Příroda a vesmírný řád

07.03.2020

Příroda má řád. Funguje podle vesmírných zákonů. Tento řád je silný a nekompromisní. Proto, chceme-li se vrátit do tohoto řádu a porozumět vyšší pravdě, je nezbytné vrátit se zpět do přírody. Vnímat ji, oceňovat ji a naučit se jí naslouchat. Příroda komunikuje - promlouvá k nám a je plná průvodců. Příroda promlouvá skrze posvátné geometrické tvary, zvuky, čísla, vůně, záření,.....to vše jsou čisté božské vibrace, které působí na celé naše bytí a vrací ho zpět do vesmírného souladu. Chceme-li žít v harmonii s přírodou, musí každá buňka v našem těle přijmout tento boží řád.

Zvířata, ptáci, rostliny, Slunce, Měsíc, Hvězdy, všichni jsou vesmírnými průvodci říše přírody a velcí učitelé. Lze se opět naučit jim naslouchat. Znají hluboká tajemství, která rádi odhalují tomu, kdo je slyší. I to "nejnebezpečnější" zvíře pro nás není nebezpečné, nacházíme-li se v přirozeném řádu. Příroda je největší léčitel, psycholog, guru a učitel. Taunia

"Příroda nepoužívá jazyk který známe, přesto k nám stále promlouvá. Jejím jazykem jsou písmena abecedy květin a jejich tajemství počtu okvětních lístků a jejími slabikami jsou semínka s exotickými geometrickými tvary pěti Platonských těles."

/Jain 108 Mathemagics/

https://youtu.be/11KW7qcryXg

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.