Krystaly Dévické chrámy

01.03.2020

Podle mého názoru patří Dévické Chrámy mezi nejspeciálnější Mistrovské Krystaly ze všech. Obsahují prvek čistého kouzla a pokud jsou řádně použity, mohou otevřít bránu, skrze kterou mohou dévy vstoupit do fyzické reality. Dévy jsou všeobecně popisovány jako bytosti vnitřních sfér, které existují ve vyšších astrálních nebo vyšších rajských světech. Ty, které existují v astrální rovině mohou odpočívat mezi inkarnacemi. Dévy, které existují ve vyšších rajských světech se vyvinuly a vystoupily z cyklu reinkarnace, nebo mohou být andělskými bytostmi světla. Protože přebývají ve vyšších úrovních vědomí, nejsou obtěžkány tíhou mentálního nebo emočního omezení, ani nejsou pod vlivem iluze omezujícího pohledu pěti smyslů. Některé z těchto dév jsou oddány pomáhat lidským bytostem momentálně inkarnovaným v zemské sféře - jejich cílem je pomáhat spirituálnímu vývoji, seberealizaci a provázet nás na cestě k našemu vlastnímu sebe-mistrovství. Pokud jsou krystaly Dévických Chrámů správně použity, mohou se přechodně stát plavidlem skrze které dévy z vnitřní sféry mohou nabídnout své vyjádření, vhled, moudrost a požehnání do našich životů.

ROZPOZNÁNÍ DÉVICKÝCH OBYDLÍ

Tyto Dévické Chrámy jsou speciální krystaly jejichž rysy jsou méně rozpoznatelné než u druhých Mistrovských Krystalů. Tyto krystaly jsou většinou samostatné generátory. Znaky které odlišují Dévické Chrámy od druhých krystalů jsou k nalezení pozorováním inkluzí uvnitř - vnitřního světa krystalu stejně tak jako označení na jeho těle a fazetách. Jsou to krystaly, které mohou být využity jako chrámová místa aby bytosti vyšších úrovní mohly vyjádřit dojem dalších světů, chrámů, tváří nebo obrysů bytostí uvnitř krystalu. Tělo krystalu Dévického Chrámu může projevit jasně zřetelné brány pro vstup. Dévy mohou být také přivolány prostřednictvím krystalů, které mají vzestupující schody a/nebo dráhy(čáry) na svém těle nebo na některé terminální fazetě.

Protože čisté krystaly křišťálu dědičně integrují bílé světlo spirituální sféry do substance zemské úrovně, jsou Dévické Chrámy dokonalým místem pobytu pro vyšší bytosti. Krystaly Dévického Chrámu poskytují bod spojení mezi dimenzemi, umožňující vyšším astrálním dévám snadný přístup do fyzické úrovně. Pouze dévy, které jsou schopné spojení s čistým bílým světlem jsou schopny překročit práh mezi světy a přechodně obydlovat chrám krystalu. A když se tak stane, komunikace mezi vnitřní a vnější sférou může být přemostěna. Když jsou dévy pozvány do vašeho světla prostřednictvím těchto krystalů, převládne jejich magická přítomnost. Harmonická vibrace těchto křišťálových chrámů dovoluje, aby byly závoje mezi dimenzemi nadzvednuty a spirituální energie infiltrována do prostředí. Krystaly Dévického Chrámu se stávají živými oltáři, skrze které mistři vnitřních světů mohou nahlédnout do očí, srdcí a duše toho, kdo bude s krystalem meditovat.

Dévy často přebývají v opravdových chrámech a nabízí směr a požehnání pro otevřené přijímající srdce a mysl. V pradávných časech stálo mnoho chrámů v úctě božství života. S narůstajícím úsvitem nového věku bude více a více těchto posvátných svatyní vztyčeno. Budou stát jako sloupce světla skrze které se spirituální a materiální sféry harmonizují a stávají se jedním.

Uvnitř materiálního světa existují vnitřní sféry. Astrální sféry a sféry rajské úrovně jsou přímo tady, právě nyní, jen fungují na vyšší rychlosti vibrace. Zdroje, které existují mezi různými světy se v opravdových chrámech velmi ztenčují a dovolují fyzickému a vnitřním světům být zažívány souběžně. V takových místech je pro vyšší bytosti jednodušší spojit se s materiálním světem stejně tak jako pro lidské bytosti kontaktovat anděly. Když v opravdovém chrámu ucítíte ztělesnění vyšší vibrační frekvence, je možné cítit, vidět nebo vnímat dévy, které tam přebývají. Dévy, které přebývají v opravdových chrámech pomáhají těm, kteří přichází v propojení se svým božským Já.

NEPŘÍMÁ ASISTENCE

Když požádáte dévy o vedení, dovolujete tak aby vám propůjčily svou asistenci. Nicméně, je velmi pravděpodobné, že je nepoznáte osobně, ačkoliv je to možné. Pravděpodobně váš vztah bude neosobní a jejich vedení nepřímé. Pro žádnou vnější sílu již není možné, aby se vydala ze své osobní síly. Ať se jedná o guru, krystaly, prostorové bytosti nebo bytosti uvnitř krystalů. Když pracujete s krystaly Dévických Chrámů, již déle není žádoucí přenést vaši zodpovědnost na jinou bytost. Záměrem a účelem Dév je nabídnout vyšší vedení a směr, který vám pomůže vstoupit dovnitř a stát se více vědomi si své pravé identity a většího spojení se svým vlastním zdrojem. Dévy jsou mistrovskými učiteli pracujícími skrze Mistrovské Krystaly k učení sebe-mistrovství.

Pravdou je, že je možné se po cestě ztratit, zapomenout pravý záměr, ztratit směr, sklouznout do materiální iluze. Nejlepší způsob nebo pravá cesta není vždy zřejmá. V takových časech mohou být povolány dévy skrze medium těchto krystalů aby poskytly vhled, směr a vedení. Dévy budou pracovat nepřímo, prostřednictvím okolností, lidí a situací k navýšení vašeho pochopení tak, abyste byli schopní učinit nejlepší rozhodnutí týkající se vaší životní cesty. Mohou spustit nápady prostřednictvím snů, které usnadní nové tvoření nebo stahování a přijímání nových léčivých energií. Dévy jsou schopny navýšit své energie a poslat je ven skrze tyto krystaly a pomoci vyčistit podmínky, které by jinak vyžadovaly celoživotní úsilí a zkušenosti.

Se záměrem vstoupit dovnitř a nalézt pravdivou identitu mohou být Dévy zavolány prostřednictvím krystalů Dévických Chrámů. Tyto Mistrovské Krystaly jsou prostředníky, skrze které může být Božská Esence vyjádřena prostřednictvím poslů světla do zemské úrovně celistvě, moudře a láskyplně. Dévické Chrámy přijímají pouze ty bytosti, které jsou oddány pomoci lidské evoluci.

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová                                                  www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.