Průkopníci změn

09.03.2020

Tesající nové možnosti bytí, žití, milování, tvoření, práce - toto je to, co průkopníci dělají.

Průkopníci změn jsou vzácní, protože v jistém bodě se musí přestat zajímat o to, co si o nich myslí druzí. Musí riskovat možné odmítnutí od druhých, protože jejich součástí je vytvářet svobodu a být volní, aby mohli následovat své vnitřní vedení bez ohledu na to, co si o tom myslí druzí lidé.

Jak přinášíte nové vědomí, saháte hluboko dolů - hlouběji, než jste si kdy mysleli že je možné, a dotýkáte se pradávného pokladu, staré moudrosti, kosmických pravd, divokých a nezkrotných instinktů. Možná to zní jednoduše, ale mnozí, kteří se vyhnuli známým, ochočeným, duši-omezujícím, srdce-otupujícím cestám vám řeknou, že to tak není.

Vyžaduje to obrovskou, většinou každodenní a nebo dokonce každou hodinu, odvahu stát mimo stádo a prosazovat novoty, zářící čerstvý vzduch, méně pochopitelné rytmy Života a Vesmíru.

Nemylte se, každý průkopník na kterého se podíváte se učil, spirituálně byl podporován a postupně rozpoznával cestu, po které musel kráčet. Každá osoba, která změnila vibraci a vědomí musela podstoupit někdy něco mučivého, vnitřně a vně transformujícího a temnou noc duše.

Nebyli by schopni udržet energii kterou mají, kdyby to nebyl jejich případ.

Pokud si přejete povstat a růst do Světla vaší Duše, uvědomte si svůj spirituální osud a  udělejte vážné rozhodnutí. Musíte vědět, že temné časy jsou životně důležité k tomu, aby vám vystavěly posvátné svaly.

Když se podíváte zpět na vaše období samoty a odcizení, zmatku, nebezpečí, ztráty a intenzivního strachu v přinášení vašeho spirituálního světla na svět a k jeho použití pro Vesmírné touhy, uvidíte, že tohle je průkopnický proces.

Když se probouzíte do pravdy svého osudu, musíte být zavedeni do posvátných ohňů očisty a oceánských hlubin Neznáma. Mnoho, mnoho lidí neporozumí tomu, proč se tolik měníte, proč si vybíráte tuto cestu, proč promlouváte a proč musíte stát osamělí v mnoha ohledech, abyste se očistili od masové podmíněné mysli.

Opravdoví průkopníci musí udělat těžká rozhodnutí ohledně svých životů.

Nikdo to za ně neudělá.

Pokud jste tohle vy, pak rozumíte, co to vyžaduje. Byli jste k tomu stvořeni. Ne všem se to bude líbit nebo to podpoří. V mnoha ohledech je tohle znamení, že to děláte dokonale.

Nikdo, kdo kdy stvořil něco Nového tak učinil bez odhodlání, houževnatosti, trpělivosti a extrémních, ač možná skrytých, úrovní odvahy.

Všichni se báli. Zkrátka jen pokračovali a dělali to na úkor strachu.

Nečekali na další den.

Dělali něco po čem toužily a prahly jejich Duše, přestože je to děsilo... hlavně když je to děsilo - udělali to hned.

A proto se stali pozvednutými a hluboce podporovanými dušemi tohoto světa.

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová                                                                               www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.