Lidská mysl má tu moc

04.04.2020

Mnohé v životě na této planetě je stále ve velkém nesouladu díky lidské mysli. Člověk si dostatečně neuvědomuje, že nejen svými činy, ale i svými toxickými myšlenkami působí nesoulad v dalších říších této planety.

Byla to lidská mysl, která z jistých živých tvorů zvířecí říše udělala hlavní hrdiny hororových filmů a tak z nich vytvořila krvelačné příšery, které v kolektivním vědomí vytváří extrémně velký a silně zakořeněný strach a paniku. 

Vaše mysl vysílá informace v podobě myšlenek a přesvědčení, umocněné vašimi pocity strachu a emocí, na které následně reaguje "život" kolem vás.

Jedním z takových silně zakořeněných strachů v kolektivním vědomí je strach ze žraloků, vlků, hadů, krokodýlů a dalších úžasných živých tvorů.

Nastal čas postoupit a zpracovat tyto kolektivní strachy a navrátit těmto fascinujícím a moudrým stvořením své důstojné místo.

Jak se kolektivní vědomí pročišťuje a směřujeme do stále většího souladu s Vesmírným Řádem, prohlubuje se naše pochopení, spojení a komunikace se zvířecí, rostlinnou a minerální říší.

Věřte, že tady na Zemi jste v bezpečí. Bůh nestvořil žádná krvelačná monstra aby rdousila a strašila lidstvo. Jediné, čeho se musíte obávat je vaše nemocná mysl vytvářející paranoidní a hrůzostrašné příběhy, které jsou velmi vzdálené Nejvyšší Pravdě.

Vyladíte-li se na vědomí tvorů kterých se obáváte, pak užasnete, jakou moudrost a lásku v sobě nosí.

Rozumějte, že živočichové reagují na vaše vyzařování, vaši vibraci, vaše rozpoložení - a podle toho se adekvátně chovají. Vibrací strachu a oběti jim dáváte impulz k "akci" a adekvátní reakci.

Tam kde je naprostý soulad není nebezpečí - tam vládne harmonie, láska a sounáležitost mezi veškerým životem na Zemi. A lidská mysl má tu moc vrátit Harmonii zpět na tuto planetu.

Motivační videa a informace:

https://www.youtube.com/watch?v=B_FwnR8F4jc

https://www.youtube.com/watch?v=HpMFSL7fivI

https://www.youtube.com/watch?v=0HGoVZjND-U

https://www.youtube.com/watch?v=_0miIVYClw4

©Martina Christová                                                                                        www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.