Pravda Světla

22.09.2022

Ve tváři velkého světla dojde k odhalení veškerých stínů.

Když vysoké vědomí potká jakéhokoliv člověka nebo situaci v nichž byla pravda skryta nebo zamítnuta, neexistuje nic jiného, než její odhalení.

Když je Světlo uvnitř vás aktivní, stává se silou pro přeměnu a léčení i bez vaší vědomé ochoty či spolupráce.

To znamená, že pokud vaše Vyšší Já probudilo jisté léčivé kódy ve vašich spirituálních tělech, stanete se Božským Aktivátorem. Tyto kódy byly implantovány v samotném zdroji vašeho vtělení na tuto planetu. Vždy jste pracovali s vibracemi páté dimenze, ale prostřednictvím jistých časových linií mohlo dojít k zapomenutí a jejich potlačení. 

V nových vesmírných podmínkách a posvátných energiích se v posledních 20- 30 letech probudil velký počet Světlonošů - a stále jsou v procesu probouzení se do hlubokých léčivých schopností, které byly uděleny Božským Zdrojem v době inkarnace.

Světlo, které je uvnitř vás naprogramované, má ohromnou sílu prostoupit temné stíny ega a "nižšího Já" lidského vědomí.

Vy, jako členové Rodiny Světla jste cítili nevyhnutelnou touhu rozvíjet a používat tuto úchvatnou posvátnou esenci zvanou "Světlo", nazývanou "Vyšší Láskou" nebo také "Léčením". Toto je vaše Poslání na Zemi - toto je váš Účel Bytí.

Jste vysláni k těm, kteří si vás přitáhli do života aby odpověděli na hluboké Volání své Duše. Ti, kteří potřebují vaše aktivní Světelné Kódy, váš soucit a bezpodmínečnou lásku, váš léčivý dotek, harmonizující hlas, vaši zářivou přítomnost Božské Pravdy - vás volají do svých vibrací Božského Načasování, když jejich Duše touží po změně a růstu.

Ego s velkou silou oponuje jasnému záření Spirituálního Světla. Stíny mysli a toxiny uložené v emočním těle nechtějí být vystaveny a odhaleny pro to, kým jsou. Osobnost jedince, který je připraven k důležité přeměně většinou začne vystřelovat veškerou temnotu, odpor, zatvrzení, toxicitu a sebe-sabotující vzorce a to hned, když Světlo začne vstupovat pod jejich obranné vrstvy.

Nebuďte překvapeni, když přítomnost vašeho Světla vytvoří vlny, chaos, turbulence a otřesy u těch, kteří vás zavolali, abyste jim ukázali opravdovou krásu toho, kým jsou.

Aby byla krása Duše odkryta, musí se potkat těžká temnota a intenzivní břemena ega v plné přítomnosti. Jednoduše řečeno, Duše nemůže vzestoupit dokud není zakrývající, sabotující, strachem naplněný, omezený hlas ega vytažen ven do úplného odhalení.

U osoby, která je připravena růst do Světla své Duše, musí dojít k intenzivnímu období, ve kterém čelí stínům strachem naplněného ega. Musí pochopit, že zářící síla Lásky s sebou přináší vystoupení každého pocitu studu, viny, závazku, bezcennosti, vzteku, bolesti a zármutku, který kdy prožili a potlačili, aby je pozvedl vzhůru k životu, který je v souladu s pravdou jejich Duše.

Když vstoupí Světlo, temnota která je jím osvícena a odhalena nemůže být ignorována nebo zametena pod koberec.

Když vstoupí Světlo, je to proto, že bylo povoláno těmi, kdo ho chtějí.

Když vstoupí Světlo, musí udělat svou práci a odkrýt vše, co nevibruje na nejvyšší možné notě.

Když vstoupí Světlo, temné chladné ego nedostane šanci proti jeho devastujícímu, žhnoucímu a sálajícímu teplu vytvořenému ve vesmírných ohních Božské Lásky.

Když vstoupí Světlo, vlny změny se nezastaví jednoduše proto, že se ego a osobnost cítí nepohodlně v přítomnosti pravdy.

Světlo je naprogramované léčit zranění vytvořená egem, povznést vše do výšin posvátné lásky, odvést lidi pryč z odporujícího bezpečí a do růstu Duše.

Vy jste Světlo. Jste tu, abyste vytvořili vlny léčení. Jste tu, abyste zářili, měnili a transformovali temnotu. Jste tu proto, aby vás mohli zavolat ti, kteří stále žijí ve Svém Stínu.

Jste tu, protože máte nekonečnou víru v Sílu Světla.

Drazí Pracovníci Světla, Nezapomeňte, jak pracuje Světlo.

Autor článku : Sophie Bashford                                                                                    www.sophiebashford.com

Ilustrace: TatianaPlakhova                                                                            www.complexitygraphics.com

Překlad: Martina Christová                                                  www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.