Říjen 2015

29.01.2020

Slunečných dnů velmi ubývá. V tomto měsíci se opět ozvaly Bosenské pyramidy a jejich pyramida Slunce. Stalo se tak v meditaci s Antalii, která byla připravena na propojení všech pyramid Slunce se zemskými krystaly, Sluncem, galaktickým středem a dále (více o této meditaci zde). I já jsem byla před touto meditací v období příprav, ale to vše jsem pochopila až když jsem se ohlédla zpět za událostmi, které jsem prožila. Před touto meditací mi byly vybrány šaty. Aniž bych věděla proč, byla jsem pro ně poslána dva dny před meditací. V obchodě již na mě čekaly. Bylo mi řečeno, že jsou "zasvěcovací". Cítila jsem, že je mám obléci na páteční meditaci, ale v ten okamžik jsem stále nevěděla proč a čeho se meditace bude týkat. Celý týden před touto meditací jsem byla "nervózní" a cítila jsem, že se odehraje něco důležitého.....i pro mě důležitého. Něco, na čem mi v hloubi mé duše záleží. V této meditaci, když jsme měli každý zaujmout místo na nějaké pyramidě, velmi mě to táhlo do Jižní Ameriky, ale nakonec jsem navnímala a rozhodla pro pyramidu Slunce v Bosně, jelikož jsem na ní fyzicky opravdu byla. Ovšem v momentě tohoto rozhodnutí převzala vládu nad celou situací má "vyšší podstata" a já jsem jsem se ocitla v ohromné energetické pyramidě, která levitovala nad tou Bosenskou pyramidou Slunce. Vnímala a stále vnímám tam jinou krajinu než která je tam nyní. V této energetické pyramidě jsem při propojování pyramid Slunce odvedla svou práci. Ani po meditaci jsem "energeticky" údolí pyramid v Bosně neopustila. A až nyní jsem pochopila, proč jsem nečekaně tyto pyramidy musela v létě navštívit. Veškeré události, počínaje červnem tohoto roku až do aktivace pyramid Slunce mě připravovaly na "návrat". (Více o předcházejících událostech se dozvíte ve Slunečním Zápisníku Červen - Srpen 2015)

Sluneční meditaci můžete prožít zde: https://youtu.be/muLowV8Z8vI

Tady jsem se rozhodla přestat psát Sluneční Zápisník, ve kterém jsem rok sdílela svou cestu se Sluncem. Když jsem ho začínala psát ,vůbec jsem netušila, kam mě Slunce až zavede. Má práce v tomto "duchu" bude pokračovat. Pro všechny kdo mají touhu růst a rozvíjet se a oslovilo je dívání do Slunce a propojení s ním, mohou čerpat inspiraci nejen ve Slunečním Zápisníku, ale celkově na stránkách Slunečné Brány.

Stále se učím skloubit a včlenit své "spirituální" schopnosti v práci s druhými. To se mi daří při osobních konzultacích intuitivní psychologie a léčby. Některým jedincům se začalo otevírat vědomí, někteří se propojili se svým vyšším "Já", druzí začali komunikovat s anděly atd.

Položila jsem si otázku, proč se tak ženeme za spirituálními schopnostmi, stavy rozšířeného vědomí, astrálním cestováním, atd. Jsme tak nespokojení se svou lidskou existencí - zkušeností duálního světa, po které jsme v jistém bodě své existence tolik toužili? Stále vnímám práci s myšlenkami a emočními záležitostmi jako klíčovou, co se týče vzestupu lidstva. Je to oblast, ve které může každý pomoci nejen sobě, ale i celku. Pročištění myšlenkových a emočních vzorců povede přirozeně k rozšiřování vědomí a hlavně šťastnějšímu životu na Zemi pro všechny.

1.10. - 25 minut slunobraní při západu Slunce

2.10. - 30 minut dívání do Slunce při jeho západu

5.10. - 25 minut slunobraní při západu Slunce

20.10. - 20 minut dívání do Slunce při jeho západu

30.10. - 25 minut slunobraní při západu Slunce

20.10. - 20 minut dívání do Slunce při jeho západu

30.10. - 25 minut slunobraní při západu Slunce

©Taunia

www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.