Lidé a světelné frekvence

09.02.2020

Nejdražší lidé, mezi vámi se nacházejí ti, kteří již prostoupili mlhou zapomnění a mají přístup ke svému nejhlubšímu vědění.

Tyto jedince spojuje hluboká Láska k Planetě Zemi a Veškerému Životu. Tato Láska tryská z hloubi jejich srdcí a pozvedá vibraci jejich fyzických těl do frekvencí, které rezonují se stále se zvyšující vibrací světla, které na planetu proudí.

Tyto bytosti v sobě nesou pra-pra-pradávná hluboká vědění, na jejichž základě dnes staví, jež používají k novému tvoření a jež láskyplně předávají druhým a do kolektivního vědomí lidstva.

Sami ve fyzickém těle a fyzickém světě zakusili a prošli procesem probuzení a rozpomenutí se na to, co již dávno v hloubi svého srdce znají - stejně tak, jak to znáte vy.

Tito průkopníci rozbíjí všeobecná přesvědčení a nevyplňují společenská očekávání, která nejsou v souladu s nejvyšší pravdou.

Práce, kterou oddaně provádějí není většinou zveřejňována a oslavována. Přesto se jedná o klíčově důležitou činnost Vesmírného rozměru, která vede celé lidstvo a každého jedince do uvědomění si své Božské Podstaty.

Ne, většinu z nich neuvidíte na stránkách časopisů, na billboardech, nepoužívají reklamy a nepodepisují smlouvy, ve kterých si na jejich tvoření dělají nárok a "výhradní právo" organizace, instituce či jiné skupiny. To, co skrze ně proudí předávají prostřednictvím své tvorby a konání celé veřejnosti s láskou a bez zištnosti.

Ale rozumějte, tito jedinci uctívající božské zákony vás nehodlají nic učit, o něčem vás přesvědčovat nebo vám něco vnucovat. Jak naložíte s tím co představují světu je jen a jen vaší zodpovědností. Vždy máte svou vlastní volbu a cestu své vlastní volby musíte ctít. Dbejte, aby vaše volba byla volbou vašeho srdce podporující vlastní rozvoj a nejvyšší dobro vás samých a tím i celku.

Vibrace a energie, které kolem sebe šíří nositelé světelných vibrací, ovlivňují a pozvedají veškerý život na Zemi. Samovolně rozmetají vše, co není v souladu s božskou pravdou. Proto setkání s takovými jednici nemusí být vždy příjemnou zkušeností. Ovšem nejsou to oni, kdo je zodpovědný za vaši nepříjemnou zkušenost, nýbrž vaše myšlenky, přesvědčení a emoční zápisy zkušeností, které nejsou v souladu s vysokou frekvencí světla.

Lidé vyzařující vysoké frekvence Světla mají "přirozenou ochranu". Každý egem podmíněný útok vůči nim a tomu co představují se samovolně a přirozeně odráží od jejich světelného štítu a se stejným, a často vyšším nábojem, se vrací ke svému odesílateli. Toto je manifestací Vesmírného zákona Příčiny a Následku.

Nejdražší lidé, přesuňte svou pozornost do svého srdce. Naslouchejte mu. Vaše srdce přirozeně ví, co je a co není v souladu s přírodními a vesmírnými zákony. Vaše srdce zná pravdu, soucit a bezpodmínečnou lásku. Vždy vám ukáže ten správný směr. A potom není třeba se ničeho obávat. Vaše srdce je moudrá bytost uvnitř vás - Ta, která ví.

©Martina Christová / Taunia                                                                           www.slunecnabrana.cz ,  www.mistrovskekrystaly.cz  


Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.