Kristovské vědomí

16.07.2020

Kristus nebyl osoba, tomu musíme porozumět. Kristovské vědomí bylo velké skupinové vědomí. To co nazýváte Ježíš, což je osoba, skrze kterou kristovské vědomí nechalo samo sebe proudit jako skrze prostředníka, byl pouze první člověk, který přivedl kristovské vědomí dolů na planetu. To je vše, čím tento člověk byl. Kristovské vědomí, což je nejdůležitější věc, kterou musíme nyní pochopit, protože prochází na planetě v tomto čase obrovským obnovením, je velmi jednoduché. Je to volba. Je to volba. 

Když mluvíte o Kristovi, mluvíte o SVOBODNÉ VOLBĚ. Což je vše, o čem volba je....versus Luciferské vědomí, které je reakcí. Je velmi důležité pochopit, že ve své podstatě neexistuje nic ďábelského ohledně reakce. Reakce je opak volby. Je to akce a reakce a není nic, co s tím můžete udělat. Takže na reakci není ve své podstatě nic špatného. Byla to myšlenka v mysli Boha. Reakce byla myšlenkou Boha stejně jako volba. Důvod, proč je tak důležité rozhodnout se, zda být součástí Kristovského vědomí je, protože je to volba. Znamená to říci: "Vybírám si svobodnou volbu." Pokud uplatňujete svůj výběr, svobodnou volbu, jste v souladu s Kristovským vědomím. 

A nyní...zde se věci stávají trochu stinnými. Do té míry, do které jste nevědomí, často ve své podstatě fungujete z místa reakce. A o tom je každý nevědomý vzorec. Cítím vztek, proto někoho udeřím. Vidíte? Tady není žádná volba, je to odhodlání. Je to akce a reakce. Mohli bychom říci v jakékoliv takové situaci, že jsme v souladu s Luciferským vědomím, že se přátelíme s ďáblem, atd. Ale, uvažování tímto způsobem je velmi omezené a je to velmi nízké vědomí. Je to velmi lidské. Musíme rozumět věcem pevně daným způsobem, ale je to doslova úroveň mateřské školy chápání tohoto konceptu. Pokud se chcete dostat do souladu se svobodnou vůlí a v podstatě s Ježíšem, dělejte rozhodnutí. Když vám někdo zatlačí na vaše spínače, udělejte rozhodnutí, zda někoho udeřit nebo ne. A i když se rozhodnete někoho udeřit ve své svobodné volbě, je to v podstatě součástí Kristovského vědomí. Není to šílené? Ale čím více se stáváte vědomými, samozřejmě budou vaše volby činěné ve prospěch druhých. Když se vaše vědomí navyšuje, začnete rozpoznávat každou bytost jako součást sebe a tak samozřejmě nemůžete ublížit druhým bez toho, aniž byste ublížili sami sobě, což činí vaše volby v tomto bodě souladné s veškerým životem na planetě. 

Důvodem proč démoni (odhodlání) jsou polarizováni a odvracejí se od Ježíšova jména je proto, že frekvence Kristovského vědomí je volba. Reakce a volba jsou polarizovanými protiklady, nejsou ve vibračním souladu. Přirozeně jedno druhé odpuzují. 

Frekvence strachu je polarizovanou vibrací, je to opak lásky. Většina lidí si myslí, že opakem lásky je nenávist, ale není, je to strach. Milovat něco znamená zahrnout to jako součást sebe, něčeho se bát znamená odstrčit něco od sebe. Takže konečnou volbou, kterou Ježíš šířil byla láska, což znamená přijmout něco jako součást sebe. Pokud jste ve stavu strachu, o čemž mluvím nyní v souvislosti s křesťanstvím... křesťané všeobecně propagují strach... obávejte se ďábla, obávejte se démonů, obávejte se takových a takových lidí, zatímco zároveň mluví o lásce, a to je naprostý rozpor. Takže ironicky, čím více jste křesťany, tím více jste schopni brát věci jako součást sebe, včetně démonů. Včetně toho, co od sebe chcete odstrčit. A to je základním učením Krista, které se nyní vrací.

Více informací týkajících se kristovské energie najdete v článku Krystal Dow - Krystal Kristovského Vědomí

autor: Teal Swan 

Překlad: Martina Christová / Taunia​                                                                          www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz  

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.