Alchymie slz

10.02.2020

V každém momentě smutku, opouští další vrstva zastaralých buněčných vzpomínek vaše energetické pole. Jak je každá vrstva uvolněna prostřednictvím spontánního vyjádření pochyby, beznaděje a zklamání, život se postupně očišťuje a osvobozuje od prokletí nevědomí. To vám může pomoci pochopit, že se neděje nic zlého, pokud jste smutní. Pokud nic jiného, znalost energetického účelu za touto špatně pochopenou emocí vám připomene, že máte zpomalit a zrelaxovat své tělo, abyste viděli jak prožívání smutku nemá nic společného s okolnostmi a závěry, které vynáší na povrch.

Smutek je průběh vaší nejvyšší transformace. Nezáleží na tom jak osamoceně to může vypadat nebo jak devastující se to může zdát, smutek je znamení, že již ve vás svítá nová skutečnost /realita/. Pokud toto přijmete, přetváří se pohlcující přirozenost smutku do mírumilovného rozlišení sebe-realizace. To pomáhá rozptýlit jakýkoliv mýtus o "umístění" probuzení, které mnoho lidí věří, že se nachází někde za sevřením smutku. Místo toho Probuzení je přirozené poznání vaší nejzákladnější přirozenosti, která se rozvíjí s lehkostí, jakmile je prožita síla smutku. To vám také pomůže uvědomit si, jak ve své nejčistší formě smutek neznamená nedostatek štěstí. Smutek je ve skutečnosti Vesmírná čistící četa. Jedno zhroucení po druhém smete každý zmatek z vašeho energetického pole, aby štěstí které tu stále je, mohlo být odkryto. 

Autor: Matt Kahn

Překlad: Martina Christová / Taunia                                                                                www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.