Minulé Životy Posvátného Ženského Srdce

03.02.2020

/*Pozn. překladatele: Někteří můžete vnímat "minulé životy" jako paralelní reality probíhající v jiném časoprostoru (dimenzi) - tudíž jsou velmi "živé"a prožitky, pocity a vjemy mohou být velmi skutečné./

Jako žena pověřená úkolem návratu Posvátného Ženského vědomí na tuto planetu máte průkopnickou roli.

Tato role je opravdu jen začátkem. Během nadcházejících měsíců a let budete zavedeny na nová území jak zeměpisná, tak spirituální.

Mnoho míst kam přinesete své Světlo jsou místa, kde jste měly důležité inkarnace jako kněžky, učitelky, moudré ženy, mystičky.

Potkáte se tváří v tvář s velmi povědomými Dušemi. Tyto Duše s vámi budou sdílet klíčové zážitky těchto vzdálených životů. Budete bezprostředně přitahováni jedna k druhé. Mnoho z těchto lidí vám bude chtít pomoci. To proto, že rezonují na spirituální úrovni s prací, kterou přinášíte. Hluboko uvnitř vědí, že je to nezbytné a důležité pro pokračování Země.

Bohyně žije uvnitř mnoha z nás, ale musíte pamatovat na to, že byla umlčena, vyhoštěna a vyhlazena z povrchu země a převážné většiny lidského vědomí. V průběhu času, posvátné ženské síly a světlo byly opětovně vykresleny jako nebezpečné, zastrašující a nedůvěryhodné struktury energie.

Když přinesete své Posvátné Ženské Kódy na místa a k lidem, kteří mají být znovu probuzeni do Bohyně, Vesmír zajistí vaši ochranu. Ale musíte si být vědomy toho, že v určitých momentech budete extrémně aktivovány emočně, fyzicky a spirituálně opětovnou iniciací těchto energií. Je to tím, že jste v těchto místech kam vás to táhne pracovat prožily minulé životy.

Musíte si uvědomit, že přinášíte své božské formy zpět na místa a k lidem, kteří to velmi hluboce potřebují. Zajiskří ve vás (a v nich) stará traumata minulých životů. Můžete znovu navštívit hluboké vzpomínky zapuzení a vyhoštění z těchto míst, kam jste nyní vedeny, abyste šly a pracovaly.

Pokud se toto stane, musíte vědět, že co vyvstane uvnitř vás je nejbolestivější ztráta a potupa vaší Duše, kterou jste kdy zažily. Prožitky, které jste v těchto minulých životech měly, jsou opravdové. Byly jste drženy v extrémně vysokém sebevědomí a hodnotě, abyste udržely energetické spojení s Posvátným Ženským Srdcem. Pracovaly jste s hlubokou oddaností, věrností a nekonečnou láskou sloužící Bohyni. Pracovaly jste těžce a dlouho a vstoupily do mnoha zasvěcení ducha, abyste se kvalifikovaly a zaujaly své posvátné role.

Abyste následně byly pošpiněny, zostuzeny, ublíženy, zneužity, utišeny, potlačeny a dokonce zavražděny pro to kým jste byly, co jste představovaly a co jste milovaly celou svou Duší - byla to bolest tak ostrá, tak pronikavá, že není pochyb, že tato existenční bolest stále uvnitř vás žije.

Také jste extrémně rozzlobené. Tato zloba je hluboká vesmírná zlost, která žije v psychice všech žen, které zažily znásilnění svého srdce, těla a Duše, když bylo Božské Ženství smazáváno ze Země. Ženy jsou v našem moderním světě školeny dívat se na svůj vztek jako nepřijatelný  a používáme mnoho psychologických způsobů potlačení, abychom to ukryly.

Ale tento hluboký rys zloby ve vás existuje, jeho kořeny leží v dobách posvátné ženské perzekuce.

Je to podobné jako když kráčíte na vaší nynější spirituální misi a jste směrovány Bohyní na určitá místa a k lidem, kteří znovu probudí tyto emoce související s minulými životy, takže projdete obdobím pochyb, zda jde vše podle plánu.

Jde, ale musíte být vysoce sebe-vědomé a velmi uvědomělé. Musíte být také velmi sebe-pečující, trpělivé, milující, milé, přijímající a nesoudit se. Co znovu prožíváte (nebo budete), jsou psychické rány, které ostře pronikají hluboko do vašeho srdce. Jsou to traumata, která byla uložena ve vašich tkáních a kostech po tisíce let.

Někdy bolesti vystupující na povrch ucítíte jako extrém. Ale není to slepá ulice. Je to plán Bohyně vašeho léčení, vašeho uchopení moci a vašeho povstání. Jak pokračujete v cestě tam kam jste vyslány abyste přinesly Ženské Srdce zpět do vědomí, dostanete více léčivé energie než kdykoliv předtím.

Jak ucítíte narůstající bolest dávných dob vězte, že skrze pokračování ve vzestupu do své ženské síly ji léčíte - navždy.

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová / Taunia​                                                                    www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.