Myšlenky jako nástroj pro zdraví a vědomé tvoření života

30.01.2020

Myšlenky jsou vedle pocitů a emocí jedním z nástrojů tvoření naší reality tady na zemi. Proto jejich vědomým používáním můžeme záměrně měnit svůj život. Podstatné ale je, aby my jsme byli pány svých myšlenek, a aby myšlenky neovládaly nás a pracovaly v náš prospěch. Je třeba si uvědomit, že myšlenky a přesvědčení si musíme volit podle toho, jestli slouží pro naše dobro nebo ne. Toto je velmi silné uvědomění, protože potom nemusíme přebírat veškeré názory, které nám představuje naše okolí - škola, rodiče, partneři, média, lékaři, atd.- ale spíše se můžeme zaměřit právě na otázku, jak nám představený názor či přesvědčení bude sloužit. Pamatujte, že Stvořitel nerozděluje věci na dobré a špatné. 

Velmi často změnit negativní myšlení v pozitivní není vždy jednoduchou záležitostí. Zvážíme-li, že myšlenky, přesvědčení a myšlenkové vzorce přebíráme od svého okolí již v prenatálním období, a že tyto myšlenky mají každá již dlouhé roky v mozku "vyšlapanou" cestu (nervové spojení, neurocesta, neurodráha), nenastane tato změna ze dne na den. Tato změna je obtížnější o to více, že myšlenky a přesvědčení dědíme po rodičích, prarodičích, praprarodičích......a tak bychom mohli pokračovat dále. Proč to tak je? Myšlenky jsou uložené v našem mentálním energetickém těle a do těla vstupují prostřednictvím srdce. Nejsou tedy uloženy v mozku, ale při jejich přijetí a pravidelném používání vytváří v mozku výše zmíněné cestičky (neurocesty). Každé přesvědčení a myšlenka mají svou specifickou vibraci a podílí se na energetickém nastavení člověka. Nachází-li se dítě v lůně matky, je automaticky součástí jejího energetického pole a kromě jiného také vibrací jejích myšlenek a přesvědčení. Tyto energetické vibrace dítě automaticky přebírá do svého energetického těla. Protože tyto myšlenky a přesvědčení dědíme, máme je ve svém energetickém těle nezvědomělé, nachází se v našem podvědomí. Kromě toho prostředí, do kterého se dítě rodí je jediné, které zpočátku zná a myšlenky a přesvědčení rodiny ve které vyrůstá mu připadají v pořádku a stávají se standardem. Na jejich základě potom často také posuzuje druhé. 

Myšlenka má takovou sílu,  jak moc jí věříme !!!

Každá naše myšlenka či přesvědčení má svou vibraci, kterou podle zákona přitažlivosti přitahuje do našeho života vše, co této vibraci odpovídá !!!

Přijatá a často opakovaná myšlenka (ať vědomě nebo nevědomě) nabere za určitý čas takovou frekvenci, že se zmanifestuje v našem životě. Nic se neděje náhodou. Vše si tvoříme sami. Je ale rozdíl v tom zda vědomě, či nevědomě !!!

Buňky našeho těla jsou pevně spjaté s naší myslí a tím taktéž nesou vibrace našich myšlenek. Negativní myšlenky mají nižší vibrace než myšlenky pozitivní. Proto při cíleném zvyšování vibrací našeho těla musí zákonitě dojít ke změně směrem k pozitivnímu myšlení a naopak. Přestaneme-li věřit svému určitému negativnímu názoru či přesvědčení a nahradíme-li ho myšlenkou pozitivní, neurodráha původního přesvědčení zaniká a vytváří se neurodráha jiná, která je formována novou myšlenkou a vyšší vibrací než vytvářela myšlenka původní. Ženský mozek nejsnadněji formuje nová nervová spojení a neurodráhy ve folikulační fázi menstruačního cyklu, což je nejvhodnější období pro učení se novým věcem a cílené práci na změně myšlení.

Tělové buňky věrně odráží tyto změny v myšlení, proto se nám zdá, že člověk který je pozitivní také více "září". Jeli převážná většina našich myšlenek negativních a destruktivních, velmi těžko se tento stav mění, jelikož negativní myšlenky jsou v přesile a pokaždé kdy chceme změnit nějakou myšlenku, často nás přesila negativních myšlenek ve slabé chvilce opět přemůže a tak se ocitáme v začarovaném kruhu.

Negativní myšlenky vyvstávají z určitého negativního kořenového přesvědčení, které může mít a velmi často má tzv. druhotnou výhodu, díky které toto přesvědčení nechceme na podvědomé rovině změnit. Znamená to, že nám jisté přesvědčení v nějakém ohledu slouží, proto jej nechceme uvolnit a změnit. 

Existuje celá řada tradičních cvičení, metod a technik, jak změnit své myšlení. Bohužel tyto praktiky vyžadují celé dlouhé roky cvičení a výsledky se dostavují často velmi pomalu a mnohokrát ani netušíme, co vlastně a jak v sobě zpracováváme. Neexistuje nikdo, kdo by mávnutím kouzelného proutku tuto práci za nás udělal. Cesta vede skrze sebeanalýzu, sebereflexi a sebepozorování se a skrze cílenou práci na zvědomování mentálních vzorců a jejich vědomou změnu. Účinným pomocníkem může být také  Slunce, kdy příjmem životodárného vysokovibračního slunečního záření prostřednictvím očí přímo do mozku v něm vytváříme prostředí, ve kterém nízkovibrační dráhy již nemohou existovat a proto zanikají. Vyšší vibrace vždy zvedají vibrace nižší. Při pravidelném dívání do vycházejícího nebo zapadajícího Slunce jsme schopni eliminovat velké množství negativních myšlenek - nízkovibračních neurocest, aniž bychom museli vědomě zpracovávat každý mentální vzorec zvlášť. Myšlenky a traumata, které vyžadují naše vědomé hlubší zaměření jsou následně mnohem jednodušeji zpracovatelné, jelikož jsme již naladěni na vyšší vibrace, které tuto vědomou práci usnadňují a podporují. Vyšší vibrace naší mysli, našeho fyzického těla a energetických těl začnou samovolně přitahovat do našeho života radostné pozitivní myšlenky, lidi a okolnosti. Naše mysl začíná sílit a stává se tak silným nástrojem tvoření vlastní reality. /Informace na bezpečné dívání do Slunce naleznete v článku nazvaném  Jak se dívat do Slunce/

Dalším velkým pomocníkem při změně myšlení a záměrném zvyšování vibrací je syrová veganská strava v biokvalitě. Následně je to strava veganská. Strava musí být rozmanitá s velkým množstvím syrového ovoce a zeleniny. Rostlinná strava v čerstvém a syrovém stavu obsahuje aktuální vibrace země a je nasycena sluneční energií. Pokud touto energií budeme sytit svá fyzická těla, bude se nám měnit myšlení. Tuto změnu můžeme podpořit začleněním vysokovibračních potravin do svého jídelníčku. Jedná se o následující: zázvor, citrón, med, mák, ženšen, nať koriandru, čerstvé bobulovité ovoce-maliny, ostružiny, jahody, borůvky, hroznové víno, levandule, jablečný ocet, spirulina, chlorofyl, mořské řasy, chia semínka, konopné semínko, kokosový olej, čaga, reishi houba, divoké jedlé rostliny a byliny.

V minerální říši najdeme pomocníky pro práci s mentální rovinou Ametyst, Rubín, KyanitFluorit, Modrý turmalín, Mentální trojice, Celestýn

Udržování vyšších vibrací dále vědomě udržujeme trávením času v přírodě, ve společnosti pozitivně naladěných lidí a svých oblíbených domácích zvířat, chozením venku bosky, plaváním v přírodních vodách, pitím pramenité vody ze studánky, nabíjením vody na slunci, meditováním, příjemnými vizualizacemi, posloucháním oblíbené hudby a celkově vybíráním si činností, které nám přináší radost a příjemné pocity.

VYBÍREJTE - VOLTE SVÉ MYŠLENKY NA ZÁKLADĚ TOHO, JAK VÁM MOHOU A BUDOU DOBŘE SLOUŽIT !!!

©Martina Christová                                                                                   www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.