Otevření se je cesta, aby do vás mohlo vstoupit světlo

25.01.2020

Život vždy hledá cestu jak nás pozvednout na vyšší úroveň. Někdy za účelem jít výše potřebujete čelit čemukoliv, co vás drží zpět od přijetí světla.

Aby Světlo mohlo vstoupit, potřebujete mít otevřené, přijímající, ochotné a obměkčené srdce. Tím jak společenské a kulturní podmínky často vytváří tvrdé schránky kolem našich srdcí a nutí nás abychom vypadali jako že "máme vše pod kontrolou", často zamezí světlu, které hledá, jak nás povznést.

Hlavní překážkou k přijetí Světla jsou potlačené a odmítnuté emoce. Krutou pravdou je, že neexistuje cesta jak se otevřít světlu vaší Duše pokud jste zaseknutí v emočně mrtvém bodě. Potlačené emoce způsobují energetické uzavření a blokují váš vývoj do moudrosti vašeho Vyššího Já.

V naší společnosti máme velké stigma co se týče "zhroucení". Učí nás dívat se na jakýkoliv kolaps nebo zhroucení jako na slabost. Co se týče spirituálního vývoje, zhroucení jsou nezbytná. Takže, když člověk zkolabuje pod tíhou své neléčené emoční zátěže, pak teprve může začít docházet k vnitřním změnám. Je to tehdy, když všeho začne být opravdu příliš mnoho to unést a člověk padne na kolena a začne prosit, až nakonec vše přenechá Bohu.

V tomto bodě fyzického, emočního a spirituálního odevzdání, se začne Vesmír radovat. Konečně, konečně, konečně - Světlu je dovoleno vstoupit. Konečně může dojít k léčení. Až po celé této době spadnou zábrany a opravdová transformační síla Duše může začít dělat svou práci.

Nikdy nezaměňujte "zhroucení" za selhání. Nikdy si nemyslete, že protože něco nezvládáte, cítíte se neuspořádaně a rozpadnutí na kusy, že je váš život neadekvátní. Zmatek je často opravdovým drahokamem. Tady žije pravda - tady žije vaše opravdová schopnost důvěrnosti s Bohem, tady žije vaše hluboké spojení s druhými lidmi.

Když se "hroutíte" - i když jen na 15 minut u kuchyňského stolu vašeho nejlepšího přítele, ukazujete dalšímu srdci vaši vlastní posvátnou zranitelnost. Ukazujete jim ochotu přijmout krásu a posvátnost čisté emoce a dáváte jim povolení udělat to samé. Tím si druhé přiblížíte a žijete v autentickém a mimořádně léčivém vztahu s Bohem a druhými.

Bůh vás přivede na kolena, když je čas postoupit Výše.

Zcela upřímně, pokud byste ještě nebyli přivedeni v tomto životě na kolena, nezačali byste s Opravdovou Prací na otevírání vašeho srdce.

Jakmile jste opravdově na kolenou (ne jen stěžující, naříkající a hrající si na oběť) - a jste připraveni přijmout Světlo, aby vám ukázalo vaši jedinečnost, sílu a Božství kterým opravdu jste, bude vám odhalena řada zázraků.

Uvidíte, že postavit se tváří tomu, na co jste vynaložili tolik energie abyste to potlačili, je klíčem k vašemu vzestupu, růstu a naplnění v tomto životě.

Vesmír stále hledá možnosti, jak vás zavést Výše. Na posvátné cestě se nesoudí a mít vše pod silnou kontrolou neznamená, že jste úspěšní. Posvátná cesta zpět do Lásky vyžaduje, abyste uznali velkou důležitost emocí, které ve vás žijí. Jste vyjádřením přírody, Božství, Velkého Světla. Nejste roboti a vibrujete v přírodních zákonech, ne v uměle vytvořených.                    

Boží vůle někdy potřebuje udělat váš život chaotickým, abyste ztratili kontrolu. Život někdy potřebuje zlomit vaše srdce, aby se naprosto otevřelo tak, že nemáte jinou možnost, než padnout na kolena.

Toto je ten Posvátný Okamžik. Toto je okamžik výjimečné Milosti. Toto je moment, kdy uvnitř sebe řeknete "Ano" podpoře a vedení síly větší než jste vy sami.

Tady je to místo, kde Světlo často musí proniknout. Nejsurovější část, část kde už se to nedá déle vydržet a udržet vše pohromadě, část která jen říká Životu "Pokračuj, vezmi si mě. Vezmi si to všechno. Jsem tvá/tvůj."

A pak začnete vidět Vesmír jak s vámi tancuje.

Toto je tanec odevzdání se a tanec návratu Domů.

Toto je tanec Tajemství, a znovu-vstoupení Světla.

Toto je tanec Srdce, Duše a Boží Milosti.

To je to, co vás ochrání před sebou samými. Ochrání vás před sebe-trestáním a dokonce sebe-nenávistí. To je to, co vás přivede zpět na oltář sebe-lásky.

Být svědkem sebe-otevření se bez souzení znamená přijmout, že jste v Božích očích nekonečně Celiství.

Nikdy se nebojte otevřít. Na pět minut, pět měsíců nebo pět let. Otevřít se nebo se zhroutit vždy znamená nový začátek a úsvit nového světla. Vždy je to Božská Metoda, která vás vyzdvihne do Vyšší Úrovně.

Autor: Sophie Bashford​                                                                                  www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Christová / Taunia​

www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.