Láska v nás

26.09.2022

Když myslíte na Lásku, na co myslíte? Na koho myslíte? Myslíte na sebe? Máte v sobě tu hlubokou lásku, tu která dosahuje hloubky vaší vlastní duše a spojuje vás opět se vším co je? CÍTÍTE ji skrze každou buňku navyšujíce vaši vibraci a způsobující expanzi vaší energie, inspirující vašeho ducha, který vám dává pocit teplého rozčepýření a na světelném večírku aktivuje každou buňku ve vašem těle? 

ČISTOTA naší LÁSKY přichází zevnitř a nic nepotřebuje, nic nehledá. Nepotřebuje nic, protože pravá láska, kterou JSME, je čistá, celistvá a propojená veškerým časem. 

Oddělenost od SEBE JAKO ZDROJE se projeví všude, kde toto ještě neudržíte.....Pokaždé, když vstoupíte do oddělenosti energií budete se cítit "menšími", odpojeni od sebe samých a budete ten pocit jednoty hledat v něčem venku. 

Hluboká oddělenost byla uvnitř nás všech. Celý tento proces je o uvědomění si právě tohoto a o propouštění oddělenosti v nás - myšlenek, které oddělenost vytváří, přesvědčení která ji vyživují, pocitů, které ji představují - veškerých součástí nepravd, iluzí staré země a zkušeností, které si naše Duše vybrala, naprogramované v našem DNA, abychom se probudili do plné vnitřní přeměny.

Jako nevědomí lidé neznáme nic lepšího...ale vyšší světelné frekvence přicházející na Zemi potlačují veškerou oddělenost a přináší nám vyšší moudrost vědomí - POKUD jsme otevřeni naslouchat, vidět a zvolit si pravdivě vnímat skrze naše srdce. Čas o samotě je místo, kterému se lidé vyhýbají. Je tam mnoho nepohodlí, ale tato samota je bodem obratu. Tato ENERGIE "nepohodlí" BYTÍ se SVOU DUŠÍ je to, co drží lidi ve vzdálenosti od věcí, které nejvíce hledají - hlubokého posvátného spojení, jednoty, nevysvětlitelného božství, které existuje, když je toto spojení konečně vytvořeno - UVNITŘ.

Neexistují slova pro CÍTĚNÍ, velkolepost, krásu, slzy vděčnosti a ocenění, když se to přihodí. Když NĚKDO POPRVÉ vytvoří toto spojení, vše se mění, posunuje, náš celý svět se otočí K NÁM...a kouzlo vstoupí a začne se objevovat v našem energetickém a fyzickém světě reality. 

Nepotřebujeme nic zvenčí, abychom vytvořili tento POCIT DOMOVA uvnitř, protože ten je tam stále....stále spojen a PROPOJEN, když naše DUŠE uvnitř našich těl žije. 

Náš duch musí být VYŽIVOVÁN, žijeme ve štěstí, nemusíme to vyjadřovat otevřeně druhým, protože jsme PROCÍTĚNI jen svou Přítomností.

Vědomí vrací každého domů - Domů uvnitř. Nejsme déle hledající, protože již nejsme oddělení. Naše Dary, hojnost a vědění je také naším STAVEM ROZPOMENUTÍ, kterému nic neschází.

Otevřením se naplňujeme sebe samé - učíme se EXISTOVAT tímto "novým" způsobem....laskavostí, soucitem, respektem....všemi hlubokými energiemi, které z našeho BYTÍ vyzařujeme do okolí.

Spouštěče jsou pryč -byly staré. Zde je naprosté vědomí. Vše je pouze AKTIVACÍ, KTEROU JIŽ UDRŽUJEME.

Hluboké PROŽITKY PŘICHÁZEJÍ, když je mysl utišena a srdce uvnitř promlouvá...kdy veškerá slova jsou vyšším vědomím a staré programy, když vystoupí z buněčné paměti. jen uvědoměním k očistě.

Vděčnost a ocenění, hluboká vnitřní úcta, hluboká vnitřní láska, hluboké vnitřní všechno už více nezadržuje nesoulad.

Neupadneme zpět do nevědomí jen proto, že tam druzí stále jsou. Ctíme "potřebu" jejich vyžádané reality a ve stejný moment ctíme svoji.

Ti, kteří jsou synchronizováni na stejné frekvenci spolu mohou chvíli existovat ve stejném prostoru, a když se vibrace změní a všichni nejsou vědomí a na stejné vlnové délce, jiné prostory jsou často potřeba k respektování toho, kde se všichni nacházíme. To je také součástí tohoto procesu. Ti, kteří mají být ve stejném prostoru, tak budou....a bude to jednoduché, kouzelné, krásné a také za hranicemi hojnosti všeho.

Fyzické reality jsou tvořením a odpovědí - schopnost je ZVLÁDNOUT leží uvnitř každého z nás. Vrcholná schopnost je určena přítomností každého rozšířeného vědomí a rozhodnutí co je přijatelné, prospívající, podporující - NYNĚJŠÍ.

Zvládněte Energii Všeho prostřednictvím Lásky a Zvládnete i Fyzično. Vše je součástí vašeho vlastního Rozpomenutí a plného vědomí existence - Jednoty, která je Božská a Čistá.

Zdroj: FB

Překlad: Martina Christová                                                                                                    www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz