Pravda vašeho srdce

25.04.2020

Vaše životy jsou vytvořeny důslednými podprahovými mechanismy přežití. Vaše práce, vztahy, chování, aktivity, vzhled a přání jsou utkány tak, aby jste se cítili přijati svým okolím a společností, protože pak můžete bezpečně přežít v tomto světě. Snažíte se druhé přesvědčit a ukázat jim své štěstí, harmonii a dokonalost ve které žijete...nebo se snad snažíte přesvědčit sami sebe? 

Spousty hledají a prahnou po spirituální pravdě, hodiny meditují, cestují do dalekých "spirituálních" zemí, hledají guru, mistry a touží prožít vesmírnou pravdu. Dychtí po "nadpřirozených jevech a schopnostech". Ale jen ti, kteří pochopili, že je důležité se pouze zklidnit a dovolit si zavnímat své pocity a sledovat své emoce, které jsou pravdivým odrazem jejich vnitřního stavu a jsou ochotni vstoupit i do bolestivých míst svého podvědomí, uzdravit nešťastné dítě, odmítnutou dceru, zuboženou ženu, zraněného muže a jiné aspekty uvnitř sebe samých.....toto jsou Ti...

Ti, kteří kráčí pevným krokem do nového světa.

Ti, kteří začínají vědomě tvořit svou realitu.

Ti, kteří za nánosem bolesti a neštěstí uviděli své opravdové touhy.

Ti, kteří dnes mají dostatek síly své sny a touhy realizovat. 

Ti, kteří si vzali zpět právo na své plné zdraví.

Ti, kteří již nemohou udělat krok zpět a zradit sami sebe v žádné oblasti svého života. 

Ti, kteří kráčí v rytmu a tančí na hudbu SVÉ DUŠE bez ohledu na to, jak žijí nebo co mají druzí.

Tito lidé, kteří se ponořili do temných bolestivých hlubin vlastního podvědomí našli v těchto hlubinách své světlo a zapálili tak pochodeň, která nyní svítí na cestu druhým. Toto jsou lidé, které neošálíte. Jejich oči jsou jako lasery, které proniknou skrze vaše pevné bariéry, které jste si vystavěli, aby jste byli přijati, oblíbení, obdivovaní a "úspěšní". Vidí mechanismy přežití, na základě kterých jste si vystavěli svou realitu a image.

A až vy projdete procesem, kterým prošli oni, až se vnitřně osvobodíte, pochopíte, že jste přestoupili z dimenze mysli do dimenze srdce. Už vás nebude zastrašovat a trápit falešná projekce druhých na sociálních sítích o jejich dokonalých vztazích, rodinách, ani jejich "dokonalé selfie". Uvidíte, že štěstí a dokonalost takto projektované stojí na vratkých nožkách nejistoty, strachu, bolesti, traumat, sebe-odmítání a pochybností.

Až se i vy vymaníte z těchto mechanismů přežití a stavění své iluze, možná budete chvíli kráčet sami, možná se tak budete chvilkami i cítit, ale jednoho dne, se pochodně silných a uzdravených lidí setkají a vy poznáte opravdové přátelství, opravdovou prosperitu, opravdové zdraví a opravdovou lásku s partnerem své duše. V tomto okamžiku se přestanete cítit osamocení, protože tito lidé a tento partner vás vidí a cítí. Opravdově vás vidí takové jací jste a ze své pozice silného jedince si mohou dovolit vás milovat se vším co k vám patří, aniž by toto bylo podmínkou vašeho přijetí. Stejně tak toho budete schopni i vy. S těmito lidmi jste našli opravdový domov, rodinu své duše, opravdové zázemí, které je tak pravdivé, že o něm nebudete muset přesvědčovat miliony druhých lidí na sociálních sítích.

©Martina Christová                                                                                           www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.