Osobní rozvoj

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Cokoliv máte dělat, dělejte to nyní. Podmínky jsou vždy nemožné"-Doris Lessing, vítězka Nobelovy Ceny za Literaturu (věk 88)...

V roce 1944 byl ve Spojených státech uskutečněn experiment za účelem zjištění, jak dokáže jedinec prosperovat pouze na základních fyziologických potřebách bez přítomnosti citu. Experiment zahrnoval 40 novorozeňat umístěných ve speciálním zařízení, kam je pečovatelé chodili krmit, koupat a přebalovat. Nic jiného. Pečovatelé měli nařízeno se na děti...

Nacházíme se v intenzivním kolotoči obrovských kritických výzev téměř v každé oblasti života. Mnozí obdrželi paralyzující ránu, která obrátila a stále obrací jejich život naruby a která je pečetí trvalé životní změny. Nejsou to ale pouze jedinci, kteří čelí zlomovým výzvám, nýbrž celá společnost. At´se jedná o cokoliv a kdekoliv, vše, co se...

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Tento článek je sdílením vlastní zkušenosti, přístupu, postojů a životních rozhodnutí. V žádném případě není míněn jako nabádání druhých k nevyhledání nebo odmítnutí lékařské pomoci či zákroku v případě potřeby nebo situace, která je vyžaduje.

Během dětství jste měli spoustu zodpovědností, které způsobily, že jste se museli o sebe starat a bránit se. Emočně jste mohli podporovat rodinu a od brzkého věku jste mohli mít pocit, že je vaší povinností vstoupit do této role. Potřebujete ulevit své mysli od stresu a okolností, které nemůžete kontrolovat.

Často se cítíte izolovaní a odcizení. Přitahují vás vztahy, kde nejste uznávaní, podporovaní a v bezpečí. Slabé hranice a nízké sebevědomí ve vás zanechávají pocit, že jste z "nižší třídy" než ostatní lidé. Dychtíte ukázat, že jste mnohem lepší a úspěšnější, abyste dokázali svou nezávislost vlivným osobám ve vašem životě. Nesete v sobě spoustu viny...

Když přijdeme na tuto planetu - do duální reality, přicházíme s věděním, že přežijeme pouze na základě přijetí okolí, péči a lásce rodičů. Musíme být "PŘIJATELNÍ", proto pomalu ale jemně na základě požadavků našich rodičů a okolí formujeme svá přesvědčení, co je dobré a co špatné, co je přijatelné a co ne... jen pro ten jediný důvod - abychom...

Kristus nebyl osoba, tomu musíme porozumět. Kristovské vědomí bylo velké skupinové vědomí. To co nazýváte Ježíš, což je osoba, skrze kterou kristovské vědomí nechalo samo sebe proudit jako skrze prostředníka, byl pouze první člověk, který přivedl kristovské vědomí dolů na planetu. To je vše, čím tento člověk byl. Kristovské vědomí, což je...

Svobodná volba je krásná věc. Můžete si vybrat, co je pro váš život nejlepší. A to je všeobecně to, co vás činí šťastnými.

Síly osudu

23.05.2020

Síly osudu na vás tlačí. Nastal čas přehodnotit co znamená transformace. Když povoláte vyšší síly božské moci na podporu vaší cesty, vytváříte bezúnikový závazek.

Uvnitř každé z vás existují aspekty vašeho vlastního bytí, které potřebují být zvědoměny, opečovány a soucitně léčeny. Jedním z těchto aspektů hlásící se o pozornost je aspekt ženy - zubožené, zbídačené, zneužité, slabé a beznadějně "odevzdané" svému osudu. Kde se vzala tato polomrtvá žena? Jak a co se stalo, že ženy nesoucí obrovskou tvořivou a...

Mnohé je v pohybu, mnohé se mění, přetváří - kolabuje a utváří, mnohé je přehodnocováno. Intenzivní osobní a spirituální vzestup které lidstvo započalo nadále nabírá na intenzitě. Již není cesty zpět. To staré, to co jste znali, co jste se naučili, v čem jste byli zvyklí fungovat odchází a přichází nový "Řád" - Řád, který je více v souladu s...

Člověk s jistými schopnostmi nemusí být nezbytně člověkem vědomým. Vědomý člověk je člověk, který dokáže naslouchat Vesmíru a nechá se jím vést. Taková cesta vyžaduje odvahu, jelikož často vede jedince cestami, které ještě nikdo jiný neprošlapal a žádá ho o věci, které absolutně naší mysli, našemu okolí a společnosti nedávají smysl. Nezbývá nic...

Jsem tu, abych vám řekla, že můžete. Vždy se můžete zvednout a vylézt z té nejhlubší jámy, do které jste "upadli". Ani tam nejste sami. Vaše Duše je s vámi. Je s vámi vždy a všude. To čemu říkáte zázraky, jsou jen zmanifestované možnosti vaší duše jako odpověď na vaše nejhlubší touhy a vaše pevná nezlomná rozhodnutí. To ona vás...

Cesta ven

19.03.2020

Tento článek vznikl na základě zkušeností a dlouholetého osobního sebepoznávání s využitím schopností komunikace s vesmírnou inteligencí, podrobného studia a aplikace metod a procesů od Teal Swan ( v článku jsou citovány její poznatky) a Evette Rose.

Když muž vstoupí do vašeho lůna, jaký typ energie a vědomí má? Je zatrpklý, je šťastný, miluje sám sebe, miluje vás? Myslí pozitivně nebo negativně?

Závislost je fyzická nebo psychologická potřeba nějaké látky jako je droga nebo alkohol. Tělo se na této látce stane závislé. A protože tělo si dokáže vybudovat toleranci, je zcela běžné, že se dávka látky s časem navyšuje. U takových jedinců mohlo dojít k emočnímu, mentálnímu nebo sexuálnímu zneužití. Hledají způsoby, jak získat sílu (i když jen...

Moudrost srdce

28.02.2020

"Moudrost srdce je v podstatě spojení vaší autentické síly s jejím zdrojem opravdovosti a ryzosti kterou máte uvnitř sebe."

Čistá hluboká touha vycházející z vašeho nitra je jazykem vaší duše za účelem rozvoje a sebeuvědomění. Touha je směrovkou k lidem, místům, prožitkům a událostem, které urychlí váš růst a pochopení.