Existuje důvod pro váš pocit, že sem nepatříte

26.04.2022

Jako kdybyste byli cizí a ze vzdálené planety. Jako kdybyste se narodili do špatné rodiny, do špatného světa. Jako kdyby vaše existence byla vesmírnou chybou. 

Váš pocit, že sem nepatříte nebyl špatný ani nemístný. Byl hluboce inteligentní! Nebyl známkou vaší patologie. Byl známkou vaší originality, vaší nemožnosti být uchopitelní. Neschopnost se adaptovat v choroboplodných situacích je ryzí inteligence, ale samozřejmě, že jste se cítili být nezdravě adaptováni! Nebyli jste schopní zredukovat rozsah svého bytí, zmáčknout se do tvaru a formy, která pro vás byla příliš malá, omezující, velmi násilná a velmi neupřímná. Chtěli jste zachovat svou jedinečnost, neztratit se v šílenství tohoto světa. Vaše rodina nebyla vaší rodinou, váš domov nebyl vaším domovem.

Možná vás druzí nazývali bláznivými, nemocnými, nenormálními, sobeckými, nevděčnými, chovali se k vám jako byste byli vyvrhelové. A samozřejmě, z jejich pohledu měli pravdu. Soudíme to, čeho se bojíme. Odmítáme to, čemu nerozumíme. V druhých útočíme na to, co tajně nenávidíme v sobě. Byli jste obětním beránkem pro jejich nevědomou mizérii, jejich vlastní psychologické uvěznění. Cyklu násilí starý stejně jako lidstvo samo.

Nikdy s vámi nebylo nic špatně, samozřejmě, jednoduše jste kráčeli po jiné cestě než ostatní, to je vše.

Možná jste za ty roky ztratili sebedůvěru. Ale dnes je nový den.

Neopouštějte nyní svou cestu kvůli vině, protože chcete potěšit přátele a rodinu a zachovat status quo. Už se nezkoušejte přizpůsobit, ale naučte se milovat svou nepřizpůsobivost k cestám druhých. Přizpůsobujte se své vlastní původní cestě!

Ano, někdy je to zastrašující. Ano, někdy jste plni pochyb a nejistot a chcete se vrátit zpět do "pohodlí" toho starého. Ale staré pohodlí nikdy pohodlím nebylo. Zaplatili jste za něho svou cenu - vašeho ducha, Vaší radost.

Již nejste následovatelem. Kráčíte svou cestu bez omluvy. Radujete se, když klopýtnete a upadnete. Oslavujete své podivínství, chichotáte se vlastním chybám.

Soudy druhých jsou květy padající k vašim nohám.

Našli jste odvahu přímo tam, kde se nacházíte. A to je celý ten rozdíl...

Jeff Foster

Překlad: Martina Christová                                                                                            www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.