Krystalické Sluneční DNA Formy

25.02.2020

Naše DNA tato "dvojitá hadí" spirálovitá vlákna jsou k nalezení v jádře každé buňky našeho těla. V našem těle máme přibližně sto trilionů (100 000 000 000 000) buněk!

Jádro, nebo-li střed každé buňky obsahuje veškeré informace nezbytné k vytvoření celého našeho těla a všech našich rozdílných buněk. Pokud bychom DNA vlákna v buněčném jádře každé buňky našeho těla roztáhli z jednoho konce na druhý, byly by 125 bilionů mil dlouhé! Navíc, tyto chemicky kódované informace by pokryly přes 75 tisíc stran psaného textu!

Ve svém těle máme 46 chromozomů (útvarů tvořených z DNA), které se vyskytují ve 23 párech utvořených více než 30 000 aktivních genů. Každý z těchto genů má specifickou funkci při vytváření naší podoby. Kromě těchto 30 000 aktivních genů máme DNA, která je inertní (nečinná). Konkrétně bylo zjištěno, že v lidském těle, 97% naší DNA "zjevně" nic nedělá. Tato nečinná DNA je nazývána "odpadní (zbytková)" DNA. Ačkoliv je nazývána "odpadní" DNA, obsahuje Světelné kódy, posvátné geometrie a ohnivá písmena, která nám budou pomáhat přenést každý aspekt našeho multidimenzionálního Já, poskytujícího nám Vesmírné Vědomé uvědomění si sebe samých jako posvátných proměňujících se Plamenů Božské Lásky. Aktivace nečinné DNA, skrze krystalickou matrici nových Zemských Forem a našich multidimenzionálních Já, umožní dalším pěti dvojitým šroubovicím étericky se rozvinout a překrýt se přes naši existující dvou-vláknovou DNA.

97% této neaktivní odpadní DNA dále obsahuje kódy a mapy každého života a související časové linie stejně tak jako informace o dosažení vzestupu a osvícení v každé této časové linii. Avšak co je méně známo o DNA je to, že je ve skutečnosti propojená interdimenzionálně s každou červí dírou, portálem nebo hvězdnou bránou zažitou ve Vesmírném Vědomém uvědomění a vlákna DNA nebo světelné částice v DNA se chovají jako vysílače a jako přijímače těchto červích děr - jinými slovy DNA je sama o sobě aktivována a aktualizována skrze tyto červí díry a stává se stralim zářením těchto červích děr - Božského Světla.

Červí díry nebo portály mají schopnost přijímat informace mimo náš čas a prostor a tyto informace jsou přeneseny ve formě světelných částic do DNA. DNA sama o sobě má schopnost přenášet informace ve formě částic světla interdimenzionálně - a to nás dále spojuje s každým atomem a molekulou v našem Milti-Univerzu a vytváří Jedno Jednotné Vědomí. Navíc tato aktivace napomáhá ve vytváření paralelních spojení. Paralelní spojení se objevují, když zefektivníme/urychlíme naše životy, často zažívajíce řadu životů současně. Zpočátku je toto vše samozřejmě velmi matoucí a jak probíhá tato rekalibrace na buněčné úrovni stejně tak jako skrze sedm hlavních žláz a souvisejících čaker v těle, končící aktivací hypofýzy, epifýzy a hypotalamu, naše DNA je nadále aktivována a aktualizována skrze virtuální/éterickou 12-ti vláknovou DNA a stáváme se tak více multidimenzionálními.

Co může být zpočátku velmi matoucí není jen krátká ztráta paměti, nevolnost, bolest hlavy, energetické/tělesné bolesti a nepohodlí, změna práce, vztahů, lokace, atd., ale také kolísavé prožitky v nižších tělech, konkrétně v emočním těle. Jak se vytvoří tato paralelní spojení a jak se nečinná DNA aktivuje a očista se urychlí, můžeme prožívat vzpomínky, ve kterých jsme byli svatými a hříšníky, milenci a mnichy, dosáhli vzestupu, zabíjeli pro naše přesvědčení, a podobné. Ačkoliv je toto jen otisk, vytváří vzpomínky uvnitř DNA a my zvěčňujeme tyto vzorce vzniklé ve vědomí založeném na strachu s přáteli, rodinou, spolupracovníky, ve výběru kariéry, manifestaci hojnosti, atd. S mnoha jedinci ze skupiny Duše jste byli spolu zapleteni v minulých životech/paralelních realitách. (Očista DNA také souvisí s geneticky zděděnými přesvědčeními stejně tak jako vzorci vytvořenými v tomto životě).

Dobrou zprávou je, že tento vzestup a očista v troj-dimenzionální realitě se děje mnohem rychleji v tomto Zlatém Věku Světla a jak aktivujeme a více očistíme DNA, začneme zažívat více paralelních spojení s vyššími dimenzionálními aspekty sebe samých (našeho multidimenzionálního Já a Milované Já Jsem Přítomnosti), což pro změnu začne aktivovat 12-ti vláknovou DNA. A toto je moment,  kdy je naše multidimenzionální přirozenost opravdu prožita a kdy pochopíme, že vytváříme naší holografickou realitu, a že jsme všichni posvátnými měnícími se Plameny Božské Lásky, propojeni jeden s druhým a s každým atomem a molekulou v každé dimenzi a rovině existence.

V tomto novém Zlatém Věku Světla vytváříme nyní naše krystalické Sluneční DNA formy, krystalickou matrici našich pěti-dimenzionálních Světelných Těl Avatara. S uvědoměním, že jsme Bytosti Kristovského Vědomí Světla udávající směr ve spoluvytváření našeho Ráje na Zemi, 12 ohnivých písmen v každém vláknu DNA nyní aktivuje a přináší stupeň vnímání Kosmického Vědomí, které nás přenáší do vyššího Kosmického uvědomování si našich myšlenek a akcí. Stáváme se pozorovatelem, pozorujícím Život skrze naše Mistrovské oči a dělajícím rozhodnutí, která nás zavedou hlouběji do Božské Lásky. V podstatě každé ohnivé písmeno je skalární vlnový program - postavené vlnové vzory vytvořené množstvím vědomé energie. Jak se subatomární částice v našich tělech točí v navýšených Světelných frekvencích skrze krystalickou matrici Slunečního Kristova Vědomí, máme větší pochopení Božské Dokonalosti všeho Stvoření a uvědomění si, že každá lekce a pochopená výzva kterou jsme zažili nás vede po cestě Přesahu dále do dalších zasvěcení Světla.

Tyto světelné částice nebo DNA vlákna jsou dále aktivovány skrze axiatonální linie. Axiatonální linie najdeme v těle a kolem Kristova Vědomí-Mřížky Jednoty, spojující veškerý Život s konkrétními zvukovými a barevnými frekvencemi, které probouzejí neaktivní DNA a vedou nás tak dále do Jednoho Vědomí Jednoty. Axiatonální linie, které se nacházejí podél akupunkturních meridiánových drah v těle vytváří tkaninu Světla kolem každého orgánu a tělových částí v našich tělech. Tuto korespondující frekvenci dále najdeme ve Světelném Těle Matky Země. Takže aktivací axiatonálních drah v těle dále aktivujeme DNA, stejně tak jako máme možnost prožívat hlubší smysl Vědomí Jednoty prostřednictvím "dotknutí se" Světelného Těla Matky Země a Mřížky Jednoty. Každý orgán nebo tělová část má nadále svou vlastní jedinečnou frekvenci a pokud se můžeme dotknout související frekvence prostřednictvím axiatonálních drah uvnitř a kolem planety, můžeme vyléčit každý orgán, část těla nebo zažít nesmrtelnost - protože toto je jednoduše jen frekvence nebo vibrace, na kterou se vyladíme a věříme v tuto možnost.

Aktivace našich Krystalických Slunečních Forem DNA pracuje na aktivování 12-ti vláknové DNA prostřednictvím dvanácti paprsků a souvisejících posvátných geometrií, ohnivých písmen a klíčových kódů.

Dodatečně stahujeme patřičné čakry zatímco budujeme sedm multidimenzionálních těl Světla, což nám umožní cestovat skrze odpovídající portály Světla ve vědomí Duše k dosažení vyšších stavů vědomí prostřednictvím propojování se s naším multidimenzionálním Já v každé z těchto frekvencí dimenzionálního Světelného portálu. Paprsky také formují důležitou část Aktivací Forem Krystalické Sluneční DNA a mohou být popsány jako vibrační frekvence Božského Rozprostírajícího se Světla vyzařujícího z Vesmírného Srdce Matky/Otce Boha. Přináší s sebou konkrétní vlastnosti, barvy a zvukové vibrace které se včleňují do našich rozličných energetických těl a umožňují nám být si vědomi sebe samých jako Bytostí Světla. Dále pomáhají v aktivaci nečinné DNA a probouzení se do našich multidimenzionálních vzpomínek.

Vliv paprsků nás může přivést k hlubšímu pochopení naší služby stejně tak jako nám může poskytnou vhled do konkrétních vzorců chování které můžeme stále ještě integrovat. Včleňováním frekvencí paprsků aktivujeme naší 12-ti Vláknovou DNA.

Dodatečně čakry začnou splývat v jeden sjednocený sloupec Světla a často je prožíván hluboký smysl propojenosti a nepodmíněné Lásky. Již bylo dokázáno vědecky, že DNA mění svůj tvar v závislosti na pocitech. Ve skutečnosti negativní pocity vypínají DNA kódy a DNA na ně reaguje smrštěním. A samozřejmě vlákna DNA se uvolní a kódy se opět zapnou když zažíváme srdečné pocity.

Představte si svět zaměřený na realitu Jednoho Jednotného Vědomí skrze Lásku veškerého Stvoření, Lásku k sobě samým a Lásku ke všem skupinám uvědomění. Tohle je to co se děje s naším vzácným klenotem na kterém fyzicky existujeme, Planetou Zemí, v tomto novém Zlatém Věku Světla.

Přípravné práce zahrnují odstranění éterických krystalických regulátorů, implantátů a očist od entit a zrušení karmických ujednání nebo negativních slibů. Potom jsme připraveni k aktivaci Forem Krystalické Sluneční DNA.

Autor: Anrita Melchizedek

Překlad: Martina Christová /Taunia​                                                                        www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.