Bohyně o vás ví

28.10.2020

Bohyně - spirituální svatyně vysokého ženského vědomí - o vás ví a zná přesné metody vytahující z vás Opravdové Poslání Vaší Duše na Zemi. 

Bohyně vás zná ve všech aspektech, všech dimenzích, všech směrech času a prostoru. Prosím rozumějte, že když o vás Bohyně ví, ať už jste muž nebo žena, ať už v ní věříte nebo ne, ať rozpoznáte Její ruku ve svém životě nebo ne - vše zahrnující, nekonečně moudré a obrovské tělo Božského Vědomí o vás ví.

Bohyně ztělesňuje ženskou energii - tu, která je Zdrojem Všeho. Je to zdroj živoucího vesmíru. Je to Lůno, ve kterém je zasazena myšlenka Mužského Bytí.

Je Vším.

Takže, když o vás Bohyně ví, znamená to, že o vás ví naprosto plně na všech rovinách existence.

Zná vás a provází vás. Bere vás za ruku, pokládá Svou aktivovanou energii na vaše srdeční centrum a vede vás do středu vašeho Já.

Přivádí vás zpět do zapomenutých míst posvátných svatyní Své Lásky. Připomíná vám, že vaše místo odpočinku a váš prostor tvoření je zde - v chrámech Starého, které jsou lůnem pro zrození naprosto Nového.

Bez toho, aniž byste věděli jak, proč nebo kdy... vás přivede tváří v tvář s vašimi nejopravdovějšími emocemi, vaší odmítnutou silou, vaším vzdorem otevřít se a být viděni jako "odlišní", vaším mentálním bojem a potřebami vašeho nenasytného ega kontrolovat vše, co není dané nebo známé.

Vždy tak jemně dýchá nad vaším unaveným čelem, do vašeho Třetího Oka, dolů, dolů do vašeho Hrdla, vašeho bolavého těžkého Srdce...a najde všechny a jakékoliv možné způsoby, aby vám dala vědět, že je Tady.

Jste na cestě akutního a bohatého rozpomínání - na odchodu z vězení sebeponižování do divokého a úchvatného dobrodružství, do sféry hluboké intimity s Božstvím.

To vás zavede do víru vnitřního zotavení - znovuzískání toho, co bylo ztraceno, nacházejíce zaprášené šperky a drahokamy vaší posvátné moudrosti jeden po druhém, otevírajíce se okamžik za okamžikem spojení s dalšími členy vašeho kmene, který hraje roli v zažehnutí vaší božské suverenity.

Když Bohyně vstoupí a započne svou práci, život jaký jste znali skončí. Život, který jste dávno zapomněli že existuje, začne kvést.

Nebude vypadat tak, jak vaše mysl očekává a jedna z primárních úkolů Bohyně jako spirituální terapeutky je vymýtit vaše nadměrné spoléhání se na nižší funkce mysli.

Pro jakoukoliv Duši, která má posvátnou smlouvu Jí sloužit - což Ji přirozeně zahrnuje - se svět otřese a bude obrácen naruby až přijde čas k odhalení této vzpomínky.

Vždy můžete ustát přirozenost probuzení, které vám předepsala Nejvyšší Lékařka ze všech - Velká Bohyně.

To, jak se vám zjeví, bude záhadné a nečekané. Když drží zrcadlo k vašim nejhlouběji pohřbeným pokladům, často se nejprve odhalí jako všechna vaše neléčená zranění a potlačené pravdy.

Konfrontujte sami sebe a nebojte se konečně podívat na to, od čeho jste celou věčnost utíkali.

Ti, kteří mají odvahu stoupnout si před zrcadlo, sklidí trvající a nejcennější odměny.

Bohyně vás zná do větší hloubky, než momentálně znáte sami sebe.

Bohyně také zná vaši roli zde a nepropadejte iluzi, že vás neroztáhne a nenatáhne do plného rozsahu vaší spirituální kompetence. Dokáže být jemnou, měkkou Matkou světelného dotyku, která vás kolébá ve SVÉ náruči a zpívá vám božské ukolébavky. Také se ale může najednou změnit v nelítostnou neochvějnou bojovnou Královnu, která vás vytrhne z vaší amnézie a nadměrně stagnujících pohodlných míst a vkřičí vaši Duši do života.

Autor: Sophie Bashford

Překlad: Martina Christová                                                                          www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.