Krystaly Učitelé

03.02.2020

Krystaly Učitelé v sobě obsahují ohromné zdroje osobního a vesmírného vědění. Jsou zde aby učily a nemají nic, co by se ony měly učit od nás lidí. Tyto krystaly jsou naprosto jedinečné a vypadají jako žádné jiné. Každý krystal Učitel je svým vlastním multi-dimenzionálním vesmírem. Někdy se nachází ve formě dvojitě zakončených tabulárních drúz nebo perfektně čistých velkých generátorů. Mohou být jakoukoliv kombinací nebo variací tvaru ve kterých se krystaly manifestují. Rozeznáte je prostřednictvím jejich přítomnosti a autority. Mají královskou esenci, která si vyžaduje okamžitý respekt.

Tyto krystaly jsou určeny pro konkrétní jedince. Když jsou tito jedinci přivedeni k jednomu z těchto krystalů, budou okamžitě vědět, že je pro jejich využití a že obsahuje informace nezbytné k dalším krokům na jejich cestě vývoje. Ačkoliv mnozí budou přitahováni ke kráse a síle učitelských krystalů, jen několik jedinců s nimi bude moci pracovat. Jak jednou Učitel ukončí přenos své moudrosti na studenta, přesune se dále. Zodpovědností právě odmaturovaného žáka je přenechat krystal člověku, který vyžaduje jeho přítomnost.

Způsob kterým se pracuje s těmito krystaly je velmi osobní. Učitelé sami sdělí žákovi jak přesně mají být použity. Některé se umísťují pod polštář nebo staví na noční stolek, kde pomáhají studentovi během spánku při jeho zkušenosti mimo tělo. Některé Učitelské krystaly nahrávají sny a lekce noci, aby je ráno předaly. V tomto případě pomáhá krystal integrovat různé stupně vědomí. Některé Učitelské krystaly se používají v meditaci k iniciaci zážitku s Kundalini a jiné mají být neustále nošeny. Ať už mají být použity jakkoliv, budou pracovat přímo v procesu vývoje jedince a pomáhat v dalších krocích na jeho cestě. Krystaly Učitelé jsou hodnotnými a extrémně důvěryhodnými přáteli s těmi, kteří jsou na ně vyladěni a mají velký zájem na dosažení jejich životního naplnění.

Krystaly Učitelé se ve vašem životě objeví v případě, pokud se tak má stát. Pokud se objeví, užijte si jejich přítomnost, vylaďte svou mysl ke komunikaci s nimi, přijměte jejich učení, milujte je a pak jim dejte svobodu pokračovat ve své práci s další osobou. Můžete mít jednoho Učitele dlouhé roky nebo dokonce celý život. Ale pokud vaše výuka skončila a objeví se někdo další na scéně a ví, že tento krystal je jeho Učitelem, musíte nechat krystal jít. Krystaly Učitelé jsou nejvzácnějším darem, jejichž konečným učením je odpoutání se a sdílení.

Nabídku učitelských krystalů najdete na stránce Mistrovské krystaly

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová                                                                                          www.mistrovskekrystaly.cz . www.slunecnabrana.cz 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.