Příčiny kouření

18.07.2020

Emoce

Během dětství jste měli spoustu zodpovědností, které způsobily, že jste se museli o sebe starat a bránit se. Emočně jste mohli podporovat rodinu a od brzkého věku jste mohli mít pocit, že je vaší povinností vstoupit do této role. Potřebujete ulevit své mysli od stresu a okolností, které nemůžete kontrolovat.

Slabé osobní hranice jsou pro vás problém. Cítíte se sami se sebou znechucení, ale útěk před vlastními problémy je pro vás lepším řešením než se s nimi vyrovnat. 

Často používáte svůj zvyk kouření k potlačení potřeby boje a úniku od hluboce uloženého vzteku a okolností, ze kterých nemáte východisko. Pocítili jste ztrátu mužské síly. Prozkoumat a využít mužské kvality během vašeho dospívání pro vás nebylo bezpečné. Klíčovými slovy jsou zde ztráta síly a respektu.

Kouření také kolem vás vytváří bariéru a zamezuje ostatním ve vstupu do vašeho osobního prostoru.

Cigarety jsou emoční náhražkou pro pohodlí a přechodnou úlevu stresujících emocí jako je stísněnost, strach z opuštění a odmítnutí. Kouření je rychlým východiskem - krátkodobým rozptýlením.

Lidé tvrdí, že jsou pro ně cigarety něco jako partner. Jsou náhražkou samoty, poskytující pohodlí, když potřebují útěchu.

Vaše matka mohla cítit během těhotenství velkou stísněnost a osamocenost. Projevujete její samotu a slabé osobní hranice?

Kouření vyplňuje prázdnotu v mysli srdce, stísněnost v solaru plexu a bojový instinkt ve střevech. Cigarety jsou rozptýlením z víru emocí.

Klíčové body:

Kde ve svém životě postrádáte sebevědomí? Např. manželství, vztahy, práce, rodina, přátele? Proč? Co se stalo? Jaký jste z toho měli pocit?

Co potřebujete těsně před tím, než si zapálíte cigaretu? Prozkoumejte další možnosti. Co vám cigareta dává, co nemůžete sami získat?

Pobývala vaše matka v těhotenství kolem lidí, kteří kouřili? Kouřila ona, když byla těhotná? Pokud ano, prozkoumejte asociace, které jste si vytvořili s jejím zvykem kouření. Jak chemikálie ovlivnily váš vývoj? Prozkoumejte možné existující závislosti, kdy předci mohli kouřit nebo být závislí na různých jiných návykových látkách.

Trauma vztahující se k pocitu osamocenosti, nepodpory a strachu. Prozkoumejte více k určení zdroje.

Poznáte rozdíl mezi vaším stresem a stresem vaší matky, když jste byli v děloze? Pokud ne, pokračujte v průzkumech.

Když kouříte, od čeho vám to dává pauzu? Jaká je zde výhoda? Co vám brání v nastavení a vyjádření vlastních hranic k této osobě nebo okolnostem?

Osobní život a stres vaší matky vás ovlivnil. To ve vás mohlo vyvolat pocit, že se na svou matku nemůžete spolehnout emočně, protože její vlastní život ji mohl zanechat v pocitu, že nemá nad věcmi kontrolu.

Kouření ještě hlouběji potlačuje již potlačenou bolest a smutek. Ve vašem životě existuje velký stesk po něčem, co tam mohlo být, kdyby jen okolnosti byly jiné. Jaký ve vás vyvolává nedostatek____ pocit?

Odměnou za kouření je klid, rozptýlení a disociace. Co vám v první řadě brání v pocitu klidu? Co nebo kdo narušil váš klid?

Od koho nebo od čeho hledáte osvobození? Proč?

Kým nebo jakými okolnostmi se cítíte uvězněni? Proč? Jaký z toho máte pocit?

Obklopovali lidé, kteří kouří, vaši matku v jejím prostředí a domově? Pokud ano, jak vás to ovlivnilo? Spustilo kouření staré rodové závislosti? Prozkoumejte další možnosti.

Zdroj: Evette Rose / Metaphysical anatomy

Překlad: Martina Christová                                                                       www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.