Muži se probouzí

27.02.2020

S radostí sleduji dění kolem sebe a zřetelně lze sledovat jednu věc. Již to nejsou pouze ženy, kdo je spiritualitě otevřený, ale stále více mužů se zapojuje do procesu své vlastní spirituality, čímž vyvažují pole energií.

Nelze o nikom říct, že je jeho spiritualita víc skrytá než u ostatních.

Nelze o nikom říct, že je v tomto směru víc zablokován než ostatní.

Nelze o nikom říct, že ho ve spiritualitě diskriminuje jeho pohlaví. 

Všichni jsme na tom stejně a ve svých aktuálních podmínkách dokážeme svou spiritualitu probudit. Chce to jen naslouchat svému srdci. Své srdce slyší každý, jen někdo tento vnitřní hlas tlumí a vědomě ho odmítá slyšet. Tím však způsobuje největší škodu sám sobě a sám se pak stává otrokem svých vlastních omezených přesvědčení.  

Muži začínají zcela jinak chápat svou vlastní sílu a připouští si, že i ona by mohla být spirituální silou. Ve svém vnímání se nemýlí. Ba naopak, právě mužská síla je to, co vede vzestup. Jen je to mužská síla v jiném pojetí než energie muže běžně žijícího v dualitě.

Právě muži jsou tažnými lany vzestupu a ženská energie mezi těmito lany vyplňuje prostor, což dohromady vytváří nádherné vícerozměrné geometrické obrazce. Ty nejdou nakreslit, ale můžete je zahlédnout svým vnitřním viděním. Lady Gaia je obklopena touto energií probouzejících se a probuzených bytostí a je nesena vzestupem, jako by plula na obláčku něhy.

Muži jsou oporou ženám a v jejich světle mohou i ženy růst. Jedna energie pomáhá druhé ve vyvážení.

Děkuji za každého muže na Zemi, který se nebojí najít sám sebe a obnovit v sobě svou prapůvodní vibraci mužskosti. Neboť to chce velikou odvahu a změnit celý život, možná i svůj dosavadní směr.

Někdy se muži své jemné části mužské síly zaleknou. Z duality si nesou naučené vzory chování o tom, že muž nemá city a některé emoce patří pouze k ženskému pohlaví. Tímto strachem ze sebe sama se pak na své cestě stahují zpět. Staví se proti své vlastní Božskosti. Vytváří tím možná největší blok vůči sobě samotnému. Blok, který jim brání nikdy nenaplnit jejich poslání. Zůstávají pak v roli oběti svého vlastního strachu a nedovolí si svou vlastní lásku rozpínat. Tyto muže snadno poznáte, jejich srdce září v krunýři jejich vlastních omezení. Již jednou se dotkli lásky a ví, co bezpodmínečná láska znamená, avšak zůstali věrni omezené lásce lidí. Sami sobě tak brání, aby se jejich Božská část projevila. Neboť ta vždy souvisí s prožitky bezpodmínečné lásky, což pro některé znamená přehodnocení priorit celého svého života.

Proto děkuji všem mužům, kteří tu odvahu mají, a stávají se silnými světelnými pilíři pro Lady Gaia.

Děkuji, že překonáváte svůj strach a jdete příkladem ostatním. Jste důkazem, že v harmonii mužské síly se ukrývá daleko víc tajemství než si dualitní člověk dokáže představit.

A tato tajemství - o těch se nemluví, neboť jsou přístupná pouze lidem s rozšířeným vědomím. Tedy těm, kteří jsou schopni těmto vnitřním tajemstvím porozumět z úrovně srdce.   

S láskou Marketa Selinijana                                                          www.zemeandelu.cz

https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi/