Povolání mužů do světelné zbroje

15.02.2020

Nejdražší muži kráčící po povrchu planety Země. Je ve vás uložena síla, které je třeba. Velká moc a síla, která uvede do pohybu klíčové události vedoucí k osvobození lidské rasy z okovů omezenosti, krutosti, nemilosrdenství a vykořisťování. Vstup do této vaší síly ale vyžaduje odvahu - odvahu postavit se tváří v tvář sobě samým a uvolnit místo pro kvality, které jsou v souladu s vyšší pravdou - Vyšším Vesmírným Řádem.

Stejně tak jako ženy nyní nachází cestu do svého Posvátného Ženství tak i vy musíte najít cestu do Posvátnosti vašeho Mužství - Opravdového Mužsví, které tu nebylo projeveno po tisíce let. Ano, po tisíce let. Nepleťte si patriarchát s Posvátným Mužstvím. Ten byl a je velmi vzdálený tomu, co Pravé Mužství představuje.

Vy - světelní rytíři jste tu proto, abyste opět přinesli do mužství kvality jako je soucit, laskavost, ohleduplnost, velkorysost a srdečnost. Zde, v těchto kvalitách leží vaše pravá síla narůstající s jejich ryzostí. Leží v čistotě vašeho srdce, nezlomnosti vaší čisté mysli a vašich záměrů. Až propustíte své Ego z vedoucí pozice a kultivujete tyto čisté kvality, vytvoříte "bezpečnou zemi". Pak také poznáte své Pravé Ženy, kterým tímto umožníte plně vstoupit do jejich Posvátného Ženství a rozsévat lásku, mír a pochopení.

Vaše Pravá Síla neleží ve fyzické zdatnosti, fyzické síle a fyzické odolnosti nebo nadpřirozených schopnostech. Leží ve vašem Srdci. Vaše Srdce vidí a zná Pravdu. Má odpovědi na veškeré vaše otázky. Ale aby se vaše srdce mohlo stát vaším pravdivým průvodcem, musíte ho prvně osvobodit - osvobodit a očistit od bolestí, křivd a nesouladů, které jste ve světě duality zakusili.

Vy se musíte rozhodnout. Vy musíte zvolit svou cestu, a jste to Vy, kdo se musí připravit na to, že tato cesta nemusí být nezbytně bez bolesti a překážek. Na této cestě budete bojovat s nepřítelem. Ale tento nepřítel nebude stát před vámi - bude stát ve vás. Tímto nepřítelem budou vaši vlastní démoni - démoni vaší vlastní mysli a nezdravých emocí. Ale proto jste sem přišli. Ti nejlepší a nejsilnější z vás. Vy, kteří jste hodni obléci svou světelnou výzbroj. A proto vás vyzývám do světelné zbroje.

Vystupte z falešného zatuchlého pohodlí. Již dlouho jste se skrývali sami před sebou.

Oblečte své světelné brnění.

Uchopte svůj světelný meč.

Nasedněte na svého světelného koně a vydejte se kupředu - do boje za svou vlastní vnitřní svobodu a nezávislost.

Přidejte se k ženám, které již dávno vykročily a nesou Pochodeň Božského Světla.

Nechte projevit své světelné kvality - kvality, kterých se vaše ego tolik bojí - kvality, které se tolik bojíte projevit a přitom si neuvědomujete, že jsou to vaše největší Vesmírné Trumfy, které vrátí soulad, lásku, tvořivost, prosperitu, hojnost a mír na tuto naši planetu. Vrátí radost a vášeň do všech oblastí vašeho života tady na Zemi.

©Martina Christová / Taunia                                                                   www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.