Proč prací s negacemi a temnotou je ve svém životě nadále nevytváříme

11.09.2020

Mohlo by se zdát, že cílenou vědomou prací s "temnotou", kdy zvědomujeme a integrujeme své negativní vzorce, postoje, přesvědčení, bolesti, odmítání, strachy a traumata, tímto v životě následně o to více toto vytváříme. 

Opak je pravdou. Tyto záležitosti máme uloženy ve svém podvědomí, tudíž o nich nevíme. Jejich informaci neseme v podobě vibračního zápisu ve svém energetickém, ale i fyzickém těle a ony se nám vesele v životě manifestují a podráží nám nohy. Většinou nechápeme, proč se nám v životě to či ono děje. V okamžiku, kdy pracujeme na zvědomění těchto vibračních zápisů je "vyneseme na světlo", vidíme je, tudíž o nich víme, dokážeme zjistit kde a proč vznikly, jaké místo měly v našem životě, jak nám sloužily a co na základě prožití jejich zkušenosti můžeme pochopit a jaká následná rozhodnutí učinit. Dokážeme je docenit a přijmout a tím je odzbrojíme v boji o svou pozornost a již nadále nepotřebujeme prožívat tuto zkušenost.

Martina Christová / Taunia Atiriamin                                                             www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.