Osobní pohled Sophie Bashford na duchovní dvojčata

07.03.2020

Jako autorka článků o spiritualitě, léčení a osobním růstu mám prohlášení, které chci udělat: Pravidelně s odmítáním píšu na téma Duchovních Dvojčat.

Jako oddaná následovatelka Hlasu a Vedení Ducha mohu jen uposlechnout požadavků vedení, když přijde. Nyní celou svou bytostí důvěřuji vyšší moudrosti mé Duše a jejímu spojení s nekonečnem.

Chci vyjádřit svůj úhel pohledu na fenomén duchovních dvojčat ve vztahu ke své hluboké vášni a životnímu poslání - sloužit rozvoji autentického ženského ducha a podporovat ženy ( a muže), hluboce respektovat, ctít a vážit si Cesty Zplnomocněné, Osvobozené a Probuzené Ženy.

 Jsem aktivní podporovatelka osobního rozvoje, vnitřního léčení, sebe-léčení a zplnomocnění - obou pohlaví.

Když dojde na ženskou roli v jejich vlastních romantických a intimních vztazích, neobhajuji nevýhodu, bezmocný a slabý postoj "čekání na muže (partnera)".

Podporuji moudrost celistvosti - uvolňující egoistické upnutí se na závislost a používání vztahů ve významu uspokojit nevyléčené rány z dětství.

Podporuji ženy každý den ( a tím podporuji sama sebe) v léčení ze všech forem násilných, toxických, poškozujících a destruktivních vztahových vzorců.

Proto se nedržím přesvědčení, že musíme mít jakéhokoliv partnera, aby nás ochránil od sebe samých. Všichni naši partneři jsou hlubokými zrcadly pro naše vlastní vědomí a nástroje pro sebe-léčení. Vidíme každý vzorec který jsme kdy měli odrážející se nám zpět prostřednictvím toho, kdo stojí před naším srdcem.

To je důvod proč na jedné úrovni je pro mě nepohodlné propagovat vztah duchovních dvojčat. Na mém seznamu jsou láskyplné intimní vztahy na velmi vysokém místě pro šťavnatý, radostný a růstem vyplněný život, ale nikdy jako priorita, která musí pobrat veškerou mou energii nebo se zmocnit mých tvořivých příspěvků pro společnost.

Nezaměňujte to se zatěžklou odmítavou pozicí ženy, která říká: "Jsem ve svém životě naprosto nezávislá a soběstačná, proto nepotřebuji partnery." Tohle není o čem mluvím. Mířím tím k vyjádření závazku, který jsem si dala, v rozvoji vědomí žen, aby necítily potřebu potlačovat samy sebe skrze slabé vzorce potřeby, nejistoty, závislosti nebo falešného přesvědčení, že potřebují být "zachráněny" mužem aby se cítily právoplatnou ženou.

Od svého raného mládí jsem feministkou, nyní spirituální ženou, která prošla hlubokou cestou vnitřního léčení až do sfér své Duše.

Jsem hluboce spirituálně založená a můj život to dokazuje. Celý můj svět a práce se točí kolem mého rozvinutého spojení s Pravdou mé Duše. Spojuji se s multidimenzionálními sférami každý den, někdy každou hodinu. Tohle je kdo jsem - vždy jsem byla a koho včleňuji s pozemskou, uzemněnou a "opravdovou" ženou, která kráčí po této planetě s hlavou Panny na svých praktických ramenou.

A nyní po mnoho let přijímám konkrétní a vědomé posvátné vedení ohledně Sjednocení Duchovních Dvojčat. Toto vedení teče od mých nejdůvěryhodnějších, milovaných a čistých průvodců. Přichází velmi pravidelně prostřednictvím osobních sezení a vibrace je jedna z nejčistších, nejsilnějších a nejvíce transformativních, které jsem kdy cítila. Plně svému intuitivnímu zdroji důvěřuji a důvěřuji energetickým zprávám Ducha.

Co se týče procesu Duchovních Dvojčat, pro mě je pravdou toto:

Je to proces.

Je to cesta.

Je to sebe-uvědomění a probouzející zkušenost.

Má trajektorii, která nenásleduje modely naší společnosti nebo představy milostného vztahu. Nejedná se o scénu, kdy princ osvobodí princeznu.

Vyžaduje sebe-inventář a ponor do sebe-léčení, které budou výzvou, budou náročné a neúnosné.

Nesetkáte se se svým duchovním dvojčetem pokud hledáte egoistickou náhradu nebo injekci pro bolavé srdce.

Tato cesta trvá tisíce a tisíce let k dokončení.

Tato cesta aktivuje, vede a udává mnoho cestiček, na které jste v tomto životě nastoupili, aniž byste si toho byli vědomi.

Mnoho z vás bude vedeno svým Vyšším Já a Vyšším Já vašeho Duchovního Dvojčete, abyste byli sami a bez partnera po mnoho let a abyste se tak připravili na velkolepost tohoto setkání.

Předtím než se setkáte se svým dvojčetem, budete se muset naučit vnitřnímu sebe-dostatku.

Než se se svým dvojčetem potkáte, budete muset dokončit mnoho cyklů karmického vyrovnání s partnery duše a vyléčit se z bolestí vnitřního dítěte.

Setkání duchovních dvojčat není iluzí oslabené ženy v romantické pohádce. Je to hluboká duševní proměna, hluboce transformativní a růstem orientovaná cesta Sebe Objevení.

Vztah Duchovních Dvojčat je zralý, vyvinutý a božsky-oddaný. Má v sobě zakódované Božské Poslání, kterého mohou dosáhnout pouze zodpovědní a energeticky silní muži a ženy.

Oba partneři v setkání duchovních dvojčat uvidí v jistém bodě své cesty své pozemské životy zničené a zbořené. To se často stane jednomu z dvojčat a později (někdy po iniciačním fyzickém znovu-spojení) druhému.

Když dvojčata spolu přijdou opět do kontaktu, dochází k hluboké explozivní frekvenční změně. Prvně se to děje na spirituální úrovni (ačkoliv popravdě, dvojčata se nikdy nerozdělila nebo nebyla mimo energetický kontakt) a pak na úrovni fyzické. Když dojde u dvojčat k sexuální intimitě, horská dráha a přílivová vlna změny se dá do pohybu. Energie Vesmíru jsou katalyzovány způsobem, který vzdoruje logice.

Ženy ve vztahu s duchovním dvojčetem nejsou slabé, pasivní, bezmocné nebo vyžadující. S největší pravděpodobností byly na dlouhé Cestě k Celistvosti a sebe-integrace po mnoho let. Většina těchto žen se naučila jak být sama se sebou po dlouhá období, která je zavedla do hluboké samoty a spojení se svými Duchy. Všechny tyto ženy byly zavedeny do rezerv vnitřní síly o které nevěděly, že mají.

Muži, nebo-li protějšky udržující mužskou energii vztahu budou zažehnuti na hluboké duševní úrovni prostřednictvím znovu-kontaktování se svým ženským dvojčetem. Toto raketově vystřelí jejich osobní energetické pole do nových vibrací a požadavků, aby začali plně pracovat na jejich Božském Životním Záměru. Většina těchto mužských protějšků bude narážet na hlubokou sexuální touhu od znovu-setkání se svým ženským dvojčetem, protože to představuje probuzení posvátné energie kundalini. Tato sexuální touha je Klíčem ke spirituálnímu probuzení Mužského Dvojčete.

Všechna Sjednocení Duchovních Dvojčat vyžadují trpělivost, odolnost, vytrvalost a neomezenou vnitřní spirituální sílu. Nejsou jednoduché v tom smyslu, že jsou výzvou pro ego, aby uvolnilo své sevření na Duši a na Srdci.

Všechna Dvojčata si opravdu, opravdu zaslouží svá setkání. To proto, že cyklovala skrze životy a časoprostory spirituálního růstu do doby, kdy nastal čas pro finální sjednocení. Jednalo se o velmi, velmi dlouhou čekací dobu.

Tito lidé jsou zralé, chytré, extrémně schopné a zodpovědné Duše. Musí být - mají velký Posvátný Úkol a oddávají své životy Bohu a Bohyni v nejpokornějším činu služby. Tohle není hra - je to opravdový, živoucí, duchaplný Dar pro Lidstvo a Zemi.

Jakmile se dvojčata sjednotí, je třeba začít pracovat - odvést opravdovou, každodenní, praktickou práci. Je přítomna také radost - nejhlubší, nejsladší nektar radosti, který chutná tak božsky, protože se pro něj těžce pracovalo, tak trpělivě a pokorně s odevzdáním, tak oddaně.

Toto je můj pohled na Duchovní Dvojčata. Je Opravdový. Pokud čtete tato slova, mají pro vás hluboký posvátný smysl. Jak čtete tato slova, důvěřujte svému vlastnímu vědění.

Miluji vás a posílám nekonečné požehnání a modlitby pro váš osobní vzestup, duchovní dvojče, cesty vědomého růstu. Namaste.

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová/Taunia​                                                                          www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.