Návrat krále

17.06.2020

Oděni v zapomnění kráčíte po této zemi s životy vystavěnými na slaboučkých pilířích strachu a bolesti jste zapomněli, že jste nositeli obrovské kosmické síly, která ve vás přebývá. Zapomněli jste, že v sobě nesete obrovské kvality světelných bojovníků, mágů, ale hlavně v sobě nesete kvalitu nejvyšší - kvalitu krále. Král zná svou sílu, kterou používá z místa svého největšího klidu. Král ví kdo a kým je. Ctí vesmírné zákony a šlechtí ho pravda jeho srdce. Král nepoužívá zlobu, vzdor, vztek a agresi k vyjádření své pravdy protože ví, že vzdor a vztek nejsou autentickou ryzí silou, ale naopak slabostí a vše co na jejich základě projeví či vybuduje, se jednoho dne zhroutí jako domeček z karet.

U mnohých z vás se začaly kvality krále aktivovat. Možná jste již na cestě světelného rytíře, vnitřního světelného bojovníka nebo možná jste již potkali své další mužské archetypy, ale nyní - nyní přichází KRÁL. Aby král opět mohl plně vstoupit a usednou na trůn, musíte mu připravit prostor. A proto se ve vašem životě hroutí vše, co není hodno královské vznešenosti. Možná se v této pozemské rovině cítíte slabí, nemocní, neschopní, rozbití a na kolenou. Ale věřte, že ten kdo vidí za oponu této iluze, kdo vidí vaše pravé Já, vidí něco jiného než si myslíte. Vidí vaši velkolepost, vidí KRÁLE v ryzí síle svého posvátného srdce a šlechetnosti, které ctí. Vidí MUŽE, který se rozhodl podstoupit největší bitvu svého života, bitvu se sebou samým, se svými stíny a démony aby mohl vstoupit na posvátnou půdu své nejčistší Pravdy. A to je bitva nejvyšší, která vyžaduje největší odvahu.

Možná se v této bitvě cítíte osamoceni, ale věřte že tomu tak není. Obklopuje vás Vesmírná Inteligence, která podporuje tento proces návratu krále. Máte obrovskou vědomou podporu od těch, kteří VIDÍ a rozumí tomuto procesu. Jsou lidé, kteří svou vírou ve vás a čistotu vašeho srdce udržují bezpečný energetický prostor na vašem bitevním poli, byť si toho nejste vědomi. S největší pravděpodobností jste většinu těchto vašich světelných pomocníků ve fyzické rovině ještě nepotkali, ale jednoho dne se tak stane. Jednoho dne vstoupíte do dvora spirituálních králů a královen, kteří vás dávno znají a očekávají váš návrat.

Jen muž s aktivovanými kvalitami krále dokáže vzrušit duši vědomé ženy, která se již setkala se svou vnitřní královnou. Jeho pouhá přítomnost rozezní vesmírnou píseň v jejím těle, ve kterém začnou vykvétat růže, aby mohla vstoupit jemnost. Obrovská jemnost nesoucí tajemství té největší posvátné síly, která oživí vše v širokém okolí svého dosahu. I ona rozumí procesu kterým procházíte, protože i ona musela svést tuto největší bitvu. A proto se ona s lehkostí v srdci jednoho dne přijde s oceněním králi uklonit. 

©Taunia                                                                                www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.