Problémy se štítnou žlázou jako důsledek vztahových a rodových příčin

27.02.2020

Emoce

Máte velký strach z toho, že nebudete vyslyšeni a pochopeni, proto komunikujete své názory v s velkou urgencí. Bojíte se, že nebudete mít dostatek času říci, co má být vyřčeno. Investujete velké množství energie do ujišťování se, že vám druzí rozumí. Máte hluboký nevědomý strach z napadení, pokud budou vaše záměry nepochopeny. Cítíte se být podrýváni a napadáni těmi, kteří vám měli naslouchat a chránit vás. Místo toho jste se cítili napadáni a zastrašováni na svém vlastním území. To ve vás zanechalo pocit, že bezpečí není nikde. Také máte pravděpodobně strach z toho, že neobdržíte svůj podíl lásky a uznání, které vám náleží. To vás může často zanechat agresivní se záměrem ujišťovat se, že uznání a lásku kterou si zasloužíte dostanete. Agrese = respekt, být vyslyšen, bezpečí.

Můžete mít strach z toho, že pokud budete mluvit, věci se zhorší. V některých případech můžete vyprovokovat hádku, protože hádky byly prostředkem komunikace vašich rodičů. Tento vzorec se přenesl do vašich osobních vztahů. Rodina používala konfrontace jako způsob komunikace. Komunikace byla vyjádřena agresivním a násilným způsobem - byla motivována strachem z nevyslyšení. Toto může být jeden z důvodů, proč se stáváte agresivními, když se potřebujete vyjádřit. Také máte tendence být agresivní v situacích, které cítíte, že nemáte ve svém prostředí pod kontrolou. Tato agresivita může být kompenzací za pocit zesměšnění a zostuzení a snažíte se znovu získat svou osobní sílu. Viděli jste vlivné osoby využívat agresivitu ke kontrole a manipulaci lidí a jejich okolností.V jiných případech se můžete stát poslušnými a uchýlit se do stavu otupělosti a potřeby se schovat. Cítíte se obviňováni a zodpovědní za mnoho problémů v rodinném životě. Máte potřebu stále ospravedlňovat své záměry a cíle předtím, než uděláte své vlastní rozhodnutí. Musíte se ujišťovat, že vaše část příběhu je pochopena, abyste se vyhnuli případnému napadení a obviňování.Často se necháte uvěznit v dramatu. Můžete se nacházet v situacích, kde se cítíte jako adepti možného napadení. Polykáte svá slova a necháváte si své názory pro sebe, dokud to již nemůžete vydržet. Po té můžete vybouchnout do záchvatu vzteku, kdy bude vaše pravda překroucena. Tyto výlevy, jako výsledek dlouho trvajícího potlačování vašich názorů a potřeb, mohou být celkem intenzivní.Čím větší je problém se štítnou žlázou, tím více jste se v dětství cítili zastrašováni a postiženi jistými nedostatky. Váš potlačený vztek se stal štítem obrany proti prostředí, ve kterém jste se nacházeli a proti lidem, kteří vám mohli eventuálně ublížit. Nachází se zde celkem velké trauma související s nedostatkem a strádáním. Mohlo jít o lásku, jídlo, pozornost nebo bezpečí. Naučili jste se, že pokud nebudete jednat rychle, zmeškáte naplnění svých potřeb. To také může souviset s traumatem předků, kde když nejednali dostatečně rychle, následovaly traumatické následky. Trauma související s předkem který byl napaden nebo zneužit když měl doručit nebo sdílet urgentní zprávu. Trauma související s válkou, kde někdo křičel o pomoc a nebyl nikdy vyslyšen. Může vyvstat více možností k prozkoumání.     

Klíčové body:

Co se stalo v minulosti ve vašem životě, když jste se vyjádřili? Jaké pocity jste měli z reakcí druhých lidí?

Co se stalo, že jste museli použít agresivitu abyste byli vyslechnuti a respektováni? Trauma související s nedostatkem. Často související s traumaty předků. Nedostatek lásky, pozornosti, jídla a bezpečí.

Trauma související s nedostatečně rychlou reakcí, kde výsledkem jsou katastrofické následky (často související s traumaty předků).

Používáte vztek k nastavení vlastních hranic a vyřčení "ne".

Kdo vám způsobil pocit potřeby chránit se prostřednictvím vzteku nebo útěku?

Prozkoumejte trauma související s pocitem bezmoci změnit nebo převzít kontrolu nad okolnostmi ve vašem životě.

Proč se bojíte vyjádřit svou pravdu? Co by se stalo? Co se stalo v minulosti? Měl některý z rodičů stejný vzorec strachu?

Prozkoumejte prenatální období. Měla vaše matka nebo otec strach?

Možná jste se naučili, že konflikt je jedinou formou komunikace.

Prozkoumejte trauma předků související s potlačováním, trestáním, zneužití a dokonce vraždou žen, když vyjádřily svůj názor. Prozkoumejte trauma související s komunikací a pocitem bezmoci.

Prozkoumejte trauma z uškrcení, jako například když je pupeční šňůra omotaná kolem krku nebo útok druhé osoby. Podívejte se do rodové linie.

Trauma v souvislosti s vaší sexualitou a schopností ji vyjádřit.

Chtěla vaše matka chlapce místo dcery? Byla pod velkým tlakem uspokojit manžela a rodinu tím, že bude mít syna? Prozkoumejte hlouběji, můžete najít souvislost s traumaty vašich předků a tlakem zplodit syna. Matka se snažila být rodinou přijata a uznávána. Pocit nedůležitosti.

Je možná souvislost se strachem sexuálního zneužití dcery členy vlastní rodiny. Je bezpečnější mít chlapce. Prozkoumejte sexuální zneužití ve stávající rodině a rodové linii.

Trauma související s potratem a pocitem selhání. Máte pocit, že přivedení dětí na svět vám dá důležitost a smysl života, který hledáte? Nemůžete mluvit o potratu, protože by byly zklamány vlivné osoby ve vašem okolí.

Zdroj: Evette Rose / Metaphysical anatomy

Překlad: Martina Christová/Taunia Atiriamin/                      www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.