Endometrióza z hlubšího pochopení kořenových příčin

30.01.2020

Emoce

Potlačila jste svou kreativitu a vášeň ve svém životě. Můžete mít strach mít děti, protože vaše zážitky v dětství byly traumatické. Bojíte se, že se vaše dětství může opakovat. Můžete být také přilnutá ke své nezávislosti, protože to je stav, ve kterém se cítíte nejsilnější. Zrodit dítě může ohrozit vaši schopnost být nezávislá na druhých. Můžete mít pocit, že být závislá na druhých nevyhnutelně přinese situace, ve kterých se budete cítit kontrolována a uvězněná. Váš život byl zahlcen zodpovědnostmi, nedostatkem podpory a nezbytností postarat se o sebe.  

Cítíte se celkem v rozporu s faktem, že jste žena, která ve společnosti stále táhne kratší konec provazu. Viděla jste ženy zažívající neférové chování, zneužití nebo disrespekt způsobující vám snahu vyhnout se podobné zkušenosti.

Cítíte se neschopná vstoupit do své ženské síly. Cítíte, že vaše základna je křehká, neexistuje pevná zem, na kterou byste mohla spadnout, když se postavíte výzvám. To může způsobit, že se cítíte nejistá, vystrašená a nevěříte své schopnosti vyrovnat se se životem. Vše do tohoto momentu ve vašem životě bylo nepřátelské a traumatizující. Často se vracíte do stavu agresivity, abyste se uchránila a nastavila jasné hranice. Můžete se cítit napadena (slovně nebo fyzicky) vlivnými ženami ve vašem životě. Vaše zkušenost s láskou mohla být intenzivně traumatizující, destruktivní a mohla zanechat hlubokou emoční jizvu. Chcete být kreativní, přesto se cítíte kontrolována, napadána a odsuzována. Necítíte se v bezpečí plně se pravdivě vyjádřit nebo být milována lidmi, se kterými byste se měla cítit v bezpečí. Nikdy jste neměla možnost vyjádřit své emoce, zájmy nebo strachy. Mohla jste být zesměšněna, odmítnuta nebo zneužita kdykoliv jste se otevřela a žádala o pohodlí a podporu. Ve svém životě jste se musela velmi rychle otrkat. Kdyby se tak nestalo, vaše okolnosti by vás mentálně a emočně zničily. Často existuje velký konflikt mezi tím co vidíte, jak se cítíte a jak byste to měla vyjádřit. Často si zvolíte potlačení sama sebe, protože jste pod vlivem kolektivního vědomí, kde se ženy nesmí projevovat.

Klíčové body

Co se dělo ve vašem životě, když se objevilo toto onemocnění?

Prozkoumejte trauma ze zneužití, lži a opuštění.

Prozkoumejte trauma ze sexuálního zneužití v linii předků a jak vás toto trauma může ovlivňovat.

Vaše minulost vás mohla zanechat zaseknuté v bojových instinktech. Cítíte se zaseknuti v režimu bojuj nebo utíkej a je to jediný způsob jak se cítit bezpečně a mít pod kontrolou každý aspekt vašeho života.

Zemřela ve vašem životě důležitá žena? Pokud ano, prozkoumejte jaké jste z této ztráty měla pocity. Prozkoumejte bolest v linii předků stejně tak jako trauma z pocitu trestu za to, že jste nebyla dost dobrá.

Máte strach z mateřství? Pokud ano, čeho se bojíte? Proč? Jaký z toho máte pocit?

Strach projevovat se jako silná žena.

Trauma související s potraty.

Bylo vaše vlastní zrození traumatické? Měla vaše matka problémy při porodu?

Důležité otázky pro vás

Pomáhá vám vaše nemoc nastavovat své hranice a říci "ne"?

Když jste nemocná, máte pocit, že jste méně slovně a fyzicky napadána vlivnými lidmi?

Víte kdo jste bez této nemoci?

Co jste nyní objevila ve svém životě co byste neobjevila kdybyste byla zdravá?

Byla jste respektována vlivnými lidmi před touto nemocí?

Vyhýbáte se jistým zodpovědnostem ve vašem životě, protože jste byla v minulosti přehlcena a zažila vyhoření? Vyhýbáte se tímto vstoupit zpět do starých vzorců?

Zdroj: Evette Rose / Metaphysical anatomy

Překlad: Martina Christová /Taunia Atiriamin/

              www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.