Požadavky k žití svého pravdivého osudu a poslání

12.06.2020

Abyste mohli žít své opravdové poslání a osud, budete muset být zavedeni do hloubek svých strachů, traumat, vašich odmítání a sebe-sabotujících tendencí, vašeho uhýbání a zraněného vnitřního dítěte.

Budete muset najít a vstoupit do chrámů léčení a oddechnout si od neustálého tlaku našich stávajících sociálních podmínek, které vám sdělují, že vlastní vnitřní práce není dosažení srovnatelné s úspěchem.

Abyste mohli žít svou absolutní nejvyšší pravdu a rozdávat své nejhlubší dary světu, budete muset čelit všemu, co se stane překážkou k odhalení těchto darů a jejich sdílení. 

Zní to, jako kdyby to vyžadovalo intenzivní studium, trpělivost, houževnatost, odhodlání a závazek - a tak to také je. 

Nejsou zde žádné rychlé opravy a žádné okamžité odměny. Jednoduše zde není žádné místo, kde by ego přežilo. Pokud chcete být ve svém poslání a být světlem pro druhé proto, že se vám dostane uznání které lichotí potřebě vaší osobnosti po pozornosti, dosáhnete určitého bodu a potom jednoho dne vesmír najde způsob, jak odzbrojit vaši samolibost. 

Vesmír zde není proto, aby jste udělali chybu nebo aby vás podvedl, vesmír je zde proto, aby strhnul chatrná díla vaší mysli o tom kdo jste, jací jste a proč tu jste. 

Vesmír je tu proto, aby vás zavedl do nezměrné a hluboké transformace. 

Vaším úkolem je vést sami sebe. Otočit sami sebe naruby, odhalit všechny své skryté a zakryté části Slunci, Měsíci, Planetám a Hvězdám. Žít svůj osud vždy vyžaduje pečlivý postup skrze množství vrstev minulých traumat, zranění, minulých strachů. Vyžaduje pohyb vpřed prostřednictvím kroků, které vám Vesmír dává a přijetí toho, co je vám předkládáno ke zpracování bez pochyb a odmítání.

Rozvoj vašeho poslání zřídka kdy vypadá tak, jak byste si jej představovali. Nikdy není přímou čarou z bodu A do bodu B a nikdy to není o předstírání, že už se není dále co učit. Vaším posláním je nejhlubší úroveň růstu a sebe-odhalení. Pokud je vaše touha "stát ve svém poslání" žita a přijímána autenticky, zavede vás do vzácných hlubin vaší duše a srdce.

To od vás bude vyžadovat obrovský kvocient trpělivosti a odevzdání se a přitlačí vás k rozpětí za hranice sebe*vnímání.

Opravdu, kdykoliv myšlenka nebo pocit že... "Já to zkrátka nezvládnu" ...nebo "Bojím se co se stane, když udělám tento krok, který je mi ukazován...nebo "Nemám čas, energii, peníze, podporu, schopnosti..."

...když se vyplaví tyto druhy myšlenek, můžete si být jisti, že se vám ukazuje další velký krok k uskutečnění proto, abyste žili svůj opravdový záměr v tomto vesmíru. 

Pamatujte, že jste schopní výjimečných věcí. Tyto výjimečné věci zažehnuty uvnitř ohně vašeho srdce jsou drahocenné, duši rozdmýchávající a obohacující pro náš svět. Podporují, vyživují a inspirují druhé. Jsou zakořeněny v lásce a laskavosti. Přináší naději a světlo do míst zahalených do stínu. Ctí proces lidského utrpení prostřednictvím ne souznícím s myšlenkami obětování, ale prostřednictvím svědectví s milosrdnýma očima, které utrpení opouští.

Vaše výjimečné dary nemusí vypadat nablýskaně, zářivě nebo působivě, když jsou předávány. S největší pravděpodobností budou předávány ve velmi obyčejných podmínkách, v běžných dnech, obyčejným lidem. Jsme všichni obyčejní a výjimeční, a je to právě výstup nad potřeby našeho ega a stálé oddělování se od srdcí druhých, který nám utváří opravdový osud, aby mohl letět jako čistý šíp léčivé lásky do Srdce Světa.

Autor: Sophie Bashford​                                                                          www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.