Probouzející

07.03.2020

Když nadejde Čas Probuzení, vše spojí své síly, aby se to stalo. Když se vědomí vaší Duše sejde s řádem Vesmíru zjistíte, že se život přenastavuje takovým způsobem, který se logice naprosto příčí a i s kořeny vyvrátí nejlepší plány ega.

Když zde vaše Duše potřebuje začít řídit vaši existenci, zažijete zásadní změny, které většinou přijdou "odnikud".

Velmi často je potřeba náhlého otřesu do vědomí, aby se zachvěly čakry a proud vyšších vibrací začal opět proudit skrze energetická těla.

Pokud jste dlouho potlačovali, blokovali a odmítali svou spirituální energii, vytvoří se kolem vás okolnosti a události, které vás vyvedou ze "stavu spánku". 

Během tohoto zasvěcovacího stupně probouzení je pravidelně zatlačeno na emoce. Vaše Vyšší Já zavolá přesně ty lidi a zkušenosti, kteří jsou jak stvoření ke zmáčknutí vašich emočních spouštěčů, odemknutí pohřbených pocitů a tužeb, otočení vzestupných klíčů uvnitř vašich čaker a otevření posvátných bran uvnitř vašeho nejhlubšího bytí. 

Když vstupuje Světlo nad a do lidí, jsou často "vhozeni" do období zmatení, nestability a beznaděje. 

Ego prochází procesem "rozbourání", které je pro něho znepokojivé. Bude chtít udělat vše možné, aby nepřijalo transformaci, která za tím vším probíhá - bude se chtít ujmout vedení a bude se dožadovat přísné kontroly a "známého výsledku", záruky a daných řešení. 

Tyto fyzické změny a stimulace emočního těla jsou v Době Probouzení velmi nezbytné. Jsou nedílnou součástí pohybu vědomí jedince do intuitivních, mystických a metafyzických sfér. Logická mysl bude s těmito změnami bojovat, ale Duše ví, co dělá.

Období Probouzení se může zdát jako děsivý proces, protože rekalibruje vědomí do Nekonečna, do Neznáma a Posvátné Mysterie. Je požadováno, aby byla znovuobjevena absolutní spirituální víra - znovu zasazena a znovu zrozena do těl těch, kteří jsou zde, aby přinesli Světlo. 

K získání pozornosti těchto lidí musí být jejich životy převráceny naruby. Musí být otřeseni do svého jádra, aby katalyzovali božskou energii, která vždy odpočívala v hloubce jejich bytí. 

Musí být přeneseni do středu svých emocí a Život jim dá vše co potřebují, aby se to stalo. 

Spirituální Probuzení je proces odbourávání, odzbrojování a rozpouštění ega, ale je to také nejvzrušivější a nejjiskřivější cesta poznání. 

Někdy se domeček z karet zhroutí nečekaně celý, hlavně tehdy, kdy se má jedinec velmi rychle transformovat. 

Božství se vždy stará o to, aby správné informace, správné zprávy a správní učitelé byli sesláni všem, kteří prochází skrze intenzivní proces probuzení. Synchronicity a jemné mysterium které pracuje skrze Božské Ruce se vždy dotkne těch, kteří to potřebují nejvíce a to ve správném okamžiku a dokonalými způsoby.

Pamatujte, že spirituální probuzení - nebo příchod Světla vaší Duše do "vašeho uvědomění" - je obrovským energetickým procesem a téměř pokaždé vyžaduje zásadní fyzickou přestavbu. 

Když se struktury začnou rozpadat je to proto, že nová frekvence která přichází má mnohem vyšší vibraci než měla ta, na které vše stálo. Nové frekvence vytváří změnu, vyžadují změnu a zavádí změnu. Vše a všichni kdo nemohou ustát pulzace těchto nových frekvencí které jsou vlévány skrze osobu která se probouzí, odejdou. 

Věci se řítí, vybuchují, hroutí, rozpadají a jsou trhány na kusy. To vše je součástí Posvátného Řádu. To vše je součástí Mysterie. Je to vše součástí Velkého Plánu pro Nový Svět. 

A když se to Staré odstraní z cesty, vytvoří se krásný prostor, který se nyní vytváří. Jaké krásné nové světy zde mohou být zasety a růst. Jaké nové vibrace mohou žít, milovat a samy sebe zrodit. 

Zde pracuje velké mistrovství. Ti kteří se Probouzí dopraví tuto probuzenou zemi do nové vitality, nového vyzařování, nové látky blýskavých vláken utkané z Novosti, vytvořené z největší Posvátnosti, nabalzámované ve všech těch nádherných a posvátných pravdách. 

Vše co tito stateční bojovníci a průkopníci dělají je dech beroucí a hodno velké úcty - stahují sebe samé ze staré kůže jako hadi, přichází na blýskavé, nepošlapané pastviny, stahujíce odvahu dolů do svých čaker a solaru plexu s velkou silou a odhodláním. 

Božství jim sděluje, že je bezpečné opustit Staré a jsou jim dány nové mandáty pro Život v autenticitě, eleganci, síle, pravdě a hledání lásky pro zemi a Její lid. 

Když Starý Život vyprchá a zemře, je to jednou ze známek toho, že lidé hledají. 

Je to pradávné Volání z Moře oznamujíce jim, že konečně nadešel Čas. Probuďte se. Probuďte se. 

Probuďte se. 

Dejte šanci svému srdci. 

Riskujte vše pro Lásku.

Udělejte to předtím, než sami zchřadnete a zemřete.

Dech vás volá. Země vás volá. Hluboká výživa vás volá. 

Když přichází Smrt, je to vždy známka nového života. 

A to je něco, v co se vyplatí doufat. A značí to, že něco ohromného je na cestě.

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová                                                                         www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.