Osobní rozvoj

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Během dětství jste měli spoustu zodpovědností, které způsobily, že jste se museli o sebe starat a bránit se. Emočně jste mohli podporovat rodinu a od brzkého věku jste mohli mít pocit, že je vaší povinností vstoupit do této role. Potřebujete ulevit své mysli od stresu a okolností, které nemůžete kontrolovat.

Často se cítíte izolovaní a odcizení. Přitahují vás vztahy, kde nejste uznávaní, podporovaní a v bezpečí. Slabé hranice a nízké sebevědomí ve vás zanechávají pocit, že jste z "nižší třídy" než ostatní lidé. Dychtíte ukázat, že jste mnohem lepší a úspěšnější, abyste dokázali svou nezávislost vlivným osobám ve vašem životě. Nesete v sobě spoustu viny...

Cesta ven

18.07.2020

Nikdy nebudete volní, svobodní, šťastní a nezažijete opravdovou lásku, dokud skrze své temné stránky, potlačené bolesti, uzdravený vztah ke svým rodičům, zpracování svých strachů, soudů a traumat nepotkáte a nepoznáte sami sebe. Vaše životní volby budou řídit právě tyto zmíněné strachy, bolesti a ego. Když mluvím o volnosti a svobodě, mám na mysli...

Když přijdeme na tuto planetu - do duální reality, přicházíme s věděním, že přežijeme pouze na základě přijetí okolí, péči a lásce rodičů. Musíme být "PŘIJATELNÍ", proto pomalu ale jemně na základě požadavků našich rodičů a okolí formujeme svá přesvědčení, co je dobré a co špatné, co je přijatelné a co ne...jen pro ten jediný důvod, abychom...

Kristus nebyl osoba, tomu musíme porozumět. Kristovské vědomí bylo velké skupinové vědomí. To co nazýváte Ježíš, což je osoba, skrze kterou kristovské vědomí nechalo samo sebe proudit jako skrze prostředníka, byl pouze první člověk, který přivedl kristovské vědomí dolů na planetu. To je vše, čím tento člověk byl. Kristovské vědomí, což je...

Svobodná volba je krásná věc. Můžete si vybrat, co je pro váš život nejlepší. A to je všeobecně to, co vás činí šťastnými.

Síly osudu

23.05.2020

Síly osudu na vás tlačí. Nastal čas přehodnotit co znamená transformace. Když povoláte vyšší síly božské moci na podporu vaší cesty, vytváříte bezúnikový závazek.

Uvnitř každé z vás existují aspekty vašeho vlastního bytí, které potřebují být zvědoměny, opečovány a soucitně léčeny. Jedním z těchto aspektů hlásící se o pozornost je aspekt ženy - zubožené, zbídačené, zneužité, slabé a beznadějně "odevzdané" svému osudu. Kde se vzala tato polomrtvá žena? Jak a co se stalo, že ženy nesoucí obrovskou tvořivou a...

Mnohé je v pohybu, mnohé se mění, přetváří - kolabuje a utváří, mnohé je přehodnocováno. Intenzivní osobní a spirituální vzestup které lidstvo započalo nadále nabírá na intenzitě. Již není cesty zpět. To staré, to co jste znali, co jste se naučili, v čem jste byli zvyklí fungovat odchází a přichází nový "Řád" - Řád, který je více v souladu s...

Jsem tu, abych vám řekla, že můžete. Vždy se můžete zvednout a vylézt z té nejhlubší jámy, do které jste "upadli". Ani tam nejste sami. Vaše Duše je s vámi. Je s vámi vždy a všude. To čemu říkáte zázraky, jsou jen zmanifestované možnosti vaší duše jako odpověď na vaše nejhlubší touhy a vaše pevná nezlomná rozhodnutí. To ona vás...

Člověk s jistými schopnostmi nemusí být nezbytně člověkem vědomým. Vědomý člověk je člověk, který dokáže naslouchat Vesmíru a nechá se jím vést. Taková cesta vyžaduje odvahu, jelikož často vede jedince cestami, které ještě nikdo jiný neprošlapal a žádá ho o věci, které absolutně naší mysli, našemu okolí a společnosti nedávají smysl. Nezbývá nic...

Cesta ven

19.03.2020

Tento článek vznikl na základě zkušeností a dlouholetého osobního sebepoznávání s využitím schopností komunikace s vesmírnou inteligencí, podrobného studia a aplikace metod a procesů od Teal Swan ( v článku jsou citovány její poznatky) a Evette Rose.

Když muž vstoupí do vašeho lůna, jaký typ energie a vědomí má? Je zatrpklý, je šťastný, miluje sám sebe, miluje vás? Myslí pozitivně nebo negativně?

Závislost je fyzická nebo psychologická potřeba nějaké látky jako je droga nebo alkohol. Tělo se na této látce stane závislé. A protože tělo si dokáže vybudovat toleranci, je zcela běžné, že se dávka látky s časem navyšuje. U takových jedinců mohlo dojít k emočnímu, mentálnímu nebo sexuálnímu zneužití. Hledají způsoby jak získat sílu (ikdyž jen nad...

Moudrost srdce

28.02.2020

"Moudrost srdce je v podstatě spojení vaší autentické síly s jejím zdrojem opravdovosti a ryzosti kterou máte uvnitř sebe."

Čistá hluboká touha vycházející z vašeho nitra je jazykem vaší duše za účelem rozvoje a sebeuvědomění. Touha je směrovkou k lidem, místům, prožitkům a událostem, které urychlí váš růst a pochopení.

Myšlenka, že můžeme myslet svým srdcem není už jen metaforou, ale velmi opravdovým fenoménem. To vešlo ve známost, jelikož propojený výzkum dvou nebo tří oblastí dokazuje, že srdce je hlavním centrem inteligence lidských bytostí.

Světlo je jedna z nejsilnějších sil ve vesmíru.Můžete jej vnímat jako živou přítomnost, která může být kdykoliv nebo kdekoliv najednou. Reaguje na vaše myšlenky o něm. Světlo je přítomné ve všech známých vesmírech, ačkoliv ne v přesně takové formě, jako v tom vašem.

Jak dalece se musíme od sebe odchýlit? Jak dlouho musíme sami sebe opouštět od chvíle, kdy jsme si vybrali se opustit? Opouštíme sami sebe při porodu a pokud nesjednotíme sami sebe během svého života, sjednotíme se ve smrti.