ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM UVEDENÍM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Tyto stránky vznikly na základě impulzu od Slunce. Jsou na nich sdíleny osobní příběhy nebo příspěvky týkající se mé "cesty", které vedou k pochopení a uvědomění si souvislostí na cestě spirituálního a osobního rozvoje. Ve Slunečním Zápisníku jsou popisovány zážitky, vjemy a uvědomění, které invokuje Slunce. Mým přáním je, aby každý objevil, pochopil a využil sílu, kterou v sobě nosí. Aby se každý stal sám sobě učitelem, léčitelem, průvodcem a pánem. Mé příběhy jsou vašimi příběhy. 

                             Taunia Atiriamin /Martina Christová                             

Facebook / Pinterest / Instagram / YouTube 

Jak se dívat do Slunce I , Jak se dívat do Slunce II , Jak se dívat do Slunce III

Mnoho lidí žije své životy vydáni na milost strachu. Hrají na jistotu a neriskují - a zatímco mohou skončit s méně boulemi a odřeninami, jejich život často hladoví po kouzle. A proto musí být řečeno, že člověk který nic neriskuje, riskuje úplně vše.
/Teal Swan/

V současné době velké spirituální transformace vcházíme více a více do souladu s vlastní duší, která samozřejmě volá také po "vyšší formě" partnerských vztahů založených na čisté lásce, úctě, pochopení a přijetí. Problém je, že ego toto nevyhodnocuje jako partnerskou lásku. Ego podléhá programu lásky jako vášně, pudové přitažlivosti a vzrušení, kterými po nějakou dobu naplňuje své nevyléčené emoce, což je v podstatě jistý druh závislosti a téměř vždy končí zklamáním. Všeobecně vztahy prochází velkou přeměnou, kde prošlapáváme naprosto nové cesty a kde se duše začíná silně "hlásit o slovo a svého partnera". 

©Taunia                  www.slunecnabrana.cz      www.mistrovskekrystaly.cz  

Vesmír vás nezkouší....to nejsou zkoušky, to je tréning a možná není jednoduchý, protože jen Ti Nejlepší z Nejlepších mají ten nejtvrdší tréning......

©Taunia          www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz

Když odstraníte z partnerských vztahů peníze, závislost na sexu a závislost emoční, 99% jich okamžitě zkolabuje...

©Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Nikdy nemůžete uniknout Slunci, vždy si vás najde. Je tam, kde je Světlo a proto nikdy nemůžete uniknout Slunci, protože Světlo je uvnitř vás a Vy jste tím Sluncem...

©Taunia               www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Čím více a lépe znáte sami sebe, tím méně váš život a vaše rozhodnutí ovlivňuji mechanismy přežití, vaše strachy a vaše ego. Ale také strachy, mechanismy přežití a ego druhých lidí. V poznání sebe leží síla potřebná odpoutat se z davu, který se nekontrolovatelně v rytmu výše zmíněného řítí "někam" a vědomě kráčet tam, kam vás vede čistá touha vaší duše. 

©Taunia              www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz  

Co vlastně všichni tito lidé hledají? Sebe hledají, hledají sebe. V cigaretách, v alkoholu, v každé další nové známosti, ve střídajících se milenkách a milencích, v drogách, po barech a putykách, ve vzrušení a rozptýlení. A ti, kterým nakonec dojde dech a padnou na kolena v marnosti a zoufalství, najdou. Uslyší hlas vlastní duše a pocítí své největší životní ztráty. Zažijí bolest, kterou ještě nezažili. A potom, až jednoho dne potom, budou schopni vstoupit do svého vnitřního klidu, vnitřní svobody a setrvávat v pravdě vlastní duše a vydat se v pokoře směrem, kterým je vede.

©Taunia              www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz   

Myslím, že není nezbytné nikde vehementně otevírat portály do jiných dimenzí, hodiny bručet om, bubnovat a ujíždět v "mimozemských plavidlech". Je to forma úniku, chybí zde "selský rozum" a ukotvená moudrost. Jsem přesvědčena, že poznáváním sebe sama, přijetím vlastní temnoty, porozuměním životním zkušenostem a zpracováním vlastních traumat až na buněčnou úroveň nacházíme sami sebe, propojujeme se přirozeně s vesmírnou inteligencí a se svou božskou podstatou, kterou ukotvujeme ve svém těle a kráčíme v souladu se svou duší. Tím otevíráme ten největší portál, který otevřít vůbec můžeme. Obohatíme svět tak, že se zaraduje a ty portály a energetické víry které se mají otevřít, se otevřou samovolně samy... 

©Taunia            www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Skutečnou svobodu zažívá člověk tehdy, až není ovládán svým strachem, na něm založenými mechanismy přežití, chtíčem, závislostmi a spletitými podprahovými argumenty svého ega. 

©Taunia           www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Je rozdíl mezi býti vnímavý a býti vědomý. Vědomý člověk si je vědom hlubších vesmírných pravd, zákonů a souvislostí, které vytváří změny v biochemii jeho fyzického těla.

©Taunia   
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Ti, kteří jsou v souladu se svou duší a tančí na rytmus svého srdce, stávají se neřízenou střelou. Vědí čemu mohou věřit a co je iluzí duálního světa vzniklou ze strachu a z omezenosti lidské mysli. Takoví lidé jsou svobodní, fungují v souladu s kosmickými silami, jejich těla jsou zdravá - mají aktivní sebe-regenerační schopnost, jsou omlazováni frekvencemi inteligence, moudrosti a světla. Tito lidé ví, že v momentě kdy začnou potlačovat svou duši a hlas svého srdce a nechají vládnout logickou mysl, onemocní, protože naruší soulad a spojení se silou, která vyživuje jejich těla i duši. Vědomí lidé nepáchají prostituci ani na svém těle, ani na své duši. Takoví lidé jsou neuchopitelní, nekontrolovatelní, věrní svému srdci.

©Taunia                        www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Existuje hluboká touha kráčet po této planetě svobodně, vystoupit ze všech omezení, rozprostřít se za hranice "běžného", zažít život z širší perspektivy, přivést celý vesmír do přítomného okamžiku...
Tato touha po svobodě je hnací silou vnitřního bojovníka uvnitř každého z nás...toho, který se objeví...dříve nebo později...jednoho dne - vnitřní bojovník, který nikdy nepřestane kráčet ke svému božskému právu naprosté svobody.
Ti, kteří jsou odhodlaní nezradit svou duši, ti, kteří zemřeli za živa, ti kteří vzestupují z popela, ti kteří čelí své bolesti, strachům, pochybám, nejistotám...
...to jsou Ti, kteří ochutnají pravdu vesmírné přítomnosti. Ti, kteří tančí v rytmu božské hudby. Ti, kteří přináší nebe na zemi pro všechny....
S láskou a úctou ke všem odhodlaným, čelícím, kráčícím, umírajícím a vzestupujícím z popela...

©Taunia                       www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Pointou osvícení, probuzení, plného sebeuvědomění je, že vědomí a podvědomí již nadále nejsou odděleny.
/Teal Swan/

Žijeme v éře totální emoční rozjebanosti. Fajn je, že si to začínáme uvědomovat a měnit "pravidla hry". Tak si dáváme šanci, že jednoho dne budeme svá rozhodnutí činit v souladu s vedením naší duše a že nebudou výsledkem vyhrocených emočních stavů, strachů a mechanismů přežití.... 

©Taunia                www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Pokud se nenacházíme v nadhledu nad mechanismy ega, traumaty z minulých prožitků, strachu způsobeného negativními zkušenostmi a nad implementovanými vzory systému, nelze činit svobodnou volbu a rozhodnutí. Taková rozhodnutí budou vždy ovlivněna zmíněnými prožitky, emočními zápisy a systémem přesvědčení, který jsme převzali. 

©Taunia              www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Dnes jsou snadno dostupné hluboké spirituální pravdy. Nicméně pochopit a umět je "uchopit" vyžaduje připravenost a jistou formu inteligenčního přesahu a moudrosti, které se kultivují postupným hlubokým porozuměním a dosednutím těchto pravd až na buněčnou úroveň fyzického těla. Je velký rozdíl přijmout a pochopit jistou informaci mentálně proti tomu, zažít ji v hloubi svého bytí. 

©Taunia                    www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Někdy je pravda našeho života devastující, proto ji podvědomě obalujeme dostatečně silnou lží, abychom přežili. 

©Taunia            www.slunecnabrana.cz  www.mistrovskekrystaly.cz 

Problém je, že málokdy rozeznáme opravdovou lásku od manipulace a závislosti, protože tak nám byla v dětství představena. 

©Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Na moudrost a krásu duše neexistuje diplom ani certifikát. Ty stvrzuje výraz očí, šlechetné čisté myšlenky a soucitná hřejivá náruč srdce. 

©Taunia
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Když žena vstupuje do celistvosti, vstupuje do naprostého přijímání toho, co je. To ale neznamená, že je úplně blbá a nechá se nastrkat tam, kde ji chce mít strach, omezenost, neschopnost, vypočítavost a zneužité ezoterické a spirituální fráze druhých.

©Taunia          www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Je velmi důležité rozlišovat mezi ezoterickými frázemi, které jsou vytrženy z kontextu a zneužity k obhájení strachu, neschopnosti, lenosti a pohodlí a hlubokou spirituální pravdou.

©Taunia          www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz  

Opravdová a trvající spirituální síla přichází skrze očistu na všech úrovních Bytí. Duch nemůže skrze vás pracovat pokud je vaše mysl, srdce, tělo a prostředí ucpané věcmi, lidmi, rozptýlením, zmatkem, závislostmi a dramaty. Nezjistíte, co vaše energie opravdu k vývoji potřebuje, pokud nemůžete být sami se sebou alespoň jeden den bez rozptýlení. Nepřivoláte nejvyšší formu intimního vztahu, pokud se budete neustále spokojovat se vztahy průměrnými, jen abyste nebyli osamocení. Nevyladíte se na to, čím chce vaše srdce obohatit svět ve formě vašich jedinečných talentů a možností, pokud si nikdy nedáte prostor k tomu, abyste je naplnili. 

/Sophie Bashford/

Zdravou formou přitažlivosti je teplo. Způsob, kterým ji prožíváte ve svém těle je místo tenze a nádechu výdech. Pokud je pozitivní přitažlivost kterou cítíte ve vašem těle ulevující a uvolňující, jedná se o zdravý pocit. Osoba, se kterou máte být v partnerství vám dává více pocit domova než vzrušení.
/Teal Swan/ 

Opravdová láska nepotřebuje dramata, nepotřebuje vyhrocené vášnivé romantické scény, nepotřebuje se dokazovat, protože je to obrovská tvořivá sebevědomá síla, které stačí BÝT. Ti, kteří potřebují ve vztahu adrenalinové horské dráhy, aby si vzájemnou lásku dokazovali a bandážovali tak svá dětská zranění a uspokojovali své neléčené emoce, nejsou silní na to, aby opravdovou lásku ustáli.

©Taunia 
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz 

Na planetu se vrátila Žena, která nepotřebuje muže aby ji ochraňoval a zabezpečoval. Takovou Ženu chrání a zabezpečuje Vesmírná Inteligence v jejímž rytmu tančí její bosé nohy po povrchu Země. Ale tato Žena potřebuje vidět Muže - Vůdce, který ji svou energií přesáhne, zastřeší a kterému předá vedení a v pocitu bezpečí jeho ryzí mužské síly ho bude s vášní v srdci následovat....

©Taunia               www.slunecnabrana.cz   www.mistrovskekrystaly.cz 

Člověk pozná opravdovou lásku v momentě, kdy má proléčené své emoce, ve kterých se následně stává silným. Potom ne že by nevnímal a neuměl emoce prožívat, ale není již jejich otrokem. Tím se stává neovladatelným a nevyživuje druhé, kteří potřebují dokrmovat své negace vzniklé neléčenými emočními stavy tím, že u druhých vzbuzují pocit viny, bolest a strach. Člověk, který vstoupil do emoční síly skrze sebepoznání nehraje egoistické hry a nepotřebuje ve svém životě dramata. Žije a miluje ze své síly, z místa vlastní energie, kterou nemusí a nezískává prostřednictvím manipulací a vyhrocených dramat u druhých.

©Taunia 
www.slunecnabrana.cz
www.mistrovskekrystaly.cz