Moudrost srdce

28.02.2020

"Moudrost srdce je v podstatě spojení vaší autentické síly s jejím zdrojem opravdovosti a ryzosti kterou máte uvnitř sebe."

-Howard Martin

Srdce v porovnání s mozkem má 1000-krát vyšší nervovou aktivitu, vytváří elektromagnetické pole které je 5000-krát větší a produkuje 60-krát silnější elektrické pole. Vědecky je tento systém nazýván " srdeční mozek". Pokud jsou naše srdce otevřena a ve stavu zvaném koherence (tento stav se dá přirovnat k hlubokému stavu meditace, zatímco jsme plně probuzeni, bdělí a v pohybu), máme tendenci cítit se a být pozitivnější, laskaví a dobrosrdeční, chytřejší, schopnější a mnohem méně bojácní, rozzlobení a destruktivní. Některé z nejposlednějších a nejdůležitějších výzkumů ukazují přímé a čisté spojení s "rozmotáváním" DNA, které má ve své podstatě schopnost "ustanovit přeměnu" buněk zpět do neutrálního nebo-li "nulového bodu". Tyto nové buňky se následně mohou stát jakoukoliv buňkou z dokonale regenerovaného stavu. To dále znamená, že prostřednictvím síly našeho srdce můžeme regenerovat jakýkoliv orgán našeho těla a vyléčit jakoukoliv chorobu. To je tvrzení, které se dostává do jádra nového pole výzkumu zvaného Epigenetika. Tato oblast výzkumu se zaměřuje na vlivy prostředí mimo nebo nad genem a zahrnuje (jak přetváří naše genetické kódy) stav naší mysli, emocí a přesvědčení.                                 

Autor: Jesse Field Call

Překlad: Taunia​ / Martina Christová/                                                              www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.