Co je rozuměno pojmem vlastní sabotující mechanismy přežití a pohodlí

18.07.2020

Když přijdeme na tuto planetu - do duální reality, přicházíme s věděním, že přežijeme pouze na základě přijetí okolí, péči a lásce rodičů. Musíme být "PŘIJATELNÍ", proto pomalu ale jemně na základě požadavků našich rodičů a okolí formujeme svá přesvědčení, co je dobré a co špatné, co je přijatelné a co ne... jen pro ten jediný důvod -  abychom přežili. Potlačíme vlastní touhy, sny a talenty, pokud tyto nejsou pro naše okolí přijatelné.

V raném dětství prožíváme mnoho stresujících a z pohledu dítěte život ohrožujících situací, které dospělému člověku mohou připadat nevinné. Pocity z těchto situací se ukládají v emočním energetickém těle, a aby dítě mohlo fungovat, jsou zatlačeny do podvědomí. To je důvod, proč si někteří lidé nepamatují téměř nic ze svého dětství nebo jsou odpojeni od svých pocitů. Tělo má mechanismus, který nám zabezpečuje přežít ve stávajícím světě a situacích. Přežití je úkol číslo jedna, proto vznikají mechanismy, které nás brání před probuzením a zvědoměním těchto pocitů. Pokud tato takzvaná dětská traumata nezpracujeme a neočistíme od nich svá emoční energetická těla, nemůžeme ani mluvit o tom, že se rozhodujeme na základě svobodné volby, protože se ve své podstatě rozhodujeme na základě přežití. To je například důvod, proč spousta lidí upřednostňuje bezpečí před láskou, protože láska jako nejsilnější vesmírná vibrace probouzí traumatické pocity a chce nás přivést do souladu se světlem. To bolí. Bezpečí je pohodlnější.

Martina Christová / Taunia                                                                                                   www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.