Elestial – Dar Andělů

28.01.2020

Krystaly Elestialu jsou více známy jako "skeletové" krystaly. Tyto speciální křišťálové krystaly jsou dary přinesené na tuto planetu, aby pomohly při masové očistě, léčbě a znovuprobuzení, které se právě nyní na Zemi děje. S těmito krystaly přichází velká síla, konkrétně síla v překonání lidských emočních břemen.

Elestialy ztělesňují každou substanci fyzické roviny zatímco jsou zároveň sladěny s andělskou vibrací. Jejich zdroj se nachází za časovou linií a jejich původ je ve hvězdné sféře. Když se síly ráje materializovaly fyzicky do prostoru a času, obsáhly Krystaly Elestialu všechny čtyři elementy a tím byly zrozeny. Mnoho z nich vypadá ožehnutě díky tomu, že obsahují element ohně a často změní barvu na opravdovou záhnědu. Jsou nejčistší fyzickou úrovní vynořující se z lůna matky Země a jsou přemísťovány skrze éter do atmosféry, kde zastupují vzduch. Od dalších krystalů křišťálu rostou většinou zvlášť. Těží se ve vodních zdrojích nebo v jejich blízkosti a často lze uvnitř krystalu najít vodní bubliny.

Elestialy nesoucí vědění před-fyzického stavu se staly velkými utěšovateli těm, kdo prochází procesem umírání, asistují při propouštění strachů a při opouštění fyzického těla za účelem poznání nesmrtelnosti duše. Zrozením ze země pomáhají při asimilaci živoucích zemských elementů k výživě a péči touto planetou, přináší pocit harmonie a zdraví hlavně těm, kdo nejsou domorodci v tomto světě.

CHARAKTERISTIKY ELESTIALU

Krystaly Elestialu jsou velmi odlišné od běžných krystalů. Mají přirozená zakončení po celém svém povrchu, všeobecně bez matných a rozbitých ploch.To způsobuje úžasné záření tím, jak se světlo odráží od všech přirozených plošek krystalu. Na rozdíl od klasických křišťálů, krystaly Elestialu mohou mít několik koncových bodů/zakončení na jednom kuse nebo mohou mít jen jedno zakončení a nebo nemusí mít koncové špice vůbec žádné.

Nejvíce rozlišujícími znaky které charakterizují tyto krystaly je fakt, že jsou pokryty vrytými a vrstvenými znameními. Přinášejíce do tvaru skeletu celistvost primárního života, Elestialy obsahují geometrické vzorce a tvary které v sobě a samy o sobě ustanovují hluboké zákony vesmíru. Je to jakoby byly v těchto krystalech napsány a formovány symboly kosmické abecedy. Držíme-li je v pravé ruce s utišenou, vyladěnou a otevřenou myslí, zatímco ukazováčkem levé ruky přejíždíme přes vrytiny, je možné se vyladit na zdroj vědění a vnímat vesmírný jazyk ještě neznámý lidské mysli.

Jazyk, kterým Elestialy komunikují je nadřazeným jazykem vědění, zastupují vyšší mysl lidstva a mnoho z nich dokonce připomíná svým tvarem mozkovou tkáň. Kombinace vysoce nabitého krystalového materiálu s navrstvenými vryty vtahuje mysl dovnitř sebe, dovolujíce jí odkrýt a eventuálně se identifikovat s vesmírným vědomím. Díváme-li se do Krystalu Elestialu vrstvu po vrstvě, můžeme uvnitř vidět vnitřní dimenze. Jednoduše zíráním do těchto krystalů a pak zavřením očí, máme možnost vejít hlouběji do své vlastní bytosti, protože vnitřní matrice krystalu se zapíše v podvědomé mysli a funguje jako dveře nebo brána do hloubek sebe samých.

Tyto krystaly stabilizují mozkové vlnové frekvence a neutralizují kolísavé zmatené myšlenkové formy. Pokud se toto stane, korunní čakra se aktivuje, epifýza se aktivuje a výsledkem je rozšířený stav vědomí. Tím jak se mysl stabilizuje do neutrálního stavu, mohou sem pronikat frekvence andělské sféry.

Přirozeností Elestialu je vzít jedince hluboko do sebe samého, spojit ho s tím co je nejvnitřnější pravdou, zdrojem a základem existence. Elestial znázorňuje mysl toho, kdo se může zharmonizovat se svým vyšším já a tím se napojit na samotný zdroj kosmické síly. Síla Elestialu spočívá ve schopnosti komunikovat s myslí, která si je jistá, spolehlivá a pravdivá. S těmito frekvencemi může a nemusí být lehké se ztotožnit. Elestialy se objevují v něčím životě v momentě, kdy jsou vnitřní kořeny do základní esence připraveny k odhalení. Elestial je přítel, který vám bude asistovat v přístupu nejhlubšího zdroje vaší vlastní andělské podstaty.

 ZAHÁJENÍ OČISTY

S těžkým emočním zatížením je velmi těžké jasně myslet, racionálně se chovat nebo vyjádřit přednosti vyššího já. Mnoho emočních zvyků je formováno v brzkém dětství a je přineseno do dospělosti v chování a postojích, které mohou být tak nepatrné, že je velmi snadno uvěřitelné, že reagujeme na danou situaci.V podstatě se ale často jedná o hluboce zakořeněný emoční vzorec, který se může přehrávat stále dokola s jinými lidmi a rozdílnými okolnostmi.Tato emoční pouta mohou být rozbita za pomoci krystalů Elestialu. Elestialy jsou nástroje, které mohou být použity k vyčištění jádra emočních zatížení a k nasměrování energie do korunní čakry k vesmírnému osvícení.

Při použití těchto krystalů je třeba obezřetnosti a vědomí. Jsou velmi silné a je třeba mít plnou znalost jejich účinků před tím, než budou použity při práci s druhými lidmi. Skeletový element těchto krystalů odstraní všechno, co není v harmonii a sladěno s korunní čakrou. Na druhé straně pokud je člověk naprosto čistý a vyrovnaný, Elestial otevře korunní střed a spustí spojení, komunikaci a integraci hvězdných forem.

Předtím než se vrhneme do práce s Elestialem je třeba se zeptat sebe samých, zda jsme ochotni vidět a dozvědět se pravdu. Tyto krystaly představují pravdu v plném odhalení a očistí veškeré vnější složky osobnosti a ega. Čím větší krystal je, tím více světla odráží, tím je silnější a porazí více nežádoucí energie. Energie vyzařovaná těmito krystaly může být devastující pro někoho, kdo není plně připraven přijmout pravdu.

Očistný proces, který Elestial dokáže spustit může být traumatickou záležitostí pokud dotyčný není připraven a proto by tyto krystaly měly být použity s nejvyšší obezřetností. Elestialy by měly být použity v léčení jen s povolením a vědomím léčeného.

HARMONIZACE MYSLI A SRDCE

Pokud Elestial držíme, meditujeme s ním nebo ho položíme na své tělo, přivodí obraz toho, co má být očištěno a potom přivede mysl do racionálního stavu. Dosáhnutím mentální vyrovnanosti jsou prostoupeny iluze, které formují mysl do světa smyslů a závoje zmatenosti jsou odstraněny.Tento klidný a vyrovnaný stav mysli nastane, když Elestial vyčistí mentální cesty a přenese energii na epifýzu v centru mozku. Je to jakoby všechny zevní myšlenky a pocity byly přivedeny do ostrého soustředění pozornosti na vrcholu hlavy.Prožitím mentálního a emočního klidu je potom možné vidět myšlenky a emoce, které obvykle způsobují disharmonii v životě jedince. Pozorováním z pozice nezúčastněného může být získána osobní síla, kterou lze využít k vědomému přeprogramování.

Vystoupením z emocí a podíváním se na ně objektivně je zřejmé, že se často jedná o sebekritiku našich opravdových pocitů, která je tu pachatelem a ne o samotný pocit. Pocity samy o sobě jsou přirozenou odpovědí srdce na život. E-moce se objevují když nedáme moc/pozornost našim opravdovým pocitům v momentě, kdy je prožíváme.

Protože Krystaly Elestialu pochází ze sfér nezasažených lidskými emocemi, mohou být výbornými učiteli a pomáhat nám porozumět opravdové podstatě našich pocitů a stabilizovat jejich přirozené vyjádření.Tento krystal je velmi významný pro ty, kteří potlačují své opravdové myšlenky a pocity, nebo kteří jsou emočně přecitlivělí.

Když se učíme vyjadřovat své pocity v momentě kdy je cítíme a uvolňovat jejich náboj, budeme schopní udržovat své srdce otevřené a naši mysl čistou. Harmonizací racionální perspektivy s emoční citlivostí se stanou srdce a mysl dobrými přáteli a andělské kvality duše najdou cestu vyjádřit se prostřednictvím obou - jak srdce, tak mysli.

VYUŽITÍ ENERGIÍ ELESTIALU

Elestialy jsou vzácným druhem krystalu s víceúčelovým využitím. Jejich přirozená hloubka kterou obsahují bere jedince do nitra a jako oloupáváním vrstvy po vrstvě na cibuli očišťují vše, co zabraňuje osvícení. Po tom, co nás Elestial pozve do osvíceného jádra naší vlastní vnitřní bytosti se otevře korunní čakra.

Toto jsou velmi mocné krystaly a v závislosti na stupni vědomí jedince budou pracovat rozdílně. Pokud někdo potřebuje očistit, odloupnou vlastnosti ega a přivedou na světlo nedostatky osobnosti. Pokud je jiný člověk očištěn a ve svém středu, poslouží Elestial při otevření korunní čakry. Zodpovědností držitele těchto krystalů je, být si plně vědom jejich síly a potenciálu dříve, než je použije při léčení druhých.

Pokud je mysl čistá a otevřená, může se Elestial použít ve spojení s křišťálem na třetím oku k iniciaci silných vizionářských zážitků.Tato dynamická kombinace energií může přivodit momentální záblesk nesmrtelnosti, zviditelnit drobné strachy a problémy a ukázat jedinci jeho/její jedinečnou individuální část v celistvém obraze věcí.

Je dokázáno, že Elestialy jsou velmi hodnotné při léčení epilepsie a schizofrenie. Krystal Elestialu je také jedním z nejlepších krystalů k použití v případech souvisejících s drogovým "vyhořením". Jeden z účinků používání psychedelických drog je to, že chemikálie v drogách obsažené způsobují u epifýzy a hypofýzy (hormonální žlázy s vnitřní sekrecí) rychlejší vyměšování a vytváří neobvyklé chemické reakce v mozku, který pro změnu vytváří změněné - rozšířené stavy vědomí.Tělo všeobecně není schopné snášet hormonální a chemické důsledky a výsledkem je oslabený nervový systém, zničené mozkové buňky a snížená funkce epi a hypofýzy.

Krystal Elestialu je známý svou prospěšností při revitalizaci "vyhořelé" mozkové tkáně v důsledku zneužití drog a obnovování řádné rovnováhy mezi vyššími žlázami v mozku.

Elestialy jsou velkými učiteli a služebníky naší země. Jsou srdcem, myslí a duší. Jsou silnými zdroji světla. Pokud jsou správně použity, mohou otevřít hvězdné sféry a integrovat do našich bytostí andělské vlastnosti.

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová

www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.