Návrat sexuální energie do souladu

19.02.2020

Na vaší planetě stejně tak jako všude ve vesmíru kromě jiných sil existuje i síla sexuální, která byla záměrně potlačována, zavrhována a očerňována po dlouhé stovky, ba tisíce let. Tím se lidstvo oddálilo od pochopení účelu této síly a dostalo se ve vztahu k ní do velkého nesouladu, zapomnělo na její pravý význam a její vysoce spirituální a terapeutické využití.

Jsou mezi vámi jedinci, kteří jsou předurčeni k tomu, rozpomenout se na posvátný účel sexuální energie a její konstruktivní vědomé využití. Pochopení a znalosti vědomé práce se sexuální energií musí být navráceny na planetě Zemi do souladu s Vesmírným Řádem, jelikož tento nesoulad způsobil a stále způsobuje mnoho bolesti a utrpení.

Dále jsou mezi vámi tací, jejichž sexualita a vyzařování je v takovém souladu a síle, že leká nejen je samotné, ale i jejich okolí. Tito jedinci ale dokáží svou pouhou přítomností aktivovat sexuální energii u těch, u nichž byla silně potlačena ať už výchovou nebo silným traumatickým prožitkem. Posláním těchto lidí je naučit se vědomě používat svou sexuální energii k terapeutickým a spirituálním účelům a pomáhat tak druhým.

Sexuální energie je přirozenou vesmírnou energií. U planet, hvězd, ba celých galaxií dochází k sexuální interakci.

Sexuální energie je energie životodárná, vyživující tělo, mysl a ducha. Je branou k nesmrtelnosti, nekonečné tvořivosti a okamžité vědomé manifestaci.

Navrácením využití sexuální energie do souladu s vesmírnou podstatou znamená pro lidstvo velký krok vpřed ve svém vývoji z místa, ve kterém se nyní nachází.

Vědomá práce a využití sexuální energie byla předností kněžek chrámu Isis. Touto výukou prošla Máří Magdalena, která aplikovala své znalosti a dovednosti ve vztahu s Ježíšem a podílela se tak zásadně na aktivaci jeho spirituálního (éterického) těla.

©Martina Christová /Taunia                                                                               www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.