Mistrovské Krystaly jako Partneři Duše

09.02.2021

Je evidentní, že na cestě spirituálního probouzení a rozšiřování vědomí nelze minout minerální říši. Krystaly, kameny a minerály začínají pronikat do života člověka často pro logickou mysl velmi nepochopitelným způsobem. Přitažlivost, která mezi kamenem a člověkem vzniká je mnohdy nepotlačitelná. Přeborníky v nekompromisnosti takové přitažlivosti jsou, kromě jiných krystalů a kamenů, krystaly mistrovské. 

Mistrovské krystaly v sobě nesou informace všech lekcí, kterými musí člověk projít a uvědomění, kterých musí dosáhnout, aby mohl žít v souladu se svou Duší a Inteligencí Univerza ve všech aspektech svého života. Kosmické pravdy, které v sobě mistrovské krystaly nesou nelze uchopit předem. Mistrovský krystal se stává pro člověka přítelem, který vytváří jasné, stabilní, nekompromisní a konkrétní informační pole, se kterým se člověk dostane jednoho dne, na cestě do poznání konkrétního aspektu života, do souladu. Potom je člověk zpětně schopen uvidět a ocenit potenciál krystalu a službu, kterou pro něho krystal vykonal. Toto může, a většinou trvá, dlouhé roky.

Cestu k mistrovskému krystalu řídí duše člověka, která v souvislosti s krystalem doslova útočí přes pocity, emoce a mentální rovinu, kdy člověk nemůže dostat konkrétní krystal z hlavy, také přes astrální rovinu, kdy se člověku o krystalu opakovaně zdají sny. Zažívám tyto příběhy často. Obzvláště u velkých mistrovských krystalů. Lidé, kteří se o kameny a krystaly nikdy nezajímali uvidí někde mistrovský krystal a ten už je výše zmíněným způsobem "nepustí". Probíhá boj logiky s duší, jelikož tito lidé často nehodlají udělat takovou finanční investici do něčeho, o co se nikdy nezajímali. Ale i po měsíci či dvou odolávání krystal do svého života přijmou...aby měli konečně klid na duši. A tento konkrétní krystal si na ně rád počká. Krystaly jsou totiž vesmírně trpělivé.

Také se mi stává, že když ke mně přijde jistý krystal, okamžitě vím, ke kterému člověku patří. Většinou jsou to lidé ze základny stálých zákazníků, o kterých vím. Stavím se do pozice pozorovatele a často s údivem sleduji, jak si tento krystal k tomuto člověku cestu najde sám. Do tohoto procesu nezasahuji, jelikož i to, jak si krystal tohoto konkrétního člověka přivolá je součástí jejich společné cesty. To je důvod, proč nikdy nikomu krystaly nevybírám, byť jsem v minulosti o to byla často žádána. Rozumíte? Je to mezi vámi a tím krystalem. Je to váš společný proces. Nedávejte nikomu oprávnění, aby vám řekl, který krystal potřebujete nebo který rezonuje s vaší duší. Budete to vědět sami, a to je na tom to krásné. Vy ucítíte sami sebe v konkrétním krystalu, skrze který vás bude volat vaše duše. Stejně tak, jako je to s partnery duše.

Jednoho dne jsem přivezla domů krystaly z Himalájí. Byl mezi nimi velmi jedinečný a obrovsky silný, moudrý, veselý a láskyplný mistrovský krystal u kterého bylo evidentní, že je to jeden z krystalů, do kterého byly vloženy v dobách dávných konkrétní informace pro konkrétní osobu. Když jsem jej vkládala na stránky k prodeji a ležel na stole po mé levé straně, zašeptal číslo. Sdělil číslo částky, za kterou měl být zprostředkován této konkrétní osobě. Velmi zřetelně jsem cítila, že toto číslo finanční částky sehraje zásadní roli v procesu na cestě k nalezení tohoto konkrétního člověka. Netrvalo dlouho a ozvala se paní, která nemohla krystal okamžitě zakoupit, ale s radostí byla ochotna tuto částku zaplatit za krystal, který ji tolik volal. A částka, za kterou byl prodáván, byla datumem jejího narození. Byla jsem ohromena velkolepostí tohoto setkání, které se mezi krystalem a touto paní formovalo. Nedovolila bych si krystal neodložit a neposečkat s platbou, protože jsem neměla sebemenších pochyb, že se jedná o správnou osobu. Příběhy, které nevymyslíte a které mě vždy dokáží překvapit, přináší udivení a úžas.

Krystalům, konkrétně těm mistrovským, porozumíte tím více, čím více porozumíte sami sobě. Proto je nezbytné začít život a sebe sledovat, dotazovat se a hledat hlubší pravdy. A neustoupit. Trvalo mi dlouhé roky, než jsem pochopila, o čem mistrovské krystaly opravdu jsou. A pochopila jsem to potom, co jsem se začala zabývat hlubší psychologií, sebeanalýzou, prozkoumávala svou vlastní temnotu a traumata, a když jsem pochopila podstatu integrace svých jednotlivých částí a aspektů na cestě do většího ucelení, a tím do většího souladu s esencí vlastní duše. A celou tu dobu mi dělaly (a stále dělají) společnost mistrovské krystaly a vytvářely bezpečný prostor pro mé konkrétní pochopení a uvědomění, které po celou dobu vyzařovaly. A po celou tu dobu jsem se stále dokola navracela k článkům o mistrovských krystalech od Katriny Raphaell, ve kterých jsem nalézala pokaždé další informace, ke kterým jsem dozrála. Byly tam i předtím, ale nemohla jsem je ze své momentální úrovně vědomí uchopit jinak než mentálně. A mentální pojetí je velmi odlišné od uvědomění. Uvědomění vás spojí s konkrétní Vesmírnou Pravdou a nastartuje ve vašem těle změny na biochemické úrovni. Mění vaši DNA, a to ve svém těle pocítíte. Toto jsou ty nejšťastnější okamžiky života.

Na krystalech je krásné, že se nedají zkorumpovat. Stojí nekompromisně ve své Pravdě, odrážející Pravdu Univerza. Jsou vědomé, mají duši a nesou v sobě ohromující Kosmickou moudrost. Přichází ke každému člověku v okamžiku, kdy je připraven nastoupit cestu do souladu se svou Duší, přicházejí jako Partneři Duše.

Nabídku mistrovských krystalů najdete v kategorii MISTROVSKÉ KRYSTALY

©Martina Christová                                                                          www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.