality. Nemůžete být autenticky šťastní, když druhý vedle vás trpí.  

Martina Christová / Taunia                                                                                                                              www.slunecnabrana.cz                                                                                                                    www.mistrovskekrystaly.cz

Ti, kteří rozpoznají a uvidí vaši sílu přestože se momentálně nacházíte v místě bezmoci, ti, kteří o vás nepochybují a věří ve vás, protože ví, že "váš čas přijde", jsou anděly ve fyzické formě, kteří svou vírou ve vás osvětlují cestu do posvátného účelu vaší pozemské existence.

©Martina Christová                          www.mistrovskekrystaly.cz    www.slunecnabrana.cz 

Jsou lidé, kteří prožijí život za mřížemi a přesto jsou svobodní. A jsou lidé, kteří procestují celý svět, a stejně prožijí celý život ve vězení. 

©Martina Christová www.mistrovskekrystaly.cz www.slunecnabrana.cz 

Můžeme se stále dokola dohadovat o tom, kdo má a nemá pravdu, o tom, co pravda je a není, protože člověk, který našel cestu do vlastního srdce a k vlastní Duši, Pravdu našel a nemusí se o ni přít nebo ji někomu dokazovat

©Martina Christová www.mistrovskekrystaly.cz www.slunecnabrana.cz 

V letošním roce je velkým tématem srdce, které nás přichází konfrontovat. Velmi mnoho lidí podstoupilo operaci srdce nebo nějaký jiný lékařský zákrok na srdci. Šokující jsou informace o náhlých nečekaných úmrtích na selhání srdce u "zdravých" lidí v dobré fyzické kondici.

Srdce je orgán spojený s tématem lásky a láskou jako takovou. Je nezbytné vědomě se nořit do spojitostí, které máme s láskou vytvořené. Láska je vše, co je. Je to Vesmírná Pravda. Její vnímání máme pokřivené. Pravá láska vám dává pocit tepla, bezpečí a domova. Jakákoliv jiná adrenalinová rekce ať je to vzrušení, strach, bolest, pocit ohrožení, zrady nebo nebezpečí láskou není. Je to spojitost, kterou jsme si s láskou během života, a hlavně v dětství vytvořili. Většina rodičů své děti emočně nebo fyzicky trýzní pod záštitou tvrzení, že to dělají z lásky k nim.

Srdce je orgán, skrze který k nám Láska proudí. Je to portál, jehož prostřednictvím k nám proudí tato životodárná energie, Vesmírná Pravda a Pravda Esence vlastní Duše. V případě nezdravých a omezujících asociací (spojitostí), které máme s Láskou vytvořené, nemůže srdce svou funkci plně zastávat. Nemůžete ani vnímat své autentické přirozené pozitivní potřeby a směr, kterým vás vaše srdce vede, abyste mohli žít svůj záměr a potenciál v této pozemské realitě.

Martina Christová / Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz

Můžete číst o sebelásce, o sebehodnotě, můžete navštěvovat všemožné kurzy, semináře, zkoušet různé praktiky a omýlat afirmace o tom, jak se máte rádi a sami sebe milujete. Ale já vám garantuju, že až se opravdově autenticky sami do sebe zamilujete, až ten okamžik přijde, až sami sebe opravdově uvidíte, podlomí se vám kolena a v úžasu zalapáte po dechu. Pak se můžete přestat fotit a přesvědčovat svět desítkami svých "selfíček" na sociálních sítích o tom, jak jste krásní a úžasní, protože jste právě udělali další velký krok ke své vnitřní svobodě.  

Cesta k vlastní sebelásce vede malými krůčky a postupnými vědomými volbami, kdy se rozhodnete nezradit sami sebe. Kdy se rozhodnete, že přestanete masakrovat své srdce a vydáte se směrem, na který ukazuje,....a že to malé dítě v sobě, které bylo za hlas svého srdce v minulosti trestáno, vezmete na tuto cestu bezpečně s sebou.

Martina Christová / Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz

Ti, kteří ve svém životě dostatečně trpěli a zažívali velkou bolest, si nakonec sedli na vlastní zadnici, do samoty a tichosti na tak dlouho, dokud odpovědi na jejich neústupné otázky nezačaly přicházet z hloubi jejich vlastního bytí. Toto jsou ti, kteří nepotřebují běhat po okolí a dotazovat se druhých. Cesta k vlastní duši nevede za zvuku fanfáry. Vede dlouho trvající samotou a tichostí, přes ponory do hlubin vlastní beznaděje a strastí.
Toto je odpověď pro ty, kteří se ptají "Jak?"

Martina Christová / Taunia Atiriamin
www.mistrovskekrystaly.cz
www.slunecnabrana.cz

Taunia Atiriamin: Než vypukla celá tato šílenost s Covidem a v jejím průběhu, jsem měla různé vhledy. Měla jsem ale také sen, kdy celé lidstvo bylo součástí jakéhosi rituálu. Všichni tomu rituálu věřili, byl oděn do lži zvané "Vzestup vědomí". Všichni zúčastnění slepě věřili tomu, co jim bylo nalháváno. Viděla jsem malou skupinku lidí, kteří řídí celou tuto šarádu, viděla jsem ale také jednu jedinou klíčovou osobu, která nad touto skupinkou stojí. Viděla jsem za tu lež a viděla jsem následky, které to vše bude mít. Byla jsem sama, nikdo mi nevěřil a nerozuměl. Ten sen je dlouhý a má mnoho detailů a závažných faktů, ale pro mě v něm bylo jedno nejsilnější uvědomění, kvůli kterému jej okrajově sdílím.

Ptala jsem se, kdo a co dokáže celou situaci "zvrátit a zachránit". Co by se muselo stát? Jasně jsem cítila a viděla, že jsou to zralí vědomí muži, kteří stojí ve své ryzí mužské síle, kterou prostřednictvím svých vědomých činů umí použít. Muži, kteří ví, jak zakročit a ochránit své ženy, děti a rodiny. Ale oni tam nebyli. Nikdo. Ani jeden jediný. A to byl ten nejzoufalejší pocit v celém tomto snu. Beznaděj. 

A cesta ven? Vidím ji v mužích a ženách, kteří se rozhodnou pro Pravdu. Kteří mají odvahu nastoupit cestu do propojení se s vlastní Duší. Ti, kteří mají odvahu vystoupit z iluze zvané "Vzestup vědomí", protože z velké části se jedná jen o šarádu a únik před vlastní bolestí a vlastními démony. Vidím ji v těch lidech, kteří našli takovou úctu sami k sobě, že jsou ochotni za svou pravdu zemřít, protože jediné, s čím by nedokázali žít, je popření sebe samých. Ti, kteří dobře ví, že v momentě, kdy by popřeli a zradili sami sebe,... by byli už dávno mrtví.

Martina Christová / Taunia Atiriamin                                                                                                                    www.slunecnabrana.cz                                                                                                                    www.mistrovskekrystaly.cz 

Ten, kdo vstoupil a kráčel divokým zdravým hlubokým lesem, vstoupil do nekompromisního Božského Vesmírného Chrámu. Tomu, kdo vstoupil beze zbraně do takového lesa nezbyla jiná možnost jak přežít, než se utišit natolik, aby uslyšel hlas vlastní Duše.

Martina Christová / Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz

JSOU ZDE a jsou připraveni. Skupina lidí, kteří našli a vstoupili do souladu s vlastním bytím. Skupina lidí, kteří ctí esenci své vlastní duše prostřednictvím svých činů a rozhodnutí. Jsou tu, aby POMOHLI NAVRÁTIT SOULAD NA TUTO PLANETU DO VŠECH OBLASTÍ pozemské existence. Jsou zde a jejich tvořivost a nápaditost je uchvacující. Jsou zde a přesně ví co a jak mají konat. Ovšem...........stále mají "svázané ruce".

Tvořivost člověka je ohromující. Tvořivost je projevem vlastního Božství. Otiskem esence vlastní Duše. Stačí jen vnímat....malíře, učitele, zpěváky, hrnčíře, spisovatele, architekty, stavaře, kuchaře, zahradníky, lesníky, tanečníky, zemědělce......všude, všude kolem sebe máte možnost vnímat a oceňovat tvořivý potenciál druhých. Naprosto ve všech oblastech.

A člověk, který tvoří z MÍSTA SOULADNÉHO PROJEVU VLASTNÍHO BOŽSTVÍ, ke své vlastní radosti a svou tvorbu s druhými sdílí je člověk, který vytváří Ráj na Zemi. Nedrancuje, ale "povznáší".

Lidstvo dokáže vytvářet Ráj na Zemi, ale také to dokáže pěkně zkurvit. A o to se tady jedná. Je třeba se postavit za možnost projevu potenciálu vlastního Božství prostřednictvím tvorby....z úcty ke své Duši.

Jsou zde a jsou unaveni z omezenosti projevu, kterou stávající systém nastavil a dále tvrdohlavě staví. Je to únavné, nekonstruktivní a už dávno to není vtipné.

Jsou zde a v momentě, kdy systém povolí a JIM se uvolní pouta, pak sledujte, co se bude dít....

Martina Christová / Taunia                                                                                                                            www.slunecnabrana.cz                                                                                                                                   www.mistrovskekrystaly.cz

Žijeme uvěznění od života prostřednictvím svých obranných a ochranných mechanismů. Netušíme, co opravdový život je. Nevíme, jak chutná jeho ryzí forma. Nevydáváme se cestou, na kterou nás směruje. Bojíme se riskovat a držíme se falešných omezených jistot, systémů, programů a požadavků společnosti. Netušíme, co je radost, láska, ocenění. A cesta z tohoto začarovaného kruhu ven?

Začíná nezlomnou vnitřní touhou poznat kdo a kým opravdu jsme. Kdo se nachází za falešnou identitou, kterou jsme si po celý život tak starostlivě k obrazu společnosti budovali...

...následována odvahou vstoupit do pravdy odhalení toho, co jsme žili, čím jsme byli ovládáni a co vše jsme byli schopní na sobě spáchat...

...následována rozhodnutím vstoupit do nejvyššího potenciálu svého vlastního projevu bytí...

...následováno činy zpečetěnými závazkem sebepoznání...

...a potom, pak jednoho dne potom ucítíte vůni opravdového života. Nebudete lpět na štěstí, lásce a ocenění. Nebudete, protože je najdete ve všem, co je - v pravdivém "obyčejném" životě.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz
 

Vaše Duše k vám promlouvá prostřednictvím pocitů a vnitřních tužeb - takových, které vám nemusí dávat smysl. Můžete mít úplně jemňounký pocit, že máte něco udělat, vytvořit, namalovat, někam jít nebo jet, s někým se sejít, někomu něco dát nebo předat. Musíte následovat tuto výzvu, jelikož jste směrováni do míst, kde vám bude něco předáno - ať materiálně, energeticky nebo mentálně, ať už si toho budete vědomi nebo ne. Opakuji, nemusí to celé dávat vaší logice vůbec žádný smysl, ale pamatujte, že život má mnohem větší rozměr než to, co vaše oči vidí a váš mozek je schopen momentálně pochopit. Vy MUSÍTE následovat své vnitřní volání.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz
 

Ona přijde.... Jednoho dne přijde.... Přijde aby vám dala šanci. Přijde. Ta opravdová. Ta vesmírná Láska se ve vašem životě objeví. Ale nebude vás houpat na růžovém obláčku, nebudete mít motýlky v břiše, ne, ne. Přijde rozdrtit vaše ego a celý váš život, na který jste byli zvyklí. Staré vzorce a omezené vztahy a přesvědčení, retardované zvyky a návyky. Přijde a svým světlem udělá nenávratný zářez až na dřeň vašeho dosavadního bytí a existence. Obrátí vás naruby. Vyprázdní z vás vše tlící nekompromisně, neústupně a nenávratně. To proto, abyste dostali šanci se zachránit, nadechnout se Pravdy, probudit se z nekonečné narkózy.....Abyste ožili. Neustoupí. Nezmizí. Vždy tu bude. Až do posledních dnů vašeho pozemského života, protože jste o ni žádali, protože jste po ní toužili. Ona přijde, ale ne taková, na jakou jste byli zvyklí - ta egoistická, manipulativní a zatuchající. Přijde ta pravá. Ta čistá. A sedře z vás vše, co jí bude bránit, aby se skrze vás ve své čistotě a velkoleposti mohla projevit.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz

 Lidstvo má mnoho problémů, nicméně jeden z největších je absence projeveného zdravého ryzího mužství, mužů, mužské síly a energie... té mužské síly, která není ukotvená v egu, ale v srdci, ve vyšším principu a která ctí vesmírné zákony a Pravdu Ducha které slouží a v souladu se kterou koná v pozemské realitě ku prospěchu celého lidstva.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz

Každý musí nastoupit cestu k nalezení vlastního světla a vlastního zdroje v sobě. Protože tak jako ten, kdo vypěstoval, vymlátil a rozemlel obilné zrno zná hodnotu svého chleba, zná hodnotu svého světla ten, kdo jej skrze vlastní temnotu objevil. Potom najdete úctu nejen k vlastnímu světlu, ale také ke světlu druhých. Takovým světlem nebudete plýtvat na egoistické účely, ale budete jej opatrně vlévat tam, kde je patřičný potenciál pro růst, změnu a tvoření. 

©Martina Christová
www.slunecnabrana.cz                                        www.mistrovskekrystaly.cz 


Přes to všechno, jak moc se mluví o intergaci temnoty a práci s ní, existuje jen velmi málo těch, kteří to opravu dělají a kteří si OPRAVDU uvědomují alfu a omegu svého počínání. Tupým zaměřováním pozornosti pozitivním směrem a na světlo a přesvědčováním se, jak je vše úžasné, je ve své podstatě podporován růst a síla temnoty, protože je ignorována, potlačována, odmítána a lidé se od ní "odpojují". Cesta do autentické pravdy a opravdového světla vede napříč temnotou. Svou vlastní. Ten, kdo s temnotou opravdu pracuje si to bude více a více uvědomovat. Pochopí, že když tisíce ztraumatizovaných lidí, kteří se nesetkali se svou temnotou (tedy neví co nosí ve svém podvědomí, neví co o sobě neví) medituje a modlí se za celosvětový mír z místa bolesti, odmítání a vzdoru, posilují tak opačný protipól a celá tahle šaráda vytváří tak akorát pěknej průser. Čím více stoupáte ke světlu, tím se otvírají hlubší roviny temnoty k nahlédnutí a integraci. Je třeba obojí balancovat a ne se temnotě vyhýbat, protože v temnotě najdete svůj největší životní poklad a potenciál a to vás dovede do opravdového vnitřního klidu, štěstí a míru, který se následně bude odrážet kolem vás. Pak vznikne opravdový celosvětový mír.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz                                      www.mistrovskekrystaly.cz 

Sebeúcta, sebepřijetí a sebeláska je často zaměňována za samolibost. Nicméně, samolibost nepřichází a nevzniká z místa autentické síly a úcty k Jedinečnosti vlastní Esence Duše a Kosmické Pravdy. Samolibost přichází z místa ega, strachu a slabosti. Sebeúcta stojí na pilířích velké pokory k velkoleposti vlastního Božského Bytí. 

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz                                         www.mistrovskekrystaly.cz 


Jsem přesvědčena, že do opravdové lásky se nepadá, ale roste. Myslím si, že člověk, který vás vidí a zná krátce, může zažívat jistou formu přitažlivosti, když mu vyzrcadlujete kvality, které v sobě potlačil a odmítl, nebo když zapadáte do jeho rodových vzorců, ale to není láska. Věřím, že láska narůstá s tím, jak hlouběji a hlouběji někoho poznáváte a oceňujete - jeho kvality, schopnosti, příběhy, slabosti, bolesti, to vše, co k tomuto člověku patří. Věřím, že opravdová láska narůstá s prožitky a životními zkušenostmi na společné cestě. V to vše věřím.

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz                                                      www.mistrovskekrystaly.cz 


Opravdu si myslím, že nejbolestivější odmítnutí, zradu a opuštění kterou jsme kdy zažili jsme způsobili sami sobě. Pokaždé, když jsme potlačili své potřeby, touhy, sny, názory a přesvědčení jen proto, aby nás pochválili, pohladili a dali nám bonbón nebo jedničku. Zradili jsme božský proud v sobě, vyjádření své vlastní jedinečné esence pro omezené a povrchní požadavky této lidské společnosti. A tato nejbrutálnější sebe-zrada se nám v životě zrcadlí a ukazuje stále dokola. A bude se ukazovat a manifestovat tak dlouho, dokud vědomě nepřistoupíme ke svému "kolu osudu" a nezačneme točit jiným směrem. Dokud k sobě nepřistoupíte a nezačnete ctít, plně přijímat a uznávat sami sebe, budete stále dokola lámat a masakrovat nejen své vlastní srdce, ale i ty, které ve svém srdci nosíte a které pravdivě milujete. 

Martina Christová
www.slunecnabrana.cz                             www.mistrovskekrystaly.cz 

Mohlo by se zdát, že cílenou vědomou prací s "temnotou", kdy zvědomujeme a integrujeme své negativní vzorce, postoje, přesvědčení, bolesti, odmítání, strachy a traumata, tímto v životě následně o to více toto vytváříme. Opak je pravdou. Tyto záležitosti máme uloženy ve svém podvědomí, tudíž o nich nevíme. Jejich informaci neseme v podobě vibračního zápisu ve svém energetickém, ale i fyzickém těle a ony se nám vesele v životě manifestují a podráží nám nohy. Většinou nechápeme, proč se nám v životě to či ono děje. V momentě, kdy pracujeme na zvědomění těchto vibračních zápisů je "vyneseme na světlo", vidíme je, tudíž o nich víme, dokážeme zjistit kde a proč vznikly, jaké místo měly v našem životě, jak nám sloužily a co na základě prožití jejich zkušenosti můžeme pochopit a jaká následná rozhodnutí učinit. Dokážeme je docenit a přijmout a tím je odzbrojíme v boji o svou pozornost a již nadále nepotřebujeme prožívat tuto zkušenost. Pamatujte, svou realitu tvoříte vědomě svými záměry a cílenou pozorností, ale také nevědomě tím, co se skrývá ve vašem podvědomí a vy o tom nevíte.

©Martina Christová
www.slunecnabrana.cz                    www.mistrovskekrystaly.cz 

My se tady tetelíme nad tím, jak úroveň vědomí lidstva stoupá a roste. No já bych si tak úplně zase nevýskala, jelikož úroveň vědomí lidstva se odráží v celosvětové globální situaci. A to teda není zatím žádná hitparáda. Pleteme si emoční rozpolcenost a fragmentované vědomí, které nám cestuje po různých vesmírech, planetách a realitách s pojmem Býti Vědomým Člověkem. Pleteme si zoufalé ženštiny běhající polonahé v průsvitných hábitech odhodlané udělat cokoliv, aby ulovily chlapa, za Bohyně. To, čemu říkáme muž dnes nosí podpadky a minisukně, všechno se ho dotkne a je naprosto pasivní. Každý se dnes musí "nacítit" na své rozhodnutí a činy, jenže si neuvědomuje, že když vyšle záměr cítit, ucítí konečně své vlastní ztraumatizované části, které ho rychle povedou směrem instinktu přežití do pomyslného bezpečí, a ne směrem, kam ho vede inteligence jeho srdce. Protože jít cestou srdce mělo v minulosti vždy bolestivé následky. Proto nemůžeme mluvit o koherenci (souladu) srdce a mysli, což je základ, na kterém vědomí člověka může růst a rozvíjet se. Ve světě vládne obrovský chaos, brutalita a omezenost. Stejný chaos, stejná brutalita a stejná omezenost, která vládne uvnitř nás.

©Martina Christová
www.slunecnabrana.cz                                                                                                                                    www.mistrovskekrystaly.cz 

Je velký rozdíl, pokud si lidské potřeby zde v duálním světě navzájem vyplňují dva zralí jedinci z místa síly, lásky, vzájemného ocenění a jistého vnitřního ucelení, než když si je manipulativně vynucuje malý harant v těle dospělého člověka z místa nevyplněných potřeb tak, jak byl zvyklý od rodičů, nebo naopak se dožaduje toho, co mu nikdy od rodičů a pečovatelů v dětství dopřáno nebylo.

Lidé podvědomě manipulují, aby byly naplněny jejich potřeby. Musí manipulovat, aby byli přijatí svým okolím a ve světě kde jsme závislí jeden na druhém přežili. Ale také se mohou rozhodnout tyto hry ukončit a zakusit druhou stranu mince.

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                    www.mistrovskekrystaly.cz     

Život na vás bude tlačit stále více a bude vám připravovat výzvy. V podobě lidí, situací a okolností, které budou otevírat vaše největší strachy, sebe-pochybnosti, bolesti a traumata. To proto, abyste našli sami sebe, abyste se proléčili, uzdravili, dozráli, uchopili svůj potenciál a abyste udrželi vibrační krok s planetou, která se energeticky celá přetváří. Je to také proto, abyste byli připravení čelit konfliktu, který před lidstvem stojí. Abyste konečně začali naslouchat svému srdci a následovali jeho vedení ve směru plánu vaší duše. Buď srazíte půlky a utečete a tím jste už prohráli sami sebe nebo budete čelit tomu, co před vás život postavil a postaví a budete kráčet do Jedinečnosti Svého Vlastního Bytí, Pravdy, Svobody, Lásky a Štěstí. Rozhodnutí je vaše Volba.

Martina Christová                                                                     www.slunecnabrana.cz                                                       www.mistrovskekrystaly.cz     

Zralá vědomá ukotvená ženská povede muže do jeho největšího potenciálu a zralosti skrze znovu obnovení spojení s jeho vlastní duší a naslouchání inteligenci svého srdce (pokud tam ještě nedošel sám). Od muže tato cesta vyžaduje oddanost vlastnímu růstu a rozvoji, do propojení a přijetí jeho ryzí mužské energie a síly, oddanost jeho božské podstatě. Protože zralý uvědomělý muž je vůdce, který v každé situaci ví co má dělat a za své rozhodnutí přebírá plnou zodpovědnost. Protože zralý muž je ten, kdo změní stávající svět. On je ten, kdo ukončí vyhrocené konflikty na planetě. Protože jednoho dne, ukončí své vnitřní boje, rozpolcenosti a konflikty a z tohoto místa jedná, koná a činí tento svět krásnějším a bezpečným místem pro všechny. 

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                                                          www.mistrovskekrystaly.cz    

Mnoho z vás se na své cestě pohybujete mílovými kroky, děláte kvantové posuny, kterých si ze své lidské perspektivy často ani nejste vědomi. Naučili jste se převzít zodpovědnost za své příběhy a zkušenosti, aniž by jste za ně hledali viníky. Nyní nastává ta chvíle, kdy musíte i druhým dovolit přijmout zodpovědnost za své činy, zkušenosti a svůj příběh bez toho, aniž byste cítili sebemenší pocit viny či zodpovědnosti v příběhu někoho druhého. Musíte dozrát do bodu, kdy dokážete ocenit sami sebe jako plnohodnotnou a právoplatnou bytost i v momentech, kdy jste byli fyzicky, materiálně, mentálně či psychicky slabí nebo kdy se na vaší hrudi neleskla cedulka oznamující prestižní pracovní pozici či titul. Ujistěte se, že vaše vděčnost a uznání má své pevné hranice a není zneužívána k léčení nízké sebe-hodnoty a sebeúcty druhých podprahovým manipulativním způsobem. 

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                          www.mistrovskekrystaly.cz   

Většina lidí nenaslouchá svému srdci, jelikož takový počin byl v jejich dětství většinou nepřípustný, nepochopený, zesměšněný či potrestaný, protože nezapadal do forem ustanovení a přesvědčení stávající společnosti. Naučili jsme se mu nevěřit, protože důsledky byly často emočně velmi bolestivé. Proto následovat hlas srdce bylo a pro většinu lidí je nebezpečné. Proto mu většina lidí nevěří, přestože je tento hlas směruje a vede do štěstí. Trauma, které zažili, když si dovolili naslouchat svému srdci je nyní propastí, která je odděluje od jejich opravdového štěstí. Naučili se potlačit hlas pravdy své duše za něco "přípustného".

Martina Christová                                                                     www.slunecnabrana.cz                             www.mistrovskekrystaly.cz   

Nemůžete zaměřovat pozornost jiným směrem na něco krásného když se na vás řítí vysokou rychlostí kamion jen proto, abyste zůstali pozitivní, nevzbuzovali paniku a tvořili si krásnou budoucnost. ..... A nebo můžete, pokud si chcete vytvořit krásný "pozitivní odchod". A toto je přesně reálná situace, ve které se lidstvo na planetě Zemi právě nachází.

Martina Christová                                                                  www.slunecnabrana.cz                            www.mistrovskekrystaly.cz 

Je zarážející, kolik spirituálně zaměřených a duchovních lidí hlásá a mluví o lásce, kterou ve svém osobním životě na fyzické rovině nemají odvahu žít. Za zástěrkou celistvosti, nezávislosti, osvícení a spousty dalších únikových pojmů a slizkých mazaných podprahových sabotujících programů se pomalu ale jistě skrývají před nejvyšším zasvěcením, kterým láska opravdu je - ta ryzí, ta kterou nekoupíte ani si ji neimplantujete do svého systému, ta fyzická, ta mezi dvěma lidmi, mezi mužem a ženou, tady a teď ve fyzické rovině, ta která prostě je. A tak čekáte na správný čas, na to až bude ten druhý připravený nebo vás bude hoden, nebo až budete připravení vy,.... atd. A zatím vám uniká život mezi prsty, umíráte za živa, pohřbíváte sami sebe, připravujete se o své zdraví a vzácný pozemský čas, který jste si společně na úrovni duše "vytoužili" prožít.

Martina Christová                                                      www.slunecnabrana.cz                          www.mistrovskekrystaly.cz     


Dosáhne-li žena určité úrovně vědomí, už si nemůže dovolit intimní vztah s mužem zkroceným jinou manipulativní ženou ať už je to jeho matka, manželka, milenka, dcera, sestra či jiná ženština. Sama by pomalu přicházela o svou sílu pramenící z vlastního spojení se svou kosmickou podstatou. Divoká, vnitřně svobodná žena bude v souladu s mužem stojícím ve své ryzí mužské síle - mužem volným, svobodným, divokým a přitom schopným oddat se posvátnému partnerství - mužem, který rozumí a naslouchá hlasu a inteligenci svého posvátného mužského srdce....to je nové "SEXY".

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                                    www.mistrovskekrystaly.cz    

Jen tak mimochodem, bylo by fajn si v sobě srovnat ezoterické výblitky vytržené z kontextu a představy o míře celistvosti, samoty, svobody, nezávislosti a toho, že nikoho ve svém životě nepotřebujete. A to hodně rychle, protože ta "elita", která má zašpiněné ruce korona virem velmi dobře ví, jak toho využít a tu oddělenost, kterou si v sobě tak statečně pěstujete vám zprostředkuje takovým způsobem, že se z toho nikdy nevzpamatujete. Přestaňte se bát propojení s druhým, či druhými. Pěstujte si hluboké plnohodnotné vztahy s lidmi, kteří rezonují na stejné vlně jako vy, protože to je pravá podstata lidství a bytí jako takového. Začít můžete rozhodnutím, že uzdravíte a zdravě své vztahy nastavíte v hluboké úctě k sobě (a v sobě) a potom jeden k druhému. 

Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz                      www.mistrovskekrystaly.cz   

Uvědomte si laskavě, že vše, co se vám v životě děje, je hra mezi vámi a Vesmírnou Inteligencí. Tedy mezi vámi a Vámi. O nikom jiném to není. A Vesmírná Inteligence je Nejvyšší Spravedlností. A rozsudky které činí, jsou vám ušity na míru.....Aby vám to konečně došlo. Co jste posrali, co jste nepochopili, před čím jste utekli, co jste zametli pod koberec a čím jste pohrdli. Viníka za svůj stav najdete při pohledu do zrcadla. A ten Nejvyšší Soudce, ....ten Nejvyšší Soudce jste VY. 

Martina Christová                                                                www.slunecnabrana.cz                            www.mistrovskekrystaly.cz   

Nemyslete si hned, že když vám někdo nepadá kolem krku, neusmívá se na vás zbožně a sluníčkářsky vám nepřitakává jak je všechno úžasné, že má tento člověk zavřené srdce. Naopak. Láska, která proudí otevřeným srdcem je velmi Silná Inteligentní Energie, která nemusí hrát přiblblé hry, ale která ve své Síle, Pravdě a Souladu s Kosmickými Zákony dokáže být Přísná a Nekompromisní.

©Taunia                                              www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Lidstvo přijde o jednu ze svých největších iluzí až si uvědomí, co a čím Láska opravdu je.

©Taunia                                            www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Pouze když je svobodná vůle v souladu s vyšším zdrojem, může láska a moudrost doprovázet vaše volby a nasměrovat vás na správnou cestu. /Daniel Nielsen/

V srdci muže a ženy je hluboce zasazena touha po intimitě. Ale opravdu jen pouze pokud jste se dotkli nebe a jste jedním s božstvím, můžete získat přístup k nekonečně čisté lásce a vlíti ji na toho, kdo volá vaši duši.        /Daniel Nielsen/ 

Abyste mohli cítit Pravdu, musíte mít zpracované a integrované svoje bolesti a traumata. Protože jinak to, co budete cítit bude právě toto. Nepoznáte rozdíl mezi intuicí a spuštěným pocitem mechanismu přežití.

©Taunia                  www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Opravdu nemusíte mít všechny rádi, na všechny se usmívat a trpět je ve své přítomnosti. Naopak, vyberte si ty, kteří s vámi rezonují, kteří rozumí a podporují vaše záměry, ty, kteří kráčí stejným směrem a chtějí posouvat hranice možného a žít šťavnatý život. Neznamená to, že nejste dostatečně duchovní, pokud se rozhodnete netlít v přítomnosti lidí s omezenými názory, přesvědčeními a zaseknutými v jisté mentální a emoční retardovanosti. Naopak. Potřebujete ctít a oslavovat vlastní bytí prostřednictvím rozhodnutí která činíte, a potřebujete být naprosto autentičtí. Protože to je vrcholem spirituality a kvality života. A tato rozhodnutí se týkají také informačního pole lidí, se kterými trávíte svůj čas a sdílíte svou přítomnost. 

©Martina Christová                                                                www.slunecnabrana.cz                            www.mistrovskekrystaly.cz     

Nejvíce zarážející na lidské pozemské zkušenosti jsou machinace ega, které vykonstruuje neuvěřitelné alibi a příběhy, překroutí pravdy duše jen aby mělo svou pravdu a přežilo v bezpečí. Viděla jsem lidi pod nadvládou ega a pýchy raději zemřít, do posledního výdechu, bez pokory k životu a druhým, k sobě, ke své duši, jen aby si zachovali svou falešnou identitu. Jsou to již roky a dodnes mě z toho mrazí. Můžete věřit druhým, ale nemůžete věřit jejich egu. Ani svému. Ukotvit se v sobě, dát si šanci na život, kterému udává rytmus hlas vaší duše v souladu s vesmírnou pravdou, znamená nastoupit cestu radikálního sebepoznání a zkoumání mechanismů přežití nezdravých sebekonceptů. 

©Martina Christová                                                                www.slunecnabrana.cz                            www.mistrovskekrystaly.cz    

Náš svět se nikdy nezmění bez zralých vědomých a ve své ryzí posvátné síle stojících mužů. Tato planeta nikdy neožije a nevrátí se na ni přirozený soulad a rovnováha, pokud se nebude snoubit uzdravená ryzí ženská energie se zralou zdravou energií mužskou. Ženy musí najít své pravé posvátné místo v tomto světě stejně tak jako muži. Prostřednictvím jisté skupiny žen se lidstvu a na planetu navrací ryzí posvátná ženská síla a energie, aby vedle ní mohla povstat i kosmická energie mužská. Jednotu v duálním světě musíme dokázat žít v posvátném partnerství, o tom ta dualita je. Žena nemůže být plně ženou bez muže, stejně tak jako muž nemůže být nikdy plně mužem bez ženy.
©Martina Christová                                                                                                                              www.slunecnabrana.cz,  www.mistrovskekrystaly.cz    

Cesta osobního a spirituálního vzestupu znamená postupný průchod jednotlivými fázemi, ve kterých dochází k jistým uvědoměním, pochopením a rozpomenutím. Tato pochopení aktivují a spouští určité procesy také ve fyzickém těle a způsobují změny na biochemické úrovni. Tyto fáze na sebe navazují a nelze některé přeskočit. Každá fáze znamená konkrétní změny na všech rovinách - mentální, emoční, fyzické a spirituální - změny vědomí. Každá fáze tedy přináší celkovou energetickou změnu. V každé fázi také platí trochu jiná pravidla než ve fázích druhých. Proto, pokud chcete aplikovat pravdy a praktiky "vyšších" fází nacházíte-li se ve fázi "nižší" a nejste energeticky na dané záležitosti připraveni, mohou vám uškodit. Pochopení určitých pravd a záležitostí pouze mentálně - pouze na úrovni mysli, je velmi odlišné od jejich uvědomění a zvědomění, které s sebou přináší celkové vibrační změny jedince. Proto je velmi důležité, abyste znali řeč svého těla, abyste rozpoznali, které informace s vámi rezonují a které ne, abyste dokázali naslouchat svému vnitřnímu vedení. Ve výsledku MUSÍTE NASLOUCHAT SAMI SOBĚ.

©Martina  Christová                                                             www.slunecnabrana.cz                                                       www.mistrovskekrystaly.cz   

Posvátná sexualita je silná spirituální praktika a interakce s vesmírnými silami, na kterou je potřeba dosáhnout jisté Opravdové Duchovní Úrovně, Moudrosti, Uvědomění a pochopení Božských Zákonů u obou jedinců.

Vzájemná Opravdová Ryzí Nesobecná Láska, Oddanost a Bezpečné hluboké citové a mentální propojení dvou EMOČNĚ PROLÉČENÝCH JEDINCŮ S FYZICKY PŘIPRAVENÝMI TĚLY na tuto zkušenost je další NEZBYTNOSTÍ. Láska není emočně vyhrocený stav, který lidstvo za lásku zaměňuje. Pokud není člověk dostatečně Opravdově Vědomý a praktikoval by Opravdovou Posvátnou Sexualitu, kosmické síly na které by byl napojen, by ho zničily.

Ti, kteří dosáhnou jistého stupně vědomí, se nemusí posvátné sexualitě nikde učit, jelikož jsou Schopni Opravdové Lásky a ta jim přirozeně zprostředkuje rozpomenutí na Tantru a Posvátnou Sexualitu, která bez Opravdové Lásky nebude nikdy možná.

Martina Christová / Taunia                                                                                                                  www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz                                         https://www.slunecnabrana.cz/l/jedinecne-zenske-sily-mari-magdaleny/

Věc se má tak....mnoho lidí nezažije ve svém životě opravdovou svobodu, protože být svobodný znamená převzít odpovědnost za svůj život. Nemohou svobodně milovat koho opravdu milují, nemohou svobodně tvořit co by tvořit chtěli, nemohou žít kde by žít chtěli a musí se stále někomu nebo něčemu přizpůsobovat. Musíte vědět co chcete a jak svůj život chcete žít. Musíte znát vibraci takového života, jak rezonuje ve vašem těle, co cítíte, co vnímáte.... A protože nevíte, stáváte se prostředkem snů a cílů druhých lidí, kteří udávají směr vašemu životu a vy jim odevzdáváte svou sílu a potenciál. Na krku máte oprátku, která se každým dnem pomalu ale jistě utahuje a to tak dlouho, dokud nevyhoříte, neonemocníte nebo se nezhroutíte. Umíráte za živa. A ano, aspoň budete mít pro svou situaci a stav viníka - manželku, manžela, zaměstnavatele,.....vždy bude někdo na koho to svést, nebo jak si ospravedlnit svou slabost. Morální, společenské a rodinné programy a požadavky jsou fantastickým alibi pro vaši slabost a zbabělost.

Někteří ví co chtějí, ale nemají sílu a odvahu to uskutečnit. Proto si vytváří snový svět, ve kterém alespoň ve svých vizích zažívají to, po čem touží. Tím ale promlouvají k Vesmíru a ten jednoho dne jejich přání vyslyší. Otázkou je co udělají, až Vesmír doručí.....

Takže otázka zní: CO CHCETE?

PS: Don´t shoot the messenger...

©Martina Christová / Taunia     

Potřebujete si být vědomi toho, že dnešní technologie se vejde do injekční stříkačky a projde injekční jehlou. Potřebujete si být vědomi toho, že tato "microzařízení" nejsou schopna pouze lokalizovat vaši polohu, ale monitorovat také vaše pocity a emoce. Potřebujete si být vědomi toho, že kdo má pod kontrolou vaše pocity a emoce má pod kontrolou a ovládá váš život. 

©Martina Christová / Taunia                                                    www.slunecnabrana.cz                 www.mistrovskekrystaly.cz  

Pokud nevíte, co v dané situaci, ve které se svět nachází a před čím ještě stojí dělat, doporučuji se začít zajímat o kvalitu potravin a posílení imunitního systému, který je nabouraný geneticky upravenými potravinami, chemickými konzervanty a umělými sladidly. Potřebujete své tělo vyživit a také se postarat o to, aby bylo schopno výživné látky přijímat. Osobně doporučuji těm, kteří začínají vysadit bílý cukr a nahradit kvalitním českým medem. Obiloviny jsou v dnešní době geneticky upravené a mají obrovský obsah lepku. Zkuste omezit a rozhodně hledat mnohem zdravější celozrnné varianty v bio kvalitě. Pečte si domácí chléb. Pečivo můžete nahradit výbornými krekry ze semínek a zeleniny, které si připravíte doma v sušičce. Mléčné kravské výrobky nahraďte kozími nebo rostlinnými variantami. Jezte hodně syrové stravy. Ovoce, zelenina, ořechy a semínka. Receptů na zdravá jídla a informací o syrové stravě a výživě včetně receptů jsou dnes spousty.

Potřebujete čerstvý vzduch a slunce, přirozený pohyb. Bez toho to nepůjde. Potřebujete trávit čas v přírodě. Přehodnoťte svůj životní styl.

Pokud vás chce někdo ovládat, bude to dělat prostřednictvím nevyléčených emocí. Najde vaše slabá místa, vyvolá strach. Začněte se zajímat o možnosti práce na sobě, sebeanalýzy, léčbu bolestivých a slabých míst, nebojte se kvalitní psychologie a nebojte se své bolesti a strachu. Čekají na vaši pozornost, na přijetí, na vyplnění svých potřeb od vás.

Vaše fyzické tělo nikdy nestojí proti vám. Vždy vám pomáhá a je na vaší straně. Upozorňuje vás na to, co není někde v souladu. Je vytvořeno tak, aby bylo zdravé a plně funkční do doby, než se rozhodnete tuto realitu opustit. Jeho zdraví, síla a odolnost závisí na vašem emočním a psychickém stavu a na tom, co do něho vložíte, ne na vakcínách a medikamentech.

©Martina Christová / Taunia                                                                                                                                          www.slunecnabrana.czwww.mistrovskekrystaly.cz  

Na veškeré problémy, se kterými se lidstvo potýká je jen jedna odpověď - jedna skutečnost, která navrátí soulad tam, odkud zmizel. Tou odpovědí je "ÚROVEŇ VĚDOMÍ".

©Martina Christová / Taunia             www.slunecnabrana.cz                    www.mistrovskekrystaly.cz 

Pravdu lze vidět pouze srdcem. Očím je servírováno mnoho příběhů, ale pravda je skryta v jemnohmotném světě - tam, kam oči nedohlédnou. Proto....co je psáno, nemusí být dáno a co se odehrává před očima, nemusí být vždy pravda. Protože pravdu nelze vidět, pravdu lze pouze cítit.

©Martina Christová / Taunia              www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz

Jen čistá mysl a čisté svobodné srdce dokáže uvidět Pravdu. Někdy jen ve zlomku vteřiny, která je vesmírnou věčností.

©Martina Christová / Taunia             www.slunecnabrana.cz   www.mistrovskekrystaly.cz  

Ti, kteří stanuli tváří v tvář své bolesti, se neleknou bolesti vaší. Ti, kteří se podívali do očí vlastnímu strachu se nezaleknou toho vašeho. Ti, kteří tančili s vlastními démony neutečou a nebudou soudit démony vaše. Tohle jsou Ti, kteří ustojí jak vaše Světlo, tak vaši Temnotu - Ti Opravdoví.
©Martina Christová / Taunia                                                   www.slunecnabrana.cz                         www.mistrovskekrystaly.cz  

Kočičí ženy se nedají zkrotit společenským řádem. Následují své touhy. To je požehnáním i prokletím. Často budeš osamocená a nepochopená. Ale zažiješ svobodu jakou druzí nikdy nepoznají. Přijmi to, kým jsi. Žila jsi život uzavřený v kleci. Přijetím všeho toho kým opravdu jsi, se můžeš osvobodit. A ve svobodě je síla.......
/catwoman/

Přesto jak otevření, mírumilovní a milující dokážete být, lidé vás potkají pouze na takové rovině a v takové hloubi, ve které byli schopni potkat sami sebe.

Zdroj: facebook 

Štěstí je, když nepotřebujete ocenění nikoho druhého, protože znáte svou vlastní hodnotu. Štěstí je, když dokážete přijímat to, co přichází, protože jste dostatečně emočně proléčení. Štěstí je, když nelpíte na štěstí.

Martina Christová / Taunia 
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz

Svoboda, štěstí a láska není pro každého. Je pro ty odvážné. Pro ty, kdo mají úctu k velkoleposti svého vlastního bytí a jsou vytrvalí a neústupní ve svém záměru.

Martina Christová / Taunia 
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz

Ve vztahu s vědomou ženou jste naprosto volní, ale přesto jste spoutaní vzrušujícím tancem, který tančíte s Vesmírem vy a ona.....                                                                                                                                      

Když mluvím o divokých svobodných lidech, mluvím o vnitřní divokosti, o vnitřní svobodě. Nemůžete být opravdu svobodní, pokud dovolíte, aby vaše mysl, programy a přesvědčení sabotovaly pravdu vašeho srdce. Svobodný divoký člověk vnímá a stopuje záludné, propletené a podprahové snažení svého ega nastolit pocit strachu a vyhnout se tak naplnění vlastní autentické pravdy. Nemluvím o divokých svobodných lidech jako o lidech bez závazku. Tito lidé si své závazky volí z místa svého čistého srdce. Takové volby totiž nejsou svazující. Naopak, dodávají životu naprosto jiný rozměr. Divocí svobodní lidé se nenechají ošálit předsudky a přesvědčeními druhých jak by věci měly být, co je správné a co ne. Své volby činí na základě toho, aby nikdy nezradili své srdce, svou pravdu - svou duši.

©Martina Christová / Taunia                                                                             www.slunecnabrana.cz                                                         www.mistrovskekrystaly.cz 

Musíme přijmout to, co odmítáme. Lidská rasa není připravena na to, aby jednotlivci přijali androgenní podstatu. Protože se nacházíme v bodě odmítání našeho vlastního pohlaví, musíme se prvně naučit jak přijmout a vyjádřit přirozenost naší polarity, což je mužství a ženství. Tohle se nikdy nestalo. Nemyslete si, že lidská rasa dávno znala něco v dávných dobách větší spirituální existence, co jsme nějak ztratili. Lidská rasa během své existence nikdy nezažila vzestup mužské a ženské energie společně do své nejvyšší posvátné síly. Když obě pohlaví vstoupí do své síly, je nemožné, aby jedno bylo silnější než druhé. Vzestoupí do sjednocení. Nyní nastává čas pochopit, že muži se musí naučit, jak se stát muži a ženy se musí naučit, jak se stát ženami.
/Teal Swan/ 

Když se cítíte zlomení, věřte, že to je něco co jste si vybrali, abyste zachránili svůj vlastní život. Vybrali jste si zachránit svůj vlastní život, protože jste věděli, že nemůžete pokračovat ve stavu vědomí, ve kterém jste byli předtím. Museli jste něco udělat a vaše vědomí je moudré, vaše vyšší vědomí ví, že cokoliv vás v životě předtím nějak formovalo a nepřinášelo plný rozvoj vašeho ducha a plný rozvoj vaší síly, muselo to odejít. Jste ve spolutvořivosti s božstvím. Již bylo domluveno, že se tohle v tomto životě stane. Protože máte silný lék který přinášíte - máte velkou roli světlonoše .....nestalo by se to, kdybyste zůstali v jakékoliv struktuře, ve které jste byli předtím. Voláte sami sebe, sami sobě děláte co je třeba, abyste se probudili....a uděláte to jakoukoliv cestou o které víte, že bude pro vás fungovat.

/z rozhovoru se Sophií Bashford pro "Spiritual Story Teller" přeložila Martina Christová / Taunia /
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Již mnoho z nás ví, že práce s vlastním dětstvím a "vnitřním dítětem" je na naší cestě vzestupu nezbytná. Otázkou je jak. Buď dítě v sobě přísným přístupem ještě více ztraumatizujeme nebo jej s pochopením, láskyplným přijetím a vyplněním jeho emočních potřeb z těžkých pocitů a stavů vysvobodíme.

©Martina Christová / Taunia              www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz

Lidé nerozpoznali osamocenost jako velký problémem lidstva. Samota je krize lidské rasy.
/Teal Swan/ 

Oběti potřebují oběti, aby se necítili býti obětí...                                          /Martina Christová / Taunia/ 

Opravdová tantra je láska, ne nějaká technika. /Osho/

Většina lidí selže v životě ne proto že mířili vysoko a minuli, ale proto, že mířili nízko a trefili se.
/Zdroj: fb/ 

Nyní je čas, kdy MUSÍTE hledat jedinou a pravdivou jistotu, která leží v nejhlubším propojení s Vaší Duší. Buďte opatrní na pomoc z venku, jako jsou například různé nabízené úlevy a pomoc od vládních institucí, bank, apod. Buďte velmi opatrní na podmínky, se kterými je vám tato pomocná ruka nabízena, neboť to může mít neblahý dopad na celý váš život. Pokud děláte činnost, která je v nejvyšším souladu s Vaší Duší, musí k vám proudit hojnost za jakékoliv situace. To je vesmírný zákon! 

©Martina Christová / Taunia                                                                                            www.slunecnabrana.cz                                                                www.mistrovskekrystaly.cz  

Když k vám přichází žena, jejíž spirituální ohně planou a která tančí v rytmu vedení své duše, vězte, že toto setkání je požehnáním z hvězd. Místo a čas tohoto setkání je předem stanoveno dávno předtím, než jste se do této reality zrodili. Tato žena přichází, aby vás vyvedla z obyčejných zatuchlých a hnijících vztahů, ze lži a omezenosti, která je tak pohodlná, a aby vás vedla do pravdy vlastní duše. Protože ona nese esenci vaší duše. A nyní jste vyzváni, kráčet do "neznáma". Budete proklesťovat cestu skrze vlastní strachy, nepohodlí uvědomění, v čem jste vlastně žili a čemu jste zaprodali svou duši, skrze své pochyby, bolesti, v oddanosti své ryzí mužské podstatě, která vede do Pravdy a Opravdového Štěstí. Nebo budete zbabělí, upřednostníte výblitky svého ega a utečete. Vrátíte se zpět do obyčejných vztahů, manipulací a omezeného života, kde bude vaše duše v popření každý den pomalu ale jistě skomírat... 

Martina Christová / Taunia                                                                                                                                            www.slunecnabrana.cz                                                                                                                                  www.mistrovskekrystaly.cz

Opět fantastické zpracování textu Sophie Bashford od Mia Fellow, https://www.muzikamia.cz/, https://soundcloud.com/miafellow  a krásné obrazy od Zuzany Hopferové                                          https://www.facebook.com/obrazyZUZANA/

Čím uvědomělejšími se stáváte, čím více jste v souladu sami se sebou, čím více se probouzíte z narkózy, ve které se nachází celý svět, tím větší ochranu pocítíte. Ale také osamocenost. Druzí pro vás nebudou mít odpovědi. Nikdo vám neporadí a nenačte akášu, nikdo nemá právo uvidět plán vaší duše. Pro mnohé budete "neviditelní" a nečitelní. Budete se nacházet v intimním prostoru - u Sebe, Doma, v bezpečí své vlastní Esence Duše, v moudré náruči Stvořitele.

©Martina Christová / Taunia
www.mistrovskekrystaly.cz
www.slunecnabrana.cz

Budete-li se dívat do Slunce, budete-li plavat v přírodních vodách a budou-li vaše nohy cítit zemi, v ten moment se napojujete na Vesmír, na vše co je, na Zdroj, na Informační Pole. V ten okamžik máte přístup k informacím a vědění, které kdy bylo je a bude. Ucítíte odpověď na každou svou otázku. Nepotřebujete naučné knihy, nepotřebujete učitele. Tak jednoduché to je. Vaše tělo je součástí největšího svatého chrámu přírody. Každá vaše buňka je Inteligence obsahující veškeré Vesmírné Vědění. Vše co potřebujete udělat je, navštěvovat tento svatý chrám - Přírodu, splynout s ní, obnažit se před slunečními paprsky, vodou a dotýkat se země, květin, stromů, kamenů, zvířat. Máte dotaz? Zujte si boty a prociťte odpověď. Otočte se ke Slunci a spojte se se svou duší. Nikdo jiný vám nedá pravdivější odpověď, nikdo jiný vás nezahrne takovou velkolepou láskou. Příroda je vesmírný internet na který se napojíte vždy, když zujete své boty, vždy, když smočíte své nohy v řece, když pohlédnete do Hvězd, Slunce či Měsíce.....

©Martina Christová / Taunia                                                  www.slunecnabrana.cz                     www.mistrovskekrystaly.cz  

Zralý člověk se pozná podle toho, jak přemýšlí, jak se rozhoduje a jak jedná. 

©Martina Christová / Taunia             www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Vedle silné ženy propojené s kosmickými silami může kráčet pouze silný muž. Muž, který si je vědom své vlastní hodnoty - muž, který může plně důvěřovat sám sobě.

©Martina Christová / Taunia             www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Je jednodušší vystavět silné děti než opravit zlomené muže.
/Frederick Douglass/ 

Pravdy Duše neříkají to, co chce osobnost slyšet.
Pravdy Duše vypovídají o moudrosti, která rezonuje s hlubším procesem růstu.
Pravdy Duše respektují vaši vnitřní schopnost znát odpovědi - nebo vás vyzývají jednoduše přestat chtít znát odpovědi.
Vaše ženská energie vás prosí, abyste zastavili to divoké hledání odpovědí. Je to tak vyčerpávající.
Vaše osobnost chce vědět kdy, jak, jestli a co. Chce znát výsledky a řešení. Chce, aby jakékoliv utrpení které v tomto okamžiku cítíte skončilo a bylo zpracováno.
Pravda Duše právě nyní může být taková, že ještě nejste připraveni slyšet všechny odpovědi. Musíte být se svým utrpením, protože jste se vyhýbali být v jeho hluboké přítomnosti tak dlouho. Musíte být se svou bolestí, protože stále utíkáte od jejích zpráv. Musíte zůstat se svými momentálními volbami a až budete připravení, uděláte změny, které je třeba udělat.
Buďte trpěliví ať se momentálně nacházíte v jakémkoli procesu. Pokud je to nepohodlné, s největší pravděpodobností se to brzy změní a existuje zde něco důležitého, co vaše vyšší já z této zkušenosti extrahuje.
Pokud je něco o čem víte že musíte udělat pro své vlastní dobro a odmítáte to, sedněte si se svým odmítáním. Až budete připravení, uděláte ten krok.
Pravda je, že opravdu víte.

Sophie Bashford

Překlad: Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz                                                            www.mistrovskekrystaly.cz 

Poezie je psána lidmi, kteří zmeškali vlak. Nějak se utěšují psaním poezie o lásce, a lásku neznají.
/Osho/ 

Vaše sny jsou spirituální učitelé, kteří vás provedou životními lekcemi a cestou léčení. Vaše sny tu jsou k vyléčení vaší duše.
/Sophie Bashford/ 

Představte si, že potkáte někoho, kdo chce poznat vaši minulost ne proto aby vás soudil a trestal, ale aby pochopil, jak potřebujete být milováni.
/Zdroj: fb/ 

A Velká Matka řekla:
"Přijď a dej mi vše, čím jsi.
Nebojím se tvé síly a temnoty,
tvého strachu a bolesti.
Dej mi své slzy.
Budou mými valícími se řekami a burácejícími oceány.
Dej mi svůj vztek.
Vypukne v mých žhavých sopkách a bouřích.
Dej mi svou unavenou duši.
Uložím ji k odpočinku na svých měkkých loukách.
Dej mi své doufání a sny.
Osadím pole slunečnicemi a vyklenu duhy na nebi.
Pro mě nejsi příliš.
Mé paže a srdce vítá tvou opravdovou plnost.
V mém světě je místo pro vás pro všechny, všechny takové, jací jste.
Budu vás kolébat ve větvích svých pradávných sekvojí a údolích svých jemně klenoucích se kopců.
Mé měkké vánky vám budou zpívat ukolébavky
a tišit vaše obtěžkaná srdce.
Uvolněte svou hlubokou bolest.
Nejste sami a nikdy jste sami nebyli.

Autor: Linda Reuther 

Překlad: Martina Christová / Taunia                  www.slunecnabrana.cz                              www.mistrovskekrystaly.cz 

Nikdy nedokázala číst v mapách. Nyní si uvědomuje proč.
Existuje speciální mapa, kterou byla povolána následovat a nyní se učí navigačním schopnostem. Čte tuto mapu svým vnitřním věděním. Stáhla si ji svou sankalpou, aby mohla jít svou cestou. Tato speciální mapa je nasvícena světlem její touhy. Čím více se opírá o své touhy, tím jasnější je směr.
Zpočátku byla trochu zmatená, zdráhající se zahodit své plány a opatrnost, protože to mělo svou cenu a sice - stát se ztracenou. Mapa obdarovává její zdatnost, hospodárnost a radost. Její tělo je jejím nejsilnějším spojencem ve čtení mapy. Mapa se ve skutečnosti nikdy neukáže celá. Ukáže se jen kousíček, na kterém právě stojí. Je velmi spokojena s tím, že nezná budoucnost. Učí se zůstat klidná a nořit se do bohatých chvil. Jak vstupuje do přítomného okamžiku, dělá úchvatný objev, že je to jediné místo, kam nemůže vstoupit ego. Zde je čistá a v bezpečí. Klíčem k její mapě je odevzdání. Čím více jí důvěřuje, tím více ji učí - a ona začala věřit, že nakonec budou všechny body spojeny, dokonce i ty, které nedávají smysl. To proto, že toto není lineární mapa - obsahuje cyklus v cyklu. Je tak velkou svobodou být vedena a podporována zevnitř. Kráčí ke svému opravdovému Severu. Mapa je uvnitř ní ... Ona je tou mapou.

Autor: Joyous Woman With Sukhvinder Sircar

Překlad: Martina Christová / Taunia                                www.slunecnabrana.cz                          www.mistrovskekrystaly.cz

"Potlačování" nikdy nevede ke svobodě, vede pouze k nerovnováze bez ohledu na to, co se v sobě snažíte potlačit - například, když chcete potlačit strach, stanete se více vystrašenými, když se pokusíte potlačit smutek, přitáhnete více smutku. Cesta k celistvosti je ve stavu umožnění obojího, světelných a temných částí ve vás, dokud se navzájem nevyrovnají a tím nepřijdou do celistvosti (zvané "jednotné vědomí"). Jednota je ve svém opravdovém významu uvědomění, že temnota a světlo jsou dvě polarity jedné a té samé energie a že jediná cesta ke zkušenosti stavu celistvosti je integrovat v sobě obě složky.

 Autor: Sen, www.calmdownmind.com                         Překlad: Martina Christová / Taunia                             www.slunecnabrana.cz                       www.mistrovskekrystaly.cz 

Je to jednoduché.... Buď tančíte v rytmu své duše a následujete její vedení a výzvy, rostete, transformujete se, vstupujete do zdraví, radosti a svého životního poslání a jednoho dne s klidem v srdci a na duši tuto realitu opustíte nebo... se necháte smýkat svými strachy, egem, předsudky a očekáváními svého okolí tak dlouho, až onemocníte a s úpornou bolestí na duši a nenaplněním svého života zemřete...

©Martina Christová / Taunia                                                  www.slunecnabrana.cz                           www.mistrovskekrystaly.cz 

Existují ženy, které jsou "připraveny" a které začaly otřásat nastavením tohoto světa. Ženy, které posbíraly a poskládaly střípky sebe samých a vyplnily a zacelily jimi svá prázdná a zraněná místa. Ženy, které pochopily, že toto je jejich nejdůležitějším úkolem svého života nejen pro ně samotné, ale pro celé lidstvo. Ženy, které jsou opět celistvým vesmírným uměleckým dílem. Tyto ženy budou stále více a více svou laskavou silou a spravedlivým vesmírným řádem ukotveným v sobě iniciovat změny všude tam, kde se objeví. Budou vzpřímeně kráčet troskami starých zhroucených systémů, protože jsou to ony, které v sobě nesou a kultivují pravdu Ducha. A jednoho dne, se k těmto ženám začnou přidávat muži, kteří najdou odvahu kráčet směrem svého srdce a pod vedením své duše ucítí a porozumí své mužské roli po boku těchto žen. Tento počin nevychází z úrovně ega a rozumu, ale ucelení a sjednocení se v Duchu.

©Martina Christová / Taunia
www.mistrovskekrystaly.cz
www.slunecnabrana.cz 

Každou sebemenší pozorností kterou upíráte ke koronaviru živíte svou energií někoho, kdo stojí za touto celou záležitostí a kdo z ní profituje. Za oponou zvanou koronavir se odehrává největší souboj o moc, kterou planeta kdy zažila. A jediné, co s tím může udělat každý jedinec, je obrátit svou pozornost k sobě. Nepopírejte to, co se děje, nemusíte před tím zavírat oči a utíkat. Stačí to zvědomit, ale nevěnovat tomu celé hodiny, dny a týdny pozornost. Pokud chcete tvořit krásnější a bezpečnější svět, tlučte na bránu své duše. Dotazujte se, proč jste přišli a jaká vaše činnost s ní nejvíce rezonuje. Kde jste jí nejblíže? Činnost, ve které vás oblažuje, osvěžuje a omlazuje proud vaší vlastní jedinečné esence. A dělejte to!!! Protože lidé, kteří konají v největším souladu a propojení s vlastní duší jsou zdraví, neovladatelní a svobodní. Jejich kroky vede Vesmírná Inteligence. Teď je další šance na nový začátek. Ten, kdo činí v souladu se svou duší přináší Ráj na Zemi. Pro mnohé to bude výzva. Dostat se do vědomého spojení a do souladu s vlastní Vyšší Podstatou bude proces. Ale jasný záměr a ryzí touha podtržená silou vašeho rozhodnutí otevře jednoho dne Nebeské Brány do největší a pravdivé jistoty, kterou může Bytí nabídnout.

©Martina Christová / Taunia                                        www.slunecnabrana.cz               www.mistrovskekrystaly.cz 

Má stará Duše je doma v Lese. Země je můj Chrám.
Padlé Stromy můj oltář. Listí svitky, na kterých je napsaná pradávná moudrost. Vítr ve větvích chvalozpěvem v mých uších. Zelený mech je koberec, na kterém odpočívají mé unavené kosti, uzemňující se v posvátné komunikaci se zeminou. Uctívající božskou přírodu, která mě obklopuje. Mé kořeny sahající do hloubky. Posvátná je píseň, kterou divočina zpívá. Svobodě Ducha. Příroda je tlukot srdce, které mě volá. Pulzuje v mých žilách. Můj chrám je zde. Já jsem zde. Jsem Doma
/C Ara Campbell/ 

Překlad: Martina Christová / Taunia                                         www.slunecnabrana.cz                                          www.mistrovskekrystaly.cz 

PROTOŽE MŮŽEME...

Léčíme se. Na kolektivní úrovni probíhá velké léčení. A pokud budeme muset jít ještě hlouběji, do bolestivějších míst, tak půjdeme. Protože my můžeme. Každá jedna prolitá slza je slzou všech ostatních. Každý vzlyk je vlnou, která způsobí turbulenci v srdci každého jedince. Každé narozené dítě je požehnáním všech. Nikdo není sám. Všichni jsme "Jedním". 

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

ODVÁŽNÉ VOLBY 2020

Mnozí z vás stojíte nebo budete stát na "křižovatce" a budete muset učinit rozhodnutí. Toto rozhodnutí bude možná nelehké, jelikož budete volit cestu mezi tím, kam vás vede vaše duše nebo kam vás povedou touhy vašich smyslů, vábení ega. Cesta, na kterou poukáže vaše duše bude zřejmě nelehká, nebude vypadat zářivě, bude velkou výzvou, ale vede do pravdy a trvalého štěstí. Druhá cesta, byť bude vypadat jednoduše a voňavě, vás provede vlastním peklem skrze vnitřní tlak, marnost až k zoufalství. Tato cesta je delší. Dojdete na ní k pochopení a uvědomění, vaše ego "zemře" - ztratí nad vámi svou moc a vy stejně jednoho dne nastoupíte na onu cestu duše. Toto je životní fáze, ve které se jednoho dne ocitne každý člověk. V Tarotu je tato karta velké arkány (fáze cesty) označena číslem 6 a nazvána Milenci nebo také Rozcestí. Je znázorněna mužem stojícím mezi dvěma ženami. Jedna je duchovní královnou a představuje cestu jeho duše. Druhá je obyčejná žena využívající lstí a manipulací a slibuje zářivou a jednoduchou cestu. Toto rozcestí vašeho života se nemusí týkat jen vztahu, ale jakékoliv oblasti vašeho života, kde budete volit mezi svou duší a hlubokými vnitřními přesvědčeními a nástrahami ďábla.

Vaše Duše vás bude zkoušet, jak moc jste sami sobě oddaní, jak moc si sebe ceníte a co vše jste pro její projevení v pozemské rovině schopni podstoupit.

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Šokující zjištění na mé cestě bylo to, že co jsem si často myslela, že je ROZŠÍŘENÝM vědomím, bylo vlastně vědomím ROZTŘÍŠTĚNÝM, které vzniklo v okamžicích traumatu a těžkých situací. Část vědomí se tak oddělí a odejde si do lehčí reality, do jiného světa. K andělům, delfínům, vílám, jednorožcům, na pohádkové planety. Takových "odejitých" částí sebe máme mnoho. V momentě kdy je začneme láskyplně s pochopením přivádět zpět k sobě, propojení na naší vlastní podstatu sílí a získáváme tak zdravé vnímání. Díry v naší auře se zacelují a získáváme ochranu před útoky nežádoucích entit. Postupně mizí strach a po planetě kráčíme s pocitem bezpečí za doprovodu čistého hlasu naší duše...

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Abyste mohli na své cestě postoupit na vyšší úroveň svého bytí, pochopení, vnímání, svobody a harmonických vztahů, abyste mohli vstoupit do své síly, MUSÍTE dostat do souladu své dětství. MUSÍTE najít a integrovat ztracené části sebe samých, které jste jako děti někde ztratili a odložili a které se snažíte získat prostřednictvím druhých. Jsou to právě tyto bolavé a ztracené aspekty vás samotných, které vás drží v začarovaných kruzích a bolestivých závislostech, kterým říkáte láska. Neexistuje jiná cesta. Láska nepřichází z místa nedostatku, ta opravdová přichází z místa hlubokého ocenění. 

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Zdraví vlci a zdravé ženy jsou spojeni skrze jisté fyzické charakteristiky: jemná intuice, dětský duch a zvýšená schopnost pro oddanost a věrnost. Vlci a ženy mají přirozené sklony k "napojení", zvědavosti a vlastní velkou odolnost a sílu. Jsou hluboce intuitivní, s velkým zájmem o své mladé, přátele a vlky ve své smečce. Jsou zkušení v přizpůsobování se v neustále se měnících podmínkách a jsou nelítostně neústupní a velmi odvážní. 

Překlad: Martina Christová / Taunia

Kdo je jak silným bojovníkem a kdo je silný na duchu se ukáže v okamžiku, kdy musí čelit sám sobě. 

©Martina Christová / Taunia               www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz 

Věřte mi.......pokud před sebou utíkáte, je to prohraný boj. Můžete běžet rychleji a rychleji, vypít více a více alkoholu, vykouřit několikanásobně větší množství cigaret, požít silnější drogy, vystřídat nespočetné množství milenek a milenců, ale na konci této "sebe-štvanice" potkáte stejně sami sebe. A až odtud budete jednoho dne odcházet, bude vás konfrontovat vlastní duše.....A ta bude vyžadovat své odpovědi.

©Martina Christová / Taunia             www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz 

Neptejte se co svět potřebuje.
Ptejte se, co vás oživuje a dělejte to. Protože co svět potřebuje jsou lidé, kteří ožili.

/Howard Thurman/ 

Je to míra pochopení a uvědomění, která nás osvobozuje. 

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Na své cestě přijdete do bodu, kdy vaším jediným úkolem je zůstat ve svém středu a věřit svému vnímání, abyste se nestali obětí emočně nevyspělých jedinců. 

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Mnoho lidí se snaží zachránit svět, ale nedokázali zachránit sami sebe.
Mnoho lidí bojuje za mír, ale nedokázali ukončit své vnitřní konflikty. Mnoho lidí mluví o lásce, ale nikdy ji nepoznali a nedokázali žít v reálném světě, ve svých nejbližších vztazích. Až budou ukončeny války v srdci každého z nás, až dokážeme žít v míru, lásce a tvořivosti se svými partnery a nejbližšími, potom bude následovat ukončení bojů a válek na planetě. 

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

I hluboké spirituální pravdy mohou být v rukách ega značně nebezpečné... 

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Naše životy jsou ovlivněny a řízeny minulými traumaty.
Lidé dělají rozhodnutí na základě traumat z minulosti a negativních zkušeností, aniž by si to uvědomovali.
/Evette Rose/ 

V případě, že by někoho zajímal můj názor....vnímám, že strach a hysterie, která nyní ovládá lidstvo je mnohem nebezpečnější než nějaký virus, který není zdaleka tak silný jako obyčejný virus chřipkový. Nicméně většina lidí má nyní možnost zpracovat si toto téma - téma Strach. A až se jednoho dne přestaneme bát, přestane nás systém ovládat. Vše, co nám do života přichází, přichází v okamžiku, kdy máme šanci tomu čelit, zpracovat, integrovat.

©Martina Christová / Taunia                      www.slunecnabrana.cz   www.mistrovskekrystaly.cz 

Čím bdělejšími a uvědomělejšími se stáváte, tím náročnější pro vás bude žít ve světě přihlouplých her.

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Nekonečnou studnici poznání, moudrosti, vesmírného spojení, blaženosti a štěstí nalezne muž v hlubokém prozkoumání a poznání ženy, ke které ho zavedla jeho duše. Vnímavý a moudrý muž použije posvátné mužské klíče k odemknutí a otevření kosmických bran v psychice a těle této ženy a tím největšího potenciálu svého bytí. 

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Najdete mnohých, kteří mluví o pravdě, síle a spirituální moudrosti. Najdete ale jen pár jedinců, kteří to žijí.

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Protože ego neví co je dokonalost, tak dokonalosti nebude mít nikdy dost.
/Iva Radulayová/ 

Čím více se stanete vědomými a hlouběji propojenými sami se sebou, tím méně odpovědí budete potřebovat a očekávat od druhých. 

©Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Potkáte-li v životě svého partnera duše, potkáváte člověka, který nese esenci - energetický otisk, vaší duše. Setkáváte se tak sami se sebou, se svým nejvěrnějším odrazem, nejčistším zrcadlem. Toto je jiná rovina vztahu, než který jste doposud znali. Je to jiná "liga". Tady se nehraje na úrovni ega, ale na úrovni ducha. Na vašem vztahu, chování a postoji k této osobě poznáváte, jaký máte vztah sami k sobě. Oddaností tomuto vztahu se oddáváte a zavazujete vlastní duši, vlastnímu růstu a svému životnímu poslání.
Přijímáte svého partnera bezpodmínečně? Přijímáte sami sebe.
Ctíte svého partnera duše? Ctíte sebe.
Milujete jej? Milujete sebe.
Lžete svému partnerovi duše? Lžete sami sobě.
Podvádíte svého partnera duše? Podvádíte sami sebe.
Utíkáte z tohoto vztahu? Utíkáte sami před sebou.
Na tento vztah musíte mít odvahu. Odvahu odložit svou falešnou identitu. Odvahu opustit iluze, které jste o sobě měli a uvidět, jak se vám hroutí svět, který jste doposud znali. Musíte mít odvahu setkat se s vlastními stíny, strachy, bolestmi, pochybami a démony, porozumět jim a přijmout je plně jako součást sebe. Musíte mít odvahu, která kráčí ruku v ruce s odhodláním vrátit se domů... domů, do pečující náruče své vlastní milující duše.

Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz

Pokud to se sebou myslíte vážně a makáte, sebe-analyzujete, vědomě rozpouštíte rodové mentální a emoční vzorce a nastavení, zpracováváte vztah se svými rodiči, své dětství a lezete tím druhým na nervy, když vnímáte jen to, jak vaše okolí protáčí panenky nad tím, jak přebíráte zodpovědnost za vše co se děje ve vašem životě a hledáte příčiny v sobě za účelem se osvobodit,.... VYTRVEJTE !!! Protože jednoho dne.... jednoho dne budete stát před svými rodiči a navzájem se uvidíte a oceníte "poprvé". A v ten okamžik uvidíte jejich krásu a ten obrovský potenciál, možnosti, schopnosti a nádherné kvality, které jste si na úrovni Duše vybrali podědit a žít. A to je velká paráda.

©Martina Christová / Taunia                                                  www.slunecnabrana.cz                         www.mistrovskekrystaly.czOn je absolutní Svoboda a Ona je absolutní Láska.         Láska se nalezla odmítnuta Svobodou a Svoboda našla samu sebe uvězněnou Láskou.                                            Láska bez Svobody  je závislost a Svoboda bez Lásky je únik.                                                                                    Oddělili se jeden od druhého, oba hledajíce Osvícení mimo svůj vlastní Stín a Bolest.                                            A oba, Láska i Svoboda se cítili osamoceni a necítili se být přijímáni.                                                                          Protože Láska je ničím bez Svobody a Svoboda není nikde bez Lásky.                                                                      Ale Láska se sama potřebuje ponořit hluboko a Svoboda se potřebuje sama pro sebe projevit.                   Aby si vzpomněli na Pravdu toho, kým jsou a spojili se do svého vlastního Posvátného Zdroje.                               A místo toho, aby se oddělili, Společně vstoupí do Jednoty.

Autor: Marielle Joliska
Překlad: Martina Christová / Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Je velmi smutné, že oslavujeme a obdivujeme sílu žen, které muži nedokázali ochránit sami před sebou.

©Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Sebeléčení vyžaduje mnohem více odvahy než kolik je jí třeba ke spasení celého světa.
/Teal Swan/ 

Největší ztrátou v životě není smrt, ale to, co v nás umírá, zatímco jsme živí.
/Lilliane Bettencour/ 

Nesuďte muže podle jeho meče a zbroje, ale podle ženy, která stojí po jeho boku. Má-li skvělý meč a blyštivou zbroj, ale vedle sebe ženu, která vypadá jako loutka, pak se netřeba bát, protože takový muž nic velkého nedokáže. Je-li ale mužova žena svobodná, silná a šťastná, pak by se měli mít všichni na pozoru, protože to je skutečně nebezpečný muž, schopný velkých věcí.

Odin - odkaz pre budúcnosť 

Zralí lidé nehrají hry na lásku. Nepotřebují ji nikomu dokazovat. Důkazem jejich lásky je každý akt nesouzení, pochopení a přijetí. 

©Taunia             www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz 

Mnoho lidí žije své životy vydáni na milost strachu. Hrají na jistotu a neriskují - a zatímco mohou skončit s méně boulemi a odřeninami, jejich život často hladoví po kouzle. A proto musí být řečeno, že člověk který nic neriskuje, riskuje úplně vše.
/Teal Swan/

V současné době velké spirituální transformace vcházíme více a více do souladu s vlastní duší, která samozřejmě volá také po "vyšší formě" partnerských vztahů založených na čisté lásce, úctě, pochopení a přijetí. Problém je, že ego toto nevyhodnocuje jako partnerskou lásku. Ego podléhá programu lásky jako vášně, pudové přitažlivosti a vzrušení, kterými po nějakou dobu naplňuje své nevyléčené emoce, což je v podstatě jistý druh závislosti a téměř vždy končí zklamáním. Všeobecně vztahy prochází velkou přeměnou, kde prošlapáváme naprosto nové cesty a kde se duše začíná silně "hlásit o slovo a svého partnera". 

©Taunia                  www.slunecnabrana.cz      www.mistrovskekrystaly.cz  

Vesmír vás nezkouší....to nejsou zkoušky, to je tréning a možná není jednoduchý, protože jen Ti Nejlepší z Nejlepších mají ten nejtvrdší tréning......

©Taunia             www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz

Když odstraníte z partnerských vztahů peníze, závislost na sexu a závislost emoční, 99% jich okamžitě zkolabuje...

©Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Nikdy nemůžete uniknout Slunci, vždy si vás najde. Je tam, kde je Světlo a proto nikdy nemůžete uniknout Slunci, protože Světlo je uvnitř vás a Vy jste tím Sluncem...

©Taunia               www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Čím více a lépe znáte sami sebe, tím méně váš život a vaše rozhodnutí ovlivňuji mechanismy přežití, vaše strachy a vaše ego. Ale také strachy, mechanismy přežití a ego druhých lidí. V poznání sebe leží síla potřebná odpoutat se z davu, který se nekontrolovatelně v rytmu výše zmíněného řítí "někam" a vědomě kráčet tam, kam vás vede čistá touha vaší duše. 

©Taunia              www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz  

Co vlastně všichni tito lidé hledají? Sebe hledají, hledají sebe. V cigaretách, v alkoholu, v každé další nové známosti, ve střídajících se milenkách a milencích, v drogách, po barech a putykách, ve vzrušení a rozptýlení. A ti, kterým nakonec dojde dech a padnou na kolena v marnosti a zoufalství, najdou. Uslyší hlas vlastní duše a pocítí své největší životní ztráty. Zažijí bolest, kterou ještě nezažili. A potom, až jednoho dne potom, budou schopni vstoupit do svého vnitřního klidu, vnitřní svobody a setrvávat v pravdě vlastní duše a vydat se v pokoře směrem, kterým je vede.

©Taunia              www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz   

Myslím, že není nezbytné nikde vehementně otevírat portály do jiných dimenzí, hodiny bručet om, bubnovat a ujíždět v "mimozemských plavidlech". Je to forma úniku, chybí zde "selský rozum" a ukotvená moudrost. Jsem přesvědčena, že poznáváním sebe sama, přijetím vlastní temnoty, porozuměním životním zkušenostem a zpracováním vlastních traumat až na buněčnou úroveň nacházíme sami sebe, propojujeme se přirozeně s vesmírnou inteligencí a se svou božskou podstatou, kterou ukotvujeme ve svém těle a kráčíme v souladu se svou duší. Tím otevíráme ten největší portál, který otevřít vůbec můžeme. Obohatíme svět tak, že se zaraduje a ty portály a energetické víry které se mají otevřít, se otevřou samovolně samy... 

©Taunia            www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Skutečnou svobodu zažívá člověk tehdy, až není ovládán svým strachem, na něm založenými mechanismy přežití, chtíčem, závislostmi a spletitými podprahovými argumenty svého ega. 

©Taunia            www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Je úkolem každého z nás srovnat se sami se sebou a neventilovat si své frustrace na druhých. A potom si nastavit vlastní hranice. Nastavte si je jasně a silně. Ne ze strachu z druhých, ale z úcty k sobě.

©Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Není žádné my, jsem jenom Já a ve mně jsme obsaženi "my".

©Taunia 
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Vesmír má pro vás plán. Má plán jak vám ukázat, jak moc silní opravdu jste. Protože pokud odmítáte kam vás Vesmír chce zavést, odmítáte uvidět své vlastní Světlo. To co se ve vašem životě děje, se neděje vám, ale pro vás.

/z rozhovoru se Sophií Bashford přeložila Taunia/

Váš životní příběh je zprávou pro celý svět. 

©Taunia                    www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz  

Ve spirituálních naukách se dozvíte o dvou úhlech pohledu - z lidské podstaty, tedy Nižšího Já a vesmírné podstaty, tedy Vyššího Já. Jsem přesvědčena, že je nezbytné vzít v potaz ještě třetí úhel pohledu a sice vašeho "vnitřního dítěte". 

©Taunia                       www.slunecnabrana.cz           www.mistrovskekrystaly.cz

Je rozdíl mezi býti vnímavý a býti vědomý. Vědomý člověk svým každým novým uvědoměním hlubších vesmírných pravd, zákonů a souvislostí vytváří změny v biochemii svého fyzického těla.

©Taunia   
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Ti, kteří jsou v souladu se svou duší a tančí na rytmus svého srdce, stávají se neřízenou střelou. Vědí čemu mohou věřit a co je iluzí duálního světa vzniklou ze strachu a z omezenosti lidské mysli. Takoví lidé jsou svobodní, fungují v souladu s kosmickými silami, jejich těla jsou zdravá - mají aktivní sebe-regenerační schopnost, jsou omlazováni frekvencemi inteligence, moudrosti a světla. Tito lidé ví, že v momentě kdy začnou potlačovat svou duši a hlas svého srdce a nechají vládnout logickou mysl, onemocní, protože naruší soulad a spojení se silou, která vyživuje jejich těla i duši. Vědomí lidé nepáchají prostituci ani na svém těle, ani na své duši. Takoví lidé jsou neuchopitelní, nekontrolovatelní, věrní svému srdci.

©Taunia                        www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Existuje hluboká touha kráčet po této planetě svobodně, vystoupit ze všech omezení, rozprostřít se za hranice "běžného", zažít život z širší perspektivy, přivést celý vesmír do přítomného okamžiku...
Tato touha po svobodě je hnací silou vnitřního bojovníka uvnitř každého z nás...toho, který se objeví...dříve nebo později...jednoho dne - vnitřní bojovník, který nikdy nepřestane kráčet ke svému božskému právu naprosté svobody.
Ti, kteří jsou odhodlaní nezradit svou duši, ti, kteří zemřeli za živa, ti kteří vzestupují z popela, ti kteří čelí své bolesti, strachům, pochybám, nejistotám...
...to jsou Ti, kteří ochutnají pravdu vesmírné přítomnosti. Ti, kteří tančí v rytmu božské hudby. Ti, kteří přináší nebe na zemi pro všechny....
S láskou a úctou ke všem odhodlaným, čelícím, kráčícím, umírajícím a vzestupujícím z popela...

©Taunia                       www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Pointou osvícení, probuzení a plného sebeuvědomění je, že vědomí a podvědomí již nadále nejsou odděleny.
/Teal Swan/

Žijeme v éře totální emoční rozjebanosti. Fajn je, že si to začínáme uvědomovat a měnit "pravidla hry". Tak si dáváme šanci, že jednoho dne budeme svá rozhodnutí činit v souladu s vedením naší duše a že nebudou výsledkem vyhrocených emočních stavů, strachů a mechanismů přežití.... 

©Taunia                www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Pokud se nenacházíme v nadhledu nad mechanismy ega, traumaty z minulých prožitků, strachu způsobeného negativními zkušenostmi a nad implementovanými vzory systému, nelze činit svobodnou volbu a rozhodnutí. Taková rozhodnutí budou vždy ovlivněna zmíněnými prožitky, emočními zápisy a systémem přesvědčení, který jsme převzali. 

©Taunia              www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Dnes jsou snadno dostupné hluboké spirituální pravdy. Nicméně pochopit a umět je "uchopit" vyžaduje připravenost a jistou formu inteligenčního přesahu a moudrosti, které se kultivují postupným hlubokým porozuměním a dosednutím těchto pravd až na buněčnou úroveň fyzického těla. Je velký rozdíl přijmout a pochopit jistou informaci mentálně proti tomu, zažít ji v hloubi svého bytí. 

©Taunia                    www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Někdy je pravda našeho života devastující, proto ji podvědomě obalujeme dostatečně silnou lží, abychom přežili. 

©Taunia                                                 www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Jednoho dne přijdete do bodu, kdy vám nikdo neporadí, nikdo vám neudělá žádný vhled a nenačte vaší osobní situaci, protože budete naslouchat a následovat jen hlas a vize vaší Duše. Hlas, který uslyšíte pouze vy a vize, které uvidíte také pouze vy, protože jsou pro vás, jsou vaše, jsou jedinečné a nezapadají do všeobecně udávaných "pravidel" a "duchovních" návodů. Zdají se pro logickou mysl neuchopitelné, přesto dávají vaší Duši smysl. Je to plán vaší Duše, který je pro druhé nedostupný a neviditelný. A pro vás začne být velmi intimní záležitostí. Vaší největší ochranou je úroveň vědomí, které jste dosáhli a kdy se začínáte vymaňovat ze systémů, které nejsou v souladu s vesmírným řádem. Pochopíte také, že druzí jsou schopni porozumět a "uvidět" pouze do výše svých vlastních uvědomění, zkušeností a možností.

©Taunia 
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz
foto: ametyst-kámen duše

Pamatujte, že ta Síla, která se stará o to aby tlouklo vaše srdce, aby vám rostly vlasy a nehty, aby se dělily vaše buňky a tělo se obnovovalo -tato Síla, která koluje ve vaší krvi a zabezpečuje ve vašem těle miliony procesů probíhajících každou vteřinu je tou stejnou Silou, která také tvoří nové Planety, Hvězdy, nové Světy a celé Vesmíry.....VY JSTE TOU SILOU !

©Taunia                    www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz   

Nechte se inspirovat druhými, ale neuctívejte je. Uctíváním druhých zrazujete sami sebe - svou vlastní jedinečnost. Vzdáváte se tak své vlastní síly. Oslavujte svou cestu, své prožitky, pochopení a porozumění, ke kterému jste dorostli. Energie uctívání druhých vás neposílí, nebude vám ku prospěchu. Proto oceňujte, ale neuctívejte. Život každého jedince píše příběh. Je to jen o tom, naučit se číst vlastní knihu a ctít svou cestu, svůj osobní příběh.

©Taunia                        www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz 

Vše co se děje má svou příčinu. Potřebuji znát příčiny, jelikož v nich leží odpovědi. Mnohokráte mi druzí nedokázali dát odpověď. V takovém případě je třeba hledat, bádat, řešit, hrabat hluboko a dožadovat se vysvětlení tak dlouho, až se dostaví. Protože v nich leží poznání. Jsme tu kvůli poznání. Zdroj poznává sám sebe skrze nás. Když najdete své odpovědi, poznání a uvědomění, najdete svůj největší poklad. Takový, který vám nikdo nemůže vzít, jelikož se zapsal do DNA vašeho bytí. Poznání a uvědomění vás osvobozuje za hranice chápání. Můžete procestovat celý svět a přesto býti vězni. A můžete prožít celý život uvěznění v žaláři, a přesto být naprosto svobodní.

©Taunia 
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz

Problém je, že málokdy rozeznáme opravdovou lásku od manipulace a závislosti, protože tak nám byla v dětství představena. 

©Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Na moudrost a krásu duše neexistuje diplom ani certifikát. Ty stvrzuje výraz očí, šlechetné čisté myšlenky a soucitná hřejivá náruč srdce. 

©Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Když žena vstupuje do celistvosti, vstupuje do naprostého přijímání toho, co je. To ale neznamená, že je úplně blbá a nechá se nastrkat tam, kde ji chce mít strach, omezenost, neschopnost, vypočítavost a zneužité ezoterické a spirituální fráze druhých.

©Taunia             www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Je velmi důležité rozlišovat mezi ezoterickými frázemi, které jsou vytrženy z kontextu a zneužity k obhájení strachu, neschopnosti, lenosti a pohodlí a hlubokou spirituální pravdou.

©Taunia             www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Opravdová a trvající spirituální síla přichází skrze očistu na všech úrovních Bytí. Duch nemůže skrze vás pracovat pokud je vaše mysl, srdce, tělo a prostředí ucpané věcmi, lidmi, rozptýlením, zmatkem, závislostmi a dramaty. Nezjistíte, co vaše energie opravdu k vývoji potřebuje, pokud nemůžete být sami se sebou alespoň jeden den bez rozptýlení. Nepřivoláte nejvyšší formu intimního vztahu, pokud se budete neustále spokojovat se vztahy průměrnými, jen abyste nebyli osamocení. Nevyladíte se na to, čím chce vaše srdce obohatit svět ve formě vašich jedinečných talentů a možností, pokud si nikdy nedáte prostor k tomu, abyste je naplnili. 

/Sophie Bashford/

Zdravou formou přitažlivosti je teplo. Způsob, kterým ji prožíváte ve svém těle je místo tenze a nádechu výdech. Pokud je pozitivní přitažlivost kterou cítíte ve vašem těle ulevující a uvolňující, jedná se o zdravý pocit. Osoba, se kterou máte být v partnerství vám dává více pocit domova než vzrušení.
/Teal Swan/ 

Opravdová láska nepotřebuje dramata, nepotřebuje vyhrocené vášnivé romantické scény, nepotřebuje se dokazovat, protože je to obrovská tvořivá sebevědomá síla, které stačí BÝT. Ti, kteří potřebují ve vztahu adrenalinové horské dráhy, aby si vzájemnou lásku dokazovali a bandážovali tak svá dětská zranění a uspokojovali své neléčené emoce, nejsou silní na to, aby opravdovou lásku ustáli.

©Taunia 
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Na planetu se vrátila Žena, která nepotřebuje muže aby ji ochraňoval a zabezpečoval. Takovou Ženu chrání a zabezpečuje Vesmírná Inteligence v jejímž rytmu tančí její bosé nohy po povrchu Země. Ale tato Žena potřebuje vidět Muže - Vůdce, který ji svou energií přesáhne, zastřeší a kterému předá vedení a v pocitu bezpečí jeho ryzí mužské síly ho bude s vášní v srdci následovat....

©Taunia               www.slunecnabrana.cz   www.mistrovskekrystaly.cz 

Člověk pozná opravdovou lásku v momentě, kdy má proléčené své emoce, ve kterých se následně stává silným. Potom ne že by nevnímal a neuměl emoce prožívat, ale není již jejich otrokem. Tím se stává neovladatelným a nevyživuje druhé, kteří potřebují dokrmovat své negace vzniklé neléčenými emočními stavy tím, že u druhých vzbuzují pocit viny, bolest a strach. Člověk, který vstoupil do emoční síly skrze sebepoznání nehraje egoistické hry a nepotřebuje ve svém životě dramata. Žije a miluje ze své síly, z místa vlastní energie, kterou nemusí a nezískává prostřednictvím manipulací a vyhrocených dramat u druhých.

©Martina Christová 
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz