Ona Je

22.03.2020

Vchází do přítomnosti.

Toto je dar její hluboké práce.

Léčí své bolesti, objímá své stíny, nárokuje své tělo a chrám lůna, propouští svůj stud, očišťuje oběť/utlačovatele, čelí strachům, odchází z neucťujícího prostoru a mnohem více.

Je bojovnice. Stojí pevně, ukotvená uvnitř sebe. Nechala odejít minulost. Její buněčná paměť je očištěna a už není déle ztracená ve strašidelných uličkách své minulosti. Když se spojí se svými božskými touhami a svou vášní, prohloubí své odevzdání. Její budoucnost je vzrušující. Uvolnila se v tom, kam směřuje její život.

Je volná, nezaplněná a je cestujícím světlem. Její energie již není vtahována do minulosti ani neutíká do budoucnosti. Cítí se silná a bohatá.

Je plně přítomná. Je překvapená jak uvolněná a bdělá dokáže být ve stejný moment.

Jednoduše by dokázala projít uchem jehly.

Autor: Sukhvinder Sircar

Překlad: Martina Christová / Taunia                                                                                 www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.