Krystaly Generátory

03.02.2020

Krystaly zvané Generátory jsou čisté samostatné krystaly, které mohou být použity ke stahování informací (channelingu) a uzemnění čisté léčivé energie. Šest přirozeně ostře spojených tvarovaných fazet formuje konečnou špici (zakončení). Krystal má šest stran a uzemňuje světelné síly na své základně. Tyto krystaly mohou být naspodu zamlžené a čisté ve své vrcholové části, odrážet duhy, odhalovat fantomy se spletitými inkluzemi a nebo mohou být celé naprosto čisté. Každý jednotlivý krystal Generátoru je svou vlastní entitou, každý v sobě nese svůj vlastní příběh a své vlastní zkušenosti a lekce. Krystaly Generátory mají velkou jedinečnou osobnost a snadno se stanou přáteli a pomocníky v léčení. Jednotlivé krystaly Generátoru nás mohou naučit jak se soustředit, zaměřit a znásobit naši vlastní léčivou energii. Tyto krystaly svým příkladem demonstrují, jak stahovat zářící světelnou sílu do vlastního bytí a našeho světa.

Krystaly Generátory jsou příkladem fyzické stavby, která je dostatečně čistá k vyzařování bílého světla do fyzické sféry. Jsou přesně tím, čím jsou - generátory kosmické síly. Jejich perfektní geometrický tvar umožňuje zaměření a patřičnou distribuci této energie do životů lidí, kteří s nimi pracují a přijímají jejich léčivou energii. Generátory také zintenzivňují a směrují energii léčitele, která je přijímána (stahována) prostřednictvím krystalu. Generátory jsou ideální pro použití v meditaci nebo krystalovém léčení. Mohou být použity v krystalovém rozložení ke směrování toku energie z jedné čakry k další. Generátory mohou být také přidrženy přímo nad čakrou k očistě a znovu nabití energetických center.

Krystaly Generátoru mohou být malé 6 mm nebo velké až jeden metr. Mohou být nošeny nebo umístěny na konkrétních posvátných místech. Jsou velmi silné a měly by být použity vědomě a s respektem.

Krystaly Ametystu, Citrínu nebo Záhnědy s jedním zakončením jsou také Generátory - každý stahující svou vlastní konkrétní esenci. Například Ametyst stahuje fialový paprsek oddanosti a je ideální k použití a práci v oblasti třetího oka.

Krystaly Generátorů se také nachází v procesu vývoje. Pokud s nimi pracujeme a vylaďujeme se na ně, je velmi pravděpodobné, že se stanou čistšími, jasnějšími a schopnými nést více světla.

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová                                                                                        www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.