Proč srdce nevytváří rakovinu

01.04.2020

Uvnitř srdce existuje místo, které je skutečným fyzickým místem a které je středem našich těl. Je to místo, které se utváří jako první když jsme zplozeni a roste do úplného, plně funkčního srdce. 

Takhle to musí být, protože výživné látky jsou odtud produkovány a rozváděny ven k vytvoření krevních buněk, neurocest a přenosu hormonů, neurochemikálií a elektrických signálů k vytvoření zbytku těla a mozku. 

Uvnitř tohoto malého místa je další, důležitější prostor, který ale není fyzický. Je to opravdové epicentrum veškerého Stvoření - ze středu vesmíru, ke spirituálním sférám ráje a našim dveřím k Bohu a plně a doslova k našim Vyšším spirituálním Já. Prostřednictvím jazyka propojuje toto posvátné místo srdce s epifýzou a toto spojení nám umožňuje přístup do našich opravdových domovů, do kterých se snažíme vstoupit prostřednictvím našich snů. Toto místo v srdci je plné světla, které obsahuje energetický podpis našich nejzákladnějších spirituálních já a je nejčistším světlem. Toto světlo je naprosto nepodplatitelné, protože je to zcela skutečný Zdroj veškerého života a všeho co je. Je to jednoduše zkvantovaná (zredukovaná k základní) forma a neexistuje rozdíl mezi Ní a Bohem. 

Toto je to, co znamená věta v písmu svatém "Bůh je uvnitř." Toto je přímo jádro věci - je to fakt. Není to pohádka. 

Ačkoliv srdce může během života onemocnět díky životnímu stylu, stravovacím návykům a (nejdůležitěji) emočním stavům, ze všech možných onemocnění vstoupí rakovina do srdce jen zřídka a téměř nikdy tam nevzniká. 

Důvodem je, že rakovina je antitezí života samotného a je pro ni jednoduše nemožné tvořit se uvnitř tohoto posvátného místa. To proto, že srdce roste a je vyživováno z posvátnosti a protože se nachází v nejbližší blízkosti tohoto posvátného místa, je nejméně pravděpodobné, aby se zde rozvinula rakovina.

Autor: Jesse Field Call                                                                                                                  The Fielding Affect

Překlad: Martina Christová / Taunia​                                                                            www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.