Proč si spirituální učitelé odporují ve svých tvrzeních

04.02.2020

Možná jste někdy zaznamenali, že si spirituální učitelé navzájem protiřečí nebo že i jedna a ta samá osoba pokaždé tvrdí něco jiného. Vzorným příkladem takového tvrzení je následující: "Musíte milovat sami sebe a zaměřovat svou pozornost na to co vás těší. Nejste tu od toho, abyste druhé činily šťastnými, protože každý je sám zodpovědný za své štěstí" versus "Musíte dělat vše pro dobro druhých a celku". Nebo další příklad: "Jste vědomým tvůrcem své reality a máte v sobě velkou sílu", oproti "Odevzdejte vše Vesmíru on ví, co je pro vás nejlepší".     

Toto se děje proto, že spirituální a osobní rozvoj probíhá v jednotlivých fázích - stupních. V každé fázi platí jiná pravidla. V momentě kdy pochopíte a zvládnete jednu fázi, posouváte se do fáze další (trochu jako ve škole v jednotlivých třídách). Pravidla, která platí v jedné fázi, neplatí již ve fázi následující. Jednotlivé fáze nelze přeskočit. Každá fáze je přípravou na fázi následující a nese v sobě vibrační změnu celé vaší bytosti. Přestup z jedné fáze do fáze další jasně a přirozeně vycítíte.

Toto je také důvod, proč se někdy liší komentáře lidí k určitým článkům a tvrzením. Pokud se nacházejí každý v jiné fázi svého růstu, mají rozdílný úhel pohledu a velmi často mají z tohoto svého úhlu pohledu (z místa růstu ve kterém se nacházejí) pravdu. 

Proto pokud jste ve fázi, kdy se učíte sebelásce a pracujete na vztahu k sobě samým, zaměřujete pozornost na sebe a celkově sebe upřednostňujete před vším a všemi ostatními. Ačkoliv se může zdát že se jedná o sobeckost, není tomu tak. Na konci této fáze zjistíte, že jste tak silní a plní lásky a energie, že můžete dávat a s radostí pomáhat druhým, aniž by vás to vyčerpávalo, protože dáváte z toho, co z vás "přetéká".

Co se týče výše zmíněného druhého příkladu, budete tak dlouho vědomě manifestovat a používat jednotlivé techniky manifestace, až si přirozeně uvědomíte, že si ze svého 3D pohledu nemůžete být jisti, jestli pro vás Vesmír nemá lepší plány a zda ho vy vlastně v manifestaci toho jeho nejlepšího plánu pro vás neomezujete.

©Martina Christová / Taunia                                                                                                           www.slunecnabrana.cz,  www.mistrovskekrystaly.cz  

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.