Nedomykavá srdeční chlopeň

25.04.2020

Cítíte povinnost rozdávat lásku, zatímco očekáváte automaticky velmi málo nazpět. Když najdete lásku, na které jste pracovali a kterou jste hledali, nemůžete ji přijmout. Toto je důsledek vašeho nízkého sebevědomí. V minulosti vám byla dána pocítit vina za to, že se snažíte získat pozornost, aniž byste si ji zasloužili. Často vám chybí stabilita zdravé funkční rodiny a máte pocit, že se na nikoho nedá dostatečně spolehnout. V minulosti jste zažili zklamání, protože lidé kolem vás selhali. Proto máte pocit, že se lidem nedá věřit a nedá se na ně spolehnout. Nesete si mnoho zátěže a necítíte se schopni svěřit či požádat o pomoc. Jste na sebe přísní, pokud uděláte chybu nedokážete si odpustit. Často nedokážete říci "ne" když byste měli, což u vás zanechává pocit hořkosti, roztrpčení a zneužití.

Mnohonásobný defekt srdeční chlopně

Naprosto jste se rozdali druhým a nyní se cítíte vyčerpaní. Jako dítě jste si nedokázali jasné hranice. Byli jste naučeni sloužit, chránit, podporovat a pomoci druhým, často na úkor vlastních potřeb, které jste postavili až na poslední místo. Cítíte se bez podpory a neschopni pohnout se v životě vpřed kvůli strachu ze selhání. Zásoba energie byla použita k podpoře emočních a materiálních potřeb druhých lidí kolem vás.

Máte vnitřní konflikt, co se týče dávání a přijímání lásky, protože to pro vás vždy znamenalo špatné zprávy. Můžete cítit vinu, protože jste nemilovali a nepodporovali své nejbližší a nejdražší. Tento konflikt a zatvrzelost je často důsledkem upnuté kontroly v dětství, kdy jste nikdy nevěděli, jaká bude nálada v domě. Nehledě na to, co jste udělali, vždy na vás čekal nějaký druh trestu. Byl zde nedostatek uznání a ocenění za dobré věci a zásluhy. Schopnost dávat a přijímat lásku nebyla vítána. Vaše vysoce vystresovaná rodina neměla čas na lidi, kteří byli příliš emoční.

Naučili jste se spoléhat na svou vlastní sílu k podpoře, lásce a pohodlí. Zavřeli jste všechny dveře, které by dovolily druhým stát se součástí vašeho života. Máte hluboce zasazenou bolest a zármutek jako důsledek vašich nenaplněných potřeb. Vaše matka mohla prožít podobné věci před nebo během těhotenství.

Klíčové body:

Příliš se rozdáváte. Cítíte se rozhořčeni, když vás druzí nepodpoří, ale přitom jste to vy, kdo tuto podporu a pomoc odmítá. Co získáváte a jaké výhody máte z toho, když vše děláte sami?

Trauma vztahující se k rodiči, který odešel z domu (opustil rodinu). Rodové trauma vztahující se ke ztrátě milované osoby nebo živitele rodiny.

Vaše matka mohla přijít o partnera nebo ji opustil během těhotenství.

Proč není bezpečné být milován druhými? Jste si vědomi rodového zneužívání v rodině? Pokud ano, prozkoumejte hlouběji.

Máte uvnitř sebe vnitřní konflikt, který se projeví jako vztek či agrese pokaždé, když se cítíte zahlceni. Kvůli čemu a proč cítíte vztek?

Jaký byl váš vztah k matce, otci a sourozencům? Pokud byl traumatizující a stresující, prozkoumejte hlouběji.

Jak vás chrání (jak vám dává pocit bezpečí) činit se ve společnosti méněcennými ?

Cítíte se zneužiti druhými lidmi a lidmi v postavení. Kdo u vás vzbudil tento pocit?

Prozkoumejte své osobní hranice. Vaši schopnost říci ne, pocit sebe-hodnoty když říkáte ne. Máte jasnou představu toho, jaké jsou vaše hranice, jejich nastavení a jaké by měly být? Pokud ne, pracujte s tím. Kdo vás potrestal, když jste jako dítě řekli ne nebo když jste vyjádřili své osobní hranice? Jaké to u vás vzbudilo pocity?

Prozkoumejte dětské trauma vztahující se ke vztahu s vašimi rodiči. Rozešli se vaši rodiče nebo spolu bojovali? Jak konflikt mezi vašimi rodiči ovlivnil vaše dětství?

Rodové trauma vztahující se k osobě, která se cítila rozpolcená mezi dvěma partnery.

Vaše matka se mohla cítit rozpolcená mezi dvěma partnery. Může litovat svého rozhodnutí a výběru partnera a truchlit po životě s jiným.

Trauma vztahující se k pocitu odmítnutí. Prozkoumejte chladný přístup a nezájem, vlažné chování v rodině a jak vás to ovlivnilo.

Co by se stalo, kdybyste nechali lásku vstoupit? Jaký by to ve vás vyvolalo pocit?

Možná ve vašem životě není žádná důvěra. Proč? Kdo a jaké okolnosti u vás způsobili tento pocit?

Trauma vztahující se pocitu bezcennosti a nehodnosti lásky. Proč? Kdo u vás vyvolal tento pocit? Cítila se takto vaše matka během těhotenství,

Jak vás chrání udržování se v osamělosti a prázdnotě? Odpovědí může být, že nedovoluje druhým vám ublížit. Prázdnota je lepší než láska, protože prázdnota nemůže zranit. Prázdnota je něco známého a dává pocit bezpečí.

Když se cítíte milováni, cítíte se také pod kontrolou a zbaveni moci a síly. To je výsledkem negativního spojení, které jste si vytvořili s láskou. Zneužití, odmítnutí nebo opuštění vám naplnilo potřebu lásky.

Trauma vztahující se k potrestání za nenasytnost a emoční potřeby.

Autor: Evette Rose / Metaphysical anatomy

Překlad: Martina Christová/Taunia Atiriamin/                                              www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.