Odpovědnost za svůj vzestup

25.04.2020

Jak vysoké světelné frekvence zaplavují naší planetu, doslova rozmetají ve vašich životech vše, co s nimi není v souladu a rezonuje na nižších frekvencích. Vaše energetická a fyzická těla prochází intenzivní očistou, která se projevuje nečekanými nevolnostmi, únavou, horečkami, vnitřní horkostí, bolestmi a migrénami nebo vážným onemocněním. Vše co není v souladu s těmito vysokými frekvencemi ve vašich životech kolabuje, ať jsou to vztahy, zaměstnání, podnikání či jiné aktivity. Už není cesty zpět. Nyní čelíte sami sobě. Tohle je jen mezi vámi a zdrojovou energií ve vás - Stvořitelem. Není to o nikom dalším. Je to o vašem rozhodnutí, jakým směrem se vydáte na vaší cestě dál. Nečekejte na spasení od andělů, mistrů nebo nějakého guru. Vstoupili jste do etapy vývoje země, kde musíte najít sebe samé, svou vlastní energii, svůj vlastní zdroj, svou vlastní nezávislost, svobodu a velkolepost. Jste to vy, na vaše rozhodnutí se čeká a na jeho základě se dají věci do pohybu.

Představte si situaci, kdy kolem vás neexistuje žádný guru, žádný mistr, doktor ani učitel. Nikde. Jaké to ve vás vzbuzuje pocity? Když vám řeknu, že tito existují jen a pouze uvnitř vás, že v celém vesmíru není nikdo jiný než vy samotní, kdo dokáže zodpovědět vaše otázky.....co to pro vás znamená? Čeho se bojíte? Co tím ztrácíte?

Kolem sebe najdete spousty inspirátorů, kteří jen a pouze vykročili dříve než vy, aby svým příkladem dokázali, co vše je možné, když se spojíte s vlastním světlem. Jsou tu, aby ukázali kudy vede cesta a dokázali, že ta opravdová síla a pravda leží uvnitř každého z vás bez ohledu na titul, pracovní pozici a spirituální, či jinou hodnost.

Je tam, ta síla JE uvnitř každého z vás a jen a pouze ona dokáže zázraky, dokáže vyléčit tento svět a společnost a vrátit je do rovnováhy. Už není čas k uctívání druhých a odevzdávání jim své síly, ze které dobře prosperují. Jste to vy a pouze vy, každý jeden z vás, kdo nyní musí udělat rozhodnutí jakým směrem budete pokračovat. Vaše zdraví a vaše jistoty leží ve vašem srdci, ve vaší schopnosti soucítit se vším, co existuje kolem vás. Tím se spojíte se životem a vším, co bylo je a bude.

Budoucnost na planetě vyžaduje vaše rozhodnutí TEĎ - zda budete pokračovat a dovolíte světlu rozmetat vše, co neprospívá jak vám, tak celku nebo zda složíte své světelné zbraně a odejdete ze scény velkolepého vzestupu lidstva a Země - vzestupu do vyšších světelných mírumilovných, láskyplných a tvořivých sfér, do kterých vás světlo přicházející na tuto planetu zve. 

Intenzita světla bude na planetě narůstat a změny gradovat. Nic už se nevrátí do "normálu", který jste znali. Otevřete se svému vývoji a změnám, které probíhají. A začněte dotazováním se sebe samých.

©Martina Christová                                                                                                  www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.