Neplodnost

30.01.2020

Emoce

Cítíte se neklidná díky hlubokým emocím vyplouvajícím na povrch z vaší minulosti. Tyto emoce se týkají také pradávných traumat vašich předků, což vám ztěžuje identifikovat její příčinu. To vytváří velkou hromadu emočního stresu a vnitřní konflikt. Můžete mít pocit, že jste obětí situace, nad kterou nemáte kontrolu. Zažila jste značnou dávku viny a zodpovědnosti za nepříjemnosti a slabiny druhých.

Můžete se cítit vystrašena z představy, že budete rodičem. Někdy strachy vašeho partnera mohou také ovlivnit vaše pocity z toho, stát se rodičem. Váš partner může mít strach stát se rodičem. Vaše vlastní dětství mohlo být traumatizované a to vám způsobuje strach z opakování stejných chyb, které udělali vaši rodiče. Máte hluboký strach, že sabotujete svůj vztah k vašemu budoucímu dítěti. Mohla jste v minulosti zažít vyhoření z velkého množství nadměrných zodpovědností. Jako výsledek máte strach, že mít dítě bude náročné a zabere zbytek volného času a energie, kterou máte.

Toto je také pro vás příležitost k prozkoumání dalších kreativních aspektů vašeho života. Toto není sdělení, že jste odkázána k životu bez dětí - toto je pro vás příležitost zpracovat jakýkoliv vnitřní konflikt a důvody, proč kráčíte po této cestě. Nemusíte být nezbytně spirituálně zaměřená, abyste mohla pracovat s těmito záležitostmi.

Tento stav je napravitelný a existuje mnoho způsobů jak jej uchopit.

Pradávná traumata vyplouvají ve vašem nevědomí na povrch. Méně dominantní ženy nebo muži v rodině neměli povoleno mít děti. Před mnoha generacemi bylo dítě privilegiem pouze pro dominantní osoby.

Klíčové body:

Dovolili byste někomu jako vy být vaší matkou / otcem?

Cítíte, že jste dominantní osobou v domácnosti?

Jste si blízká s rodiči a rodinou svého partnera?

V rodové linii došlo ke ztrátě dítěte, což bylo velkou ztrátou.

Děti = trauma, emoční bolest a utrpení (jako výsledek ztráty dítěte nebo dětí)

Jak vypadá vaše strava? Je zásaditá?

Procházíte stresovým obdobím?

Zpochybňujete své schopnosti být dobrým rodičem? Čeho se nejvíce bojíte?

Jaký jste měla vztah se svým otcem nebo matkou?

Prozkoumejte své odmítnutí být jako vaši rodiče.

Můžete změnit svou budoucnost a to, jak budete vychovávat své děti.

Může být pro vás výzvou uvolnit starý vztek, ublížení, odmítnutí a hořkost. Kdo nebo co způsobilo, že se tak cítíte? To není ideální emoční nastavení, ve kterém chcete zplodit dítě. Vaše podvědomá mysl může bránit početí a počkat až se budete cítit připraveni zplodit dítě z dobrých a pozitivních důvodů.

Cítíte se v bezpečí zplodit dítě se svým partnerem?

Chcete mít dítě z pozitivních a dobrých důvodů? Někdy chtějí mít lidé děti aby vyplnili prázdnotu ve svých životech a potlačili tak pocit samoty. Podvědomě můžete chtít jen rozptýlení a odvedení pozornosti od svého vnitřního konfliktu.

Cítíte se mimo kontrolu díky tomu, že jste byla kontrolována vlivnou osobou.

Byl mezi rodiči v době početí konflikt, nesouhlas (konflikt týkající se hodnot a budoucích cílů) ? 

Zdroj: Evette Rose / Metafyzická anatomie

Překlad: Martina Christová /Taunia Atiriamin/

www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.