Osteoartróza z pohledu metafyzické anatomie

21.08.2022

Jste tak chyceni v kruhu dělání věcí pro druhé, že často zapomínáte na své vlastní potřeby. Udělali jste tak mnoho pro druhé, že jste vyčerpali svou energii a své zdroje a fungujete na energetický dluh. To způsobuje rozhořčení vůči druhým, kteří ubírají váš čas a vztek vůči sobě pro nedostatek času užívat si život.

Mohli jste prožít dětství, kde jste byli nuceni a povinni dělat věci, které s vámi nerezonovali. To mohlo způsobit, že jste dělali činnosti, při kterých jste cítili vztek, odpor nebo napětí. Tyto činnosti vám nepřinesli žádnou radost.

Vlivní lidé vás mohli zmanipulovat do stavu, kde jste uvěřili, že máte sloužit druhým. Toto je přímý výsledek vlivné osoby, která na vás projektovala své nejistoty a nízké sebevědomí. Výsledkem je váš pocit povinnosti vždy sloužit, pomáhat a řešit problémy a chyby druhých. Žádná jiná možnost nebo varianta vám v dětství nemusela být představena.

Vytvořili jste si spojitost se službou druhým a pocitem vzteku, uvěznění a rozhořčení. Bojíte se, že se nikdy nebudete moci soustředit na vlastní cíle. Můžete chtít vyjádřit své pocity, ale často když jste tak učinili, byl ve vás okolím vyvolán pocit viny a studu. To způsobilo velký vnitřní konflikt. Cítíte se kontrolováni a uvězněni potřebami druhých. Cítili jste se být pod kontrolou a manipulováni zraňujícím, bolestivým a znepokojujícím způsobem. To je přímým výsledkem vaší neústupnosti, vzdorovitosti a přísnosti ve vašich vztazích. Odtud berete sílu a toto vám umožňuje ustát mnoho těžkostí a utrpení. Odpojili jste se od svých emocí, které držíte pod kontrolou za každou cenu.

Klíčové body:

 • Co by se stalo, kdybyste vyjádřili vztek, zklamání nebo rozhořčení? Strach z opuštění
 • Trauma vztahující se k pocitu bezmoci. Proč se tak cítíte? Kdo ve vás tyto pocity vyvolal? Prozkoumejte další možnosti či souvislosti
 • Cítíte vztek a zatrpklost, protože máte pocit, že taháte za krátký konec provazu. Proč to nemůžete změnit? Co vás drží od změny? Prozkoumejte sebe-sabotáž. Vypadá to, že podvědomě cítíte, že si nezasloužíte nic dobrého.
 • Máte pocit, že si zasloužíte být potrestáni. Proč? Kdo nebo jaké okolnosti způsobili tento pocit? Byli jste obviněni za selhání a chyby někoho jiného?
 • Kdo vás v dětství nutil nebo manipuloval dělat věci, které jste dělat nechtěli? Jaké jste z toho měli pocity?
 • Kým jste se cítili kontrolováni? Prozkoumejte strach vztahující se k nastavení svých hranic a postavení se za svou pravdu. Prozkoumejte důsledky, když jste se projevili.
 • Jakou opakující se činnost, která vám nepřinesla žádnou radost jste ve svém životě museli dělat nebo děláte? Jaký máte pocit, když tuto činnost vykonáváte? Prozkoumejte další okolnosti.
 • Kde osteoartróza začala? Bylo to při nějaké práci, úkolu, sportu nebo činnosti doma, která ovlivnila tuto část vašeho těla? Jak jste se cítili, když jste použili tuto část těla? Prozkoumejte další možnosti.
 • Jak vám slouží váš vztek a rozhořčení? Jaké výhody vám přináší? Pomáhají vám tyto emoce vyjádřit své hranice? Dávají vám pocit bezpečí? Toto může pramenit z vašeho dětství, kdy jste museli dávat a dávat a jako výsledek vám byly odepřeny vlastní potřeby.
 • Vytvořili jste si spojitost, že vaše potřeby budou naplněny nedostatkem. Kdo ve vás vyvolal tento pocit?
 • Když se objevila bolest ve vašich kloubech, co jste dělali, cítili a nad čím jste přemýšleli? Prozkoumejte emoční spouštěče.
 • Trauma související s přílišným dáváním. Jaké to ve vás probouzí pocity?
 • Prozkoumejte vztahové záležitosti - výzvy, kterými jste v dětství procházeli s vlivnými lidmi a jak to ovlivnilo váš život v dospělosti. Prozkoumejte druhotné výhody, které jsou důsledkem zvyků, vzorců a zacházení s vámi v minulosti.
 • Může být přítomna druhotná bolest. Než se přesunete k bolesti svalů, soustřeďte se prvně na osteoartrózu

Autor: Evette Rose / Metaphysical anatomy

Překlad: Martina Christová                                                                                          www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.