Dnešní "ezo-sféra" zdá se býti poněkud nebezpečná

01.02.2020

Tak se mi zdá, že ezoterická scéna začíná být stále více nebezpečná, předimenzovaná informacemi, které někdo "stáhl" nebo "navnímal" a ať je to sebevětší hovadina, tak se jí druzí chytají a věří, že je to spasí.

A protože je na nás všechny vyvíjen stále větší tlak co se týče vlastního růstu, sebeuvědomění, vstoupení do vlastní síly a napojení se na svůj vlastní zdroj bez toho, aniž bychom si museli energii navzájem brát a aby mohla konstruktivně mezi námi všemi vyrovnaně proudit, vnímám toto jako hlavní záměr při vstupu do oblasti osobního a spirituálního rozvoje. 

Musíte pochopit, že osobní a spirituální rozvoj není o tom, že se tu budete prohánět na jednorožcích nebo létat na dracích, že musíte komunikovat s krystaly a rozplývat se ve světle za doprovodu andělů. Není s vámi nic špatně, pokud tyto záležitosti nevnímáte.

Informace, které jsou zprostředkovávány z "vyšších sfér" by měly být využitelné pro osobní rozvoj a k hledání konstruktivních řešení ve fyzické realitě, v obyčejném lidství. To znamená, že musí být řádně ukotveny ve fyzickém světě. Proto je nezbytné dbát na to, aby byly nástroje jako je meditace, komunikace s průvodci, dívání do slunce, krystaly, očisty, strava, duchovní a dechová cvičení a další praktiky využity vědomě k sebeanalýze a sebepoznávání, a vytvořili tak bezpečný prostor, ze kterého můžete pracovat na integraci nejen svých pozitivních aspektů, ale také těch negativních.

Odpovědi a řešení na svou životní situaci a stav bude vyhledávat stále větší množství lidí. Je nezbytné si uvědomit, že osobní a spirituální růst je proces, a že duchovní sféra není rychloopravna nebo sběratelna informací pro nakrmení ega. Pokud to se sebou a svým životem myslíte vážně, musíte pracovat na přenastavování mysli a svých mentálních vzorců, musíte prozkoumávat své podvědomí a intenzivně pracovat na fragmentaci a proléčení svých emocí, potřebujete znovu navštívit své dětství, a přivést jej do souladu se svou duší, po které musíte čistě a nezištně toužit.......protože ve své podstatě, duše vždy touží sama po sobě a vy sami jste ti, které hledáte, na které čekáte. 

A pak jednoho dne, až pochopíte mechanismy svého ega a přežití, až je prokouknete, pak se osvobodíte, protože nebudete nevědomě ohrožovat své vlastní štěstí a příležitosti, které vám život dá. Až ochutnáte život kde nevládne strach, ochutnáte opravdovou svobodu.

Proto, hledejte, naslouchejte, zkoušejte, ale nezapomínejte také na selský rozum, který máte každý v sobě. Je totiž velký rozdíl někde navnímat nebo načíst informace z místa emoční rozpolcenosti a z místa ukotveného čistého napojení na Zdrojovou Inteligenci. Pozemský život je o světle, ale také o temnotě. Jedno nemůže existovat bez druhého a obojí touží po jednotě, do které mohou vstoupit jen tehdy, když se navzájem přijmou a obejmou. 

©Martina Christová                           

www.slunecnabrana.cz,  www.mistrovskekrystaly.cz  

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.