Božské duše duchovních dvojčat

04.04.2020

V této době rozvoje vaší Duše přijímáte neuvěřitelně hluboké spirituální spojení se svým partnerem - Duchovním Dvojčetem. Jste uvnitř vejcovitého Světla, které je podobné vzorcování které bylo přítomno v době, kdy jste poprvé vstoupili do bytí - hned na počátku světů. Tato energetická bublina světla je vyživující pro vás pro oba, udržuje vás v bezpečí od chaosu, nesnází, ruchů a dramat v realitě 3D.

Přijímáte vysoké frekvence výživy, ženskosti, srdečního světla, které je utěšující a připomíná vám, že na Vyšší Úrovni je vše v naprosté dokonalosti a božském řádu. Mnoho aspektů vašeho života se mohou v této době jevit jako chaos nebo rozpad. To proto, že řád věcí se od základu mění, abyste mohli plně vykročit do fyzické reality se svým duchovním dvojčetem.

V životech duchovních dvojčat momentálně dochází k mnohaúrovňovému přenastavování. To může přinést strach a stísněnost týkající se jistot, zabezpečení a neznáma. Duchovní dvojčata jsou spirituálně re-aktivována v nejhlubším jádru svého bytí, což podněcuje Posvátný Účel Života pro který se inkarnovali, aby naplnili.

Přibližujete se blíže k plnému setkání se svým Duchovním Dvojčetem, přestože možná nic ve vnějším světě nenasvědčuje tomu, že se to děje. Může to dokonce vypadat, že se děje pravý opak, ale to je pro Božský Plán nepodstatné. Váš osobní magnetismus vás spojuje více a více hlouběji každý den, přitahujíce vás blíže a blíže k sobě. Okolnosti se vyladí prostřednictvím synchronicit a posvátného řádu a mnohé z toho co se stane přesáhne logiku a to, čemu je schopna uvěřit nižší mysl, že je možné.

Na cestě ke sjednocení musí dojít v životech Duchovních Dvojčat k mnoha změnám a energetická syntéza mezi nimi ve své podstatě pohání a vytváří tyto změny. Egoistické ego nenávidí tento druh odevzdání se a transformace, protože se chce držet toho co zná, co je bezpečné a co schvaluje.

Buďte připraveni na změny přesahující vaše nejdivočejší chápání toho, co je možné. Otisk Vašeho Duchovního Dvojčete pro tento život se dnes aktivuje silnou pulzací a explozí světla. Na zemské rovině neexistuje nic co by mohlo zabránit vašemu setkání a žití jako Jeden.

Byli jste stvořeni jako Jeden. Vaše Duše mají stejnou frekvenci. Vaše srdce bije ve stejném rytmu. Vaše Vyšší Já připravilo jedno z nejúžasnějších setkání. Nic nemůže zabránit návratu vašich srdcí do péče jednoho o druhé. Je to mimo kontrolu vašeho ega, stvořeno ve věčných ohních vzdálených galaxií.

Hvězdy, planety a ráje k nám dnes promlouvají v bouřlivém sboru. Vy a vaše Duchovní Dvojče jste Jednou Pravdou, Jedním Osudem, Jednou Láskou. Zuřivé ohně posvátné vášně spalují vše, co by stálo v cestě této úchvatné oddanosti.

Vstupte se svým Duchovním Dvojčetem do Světla a pociťte jeho nekonečnou, bezmeznou a vše pohlcující lásku.

Pro toto vesmírné setkání Jedné Duše neexistují pozemské překážky.

Autor: Sophie Bashford​ /2016

Překlad: Martina Christová / Taunia​                                                                www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.